9 Δεκεμβρίου 2022

Εκπληκτική ανάπτυξη με βασικούς πρωταγωνιστές στην αγορά λογισμικών επιχειρηματικής ανάλυσης και λογισμικών για επιχειρήσεις | SAP, Ινστιτούτο SAS

Μια νέα έκθεση της Trade Intelligence που κυκλοφόρησε από την Stats and Reports με τίτλο Παγκόσμια αγορά λογισμικών επιχειρηματικής ανάλυσης και λογισμικών για επιχειρήσεις «η οποία μπορεί να εξελιχθεί στην πιο σημαντική αγορά στον κόσμο έχοντας διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις προοδευτικές επιπτώσεις που δέχτηκε η παγκόσμια οικονομία.» Η έκθεση για την παγκόσμια αγορά λογισμικών επιχειρηματικής ανάλυσης και λογισμικών για επιχειρήσεις παρουσιάζει ένα δυναμικό όραμα για να συμπεράνει και να διερευνήσει το μέγεθος της αγοράς, τις ελπίδες της αγοράς και το ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η μελέτη είναι προϊόν πρωτογενών και δευτερογενών στατιστικών δεδομένων και αποτελείται από ποιοτική και αριθμητική ανάλυση. Οι κύριες εταιρείες στην έρευνα αυτή είναι η SAP, το Ινστιτούτο SAS, η IBM, η Oracle και η Tableau Software.

Δωρεάν δείγμα της έκθεσης σε αρχείο PDF & πρωτογενή δεδομένα @: www.statsandreports.com/check-discount/294345-global-business-analytics-and-enterprise-software-market-size-status-and-forecast-2019-2025

Η έρευνα αυτή επικεντρώνεται σε μελλοντικά τμήματα της αγοράς ή περιοχές ή χώρες, προκειμένου να διοχετεύσει τις προσπάθειες και τις επενδύσεις στη μεγιστοποίηση της ανάπτυξης και της αποδοτικότητας. Η έκθεση παρουσιάζει μια σε βάθος ανάλυση των βασικών πωλητών ή των βασικών πρωταγωνιστών στο ανταγωνιστικό τοπίο της αγοράς.

  • Ποιες είναι οι σημαντικότερες εφαρμογές της αγοράς λογισμικών επιχειρηματικής ανάλυσης και λογισμικών για επιχειρήσεις. 
    Οι εφαρμογές στις εκθέσεις αυτές είναι εμπορικές, κυβερνητικές και άλλες
  • Ποιο είναι το είδος της αγοράς λογισμικών επιχειρηματικής ανάλυσης και λογισμικών για επιχειρήσεις;
    Το είδος σε αυτήν την έρευνα περιλαμβάνει: λογισμικό εργαλείων, είδη διαχείρισης
  • Ποιοι είναι οι κύριοι ανταγωνιστές στην αγορά και ποιες είναι οι προτεραιότητες, οι στρατηγικές και οι εξελίξεις;
    Ο κατάλογος ανταγωνιστών στην έρευνα περιλαμβάνει τις εταιρείες SAP, Ινστιτούτο SAS, IBM, Oracle, Tableau Software

Ακόμη, τα έτη που εξετάστηκαν για τη μελέτη είναι:

Η ιστορική περίοδος 2014-2018

Το κακόφημο έτος 2019

Η εκτιμώμενη περίοδος** 2019 έως 2025 [** εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά]

Ελέγξτε τη νέα εκπτωτική προσφορά @ www.statsandreports.com/check-discount/294345-global-business-analytics-and-enterprise-software-market-size-status-and-forecast-2019-2025

Προκαταρκτική εξόρυξη δεδομένων:

Αποκτήστε πρωτογενή δεδομένα της αγοράς και ξεχωρίστε. Τα δεδομένα φιλτράρονται συνεχώς, ώστε να λαμβάνονται υπόψη μόνο εγκεκριμένες και επικυρωμένες πηγές. Τα δεδομένα συλλέγονται επίσης από πολλές αξιόπιστες βάσεις δεδομένων επί πληρωμή και από πολλές εκθέσεις που βρίσκονται στο αποθετήριό μας. Η πλήρης κατανόηση της αγοράς είναι απαραίτητη για την κατανόηση και τη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων ολόκληρης της αξιακής αλυσίδας Συλλέγουμε δεδομένα από προμηθευτές πρώτων υλών, διανομείς και αγοραστές.

Μεθοδολογία της έρευνας:

Το μηχανολογικό μέρος της διαδικασίας της αγοράς χρησιμοποιεί μια προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω και μερικές μεθόδους τριγωνισμού δεδομένων για την αξιολόγηση και την επικύρωση του μεγέθους ολόκληρης της αγοράς και άλλων εξαρτώμενων επιμέρους αγορών που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση. Έχουν διεξαχθεί πολυάριθμες ποιοτικές και ποσοτικές αναλύσεις κατά το μηχανολογικό μέρος της διαδικασίας της αγοράς για να παραθέσουμε τις βασικές πληροφορίες/ στοιχεία. Οι κύριοι πρωταγωνιστές της αγοράς εντοπίστηκαν μέσω της δεύτερης έρευνας και οι σειρές κατάταξης της αγοράς καθορίστηκαν μέσω της πρώτης και δεύτερης έρευνας.

Διαβάστε τον πλήρη πίνακα περιεχομένων της ερευνητικής μελέτης σχετικά με τα λογισμικά επιχειρηματικής ανάλυσης και τα λογισμικά για επιχειρήσεις στο @ www.statsandreports.com/report/294345-global-business-analytics-and-enterprise-software-market-size-status-and-forecast-2019-2025

Όλα τα ποσοστά μεριδίων, ανοιγμάτων και ταξινομήσεων της αγοράς προσδιορίστηκαν χρησιμοποιώντας τις δευτερογενείς πηγές και επιβεβαιώθηκαν μέσω των πρωτογενών πηγών. Όλες οι παράμετροι που μπορούν να επηρεάσουν τις αγορές στις οποίες αναφέρεται αυτή η μελέτη, έχουν επανεξεταστεί σε μεγάλο βαθμό, έχουν ερευνηθεί μέσω βασικών μελετών και έχουν αναλυθεί για να ληφθούν τα τελικά ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα. Αυτή ήταν η μελέτη των βασικών ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων μέσω συνεντεύξεων με εμπειρογνώμονες του κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των ανώτατων διοικητικών στελεχών, των αντιπροέδρων, των διευθυντών και των στελεχών μάρκετινγκ, καθώς και μέσω ετήσιων και οικονομικών εκθέσεων από κορυφαίους συμμετέχοντες στην αγορά.

Σημαντική έρευνα:

Κατά την πρώτη έρευνα, πραγματοποιήσαμε συνεντεύξεις διαφόρων βασικών πηγών προσφοράς και ζήτησης για να λάβουμε ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με την παρούσα έκθεση. Οι βασικές πηγές προσφοράς περιλαμβάνουν βασικούς συμμετέχοντες στη βιομηχανία, εμπειρογνώμονες από σημαντικές εταιρείες και συμβούλους από διάφορες μεγάλες εταιρείες και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην αγορά ψηφιακής σήμανσης.

Δευτερεύουσα έρευνα:

Η δεύτερη μελέτη διεξήχθη για να αποκτήσουμε βασικές πληροφορίες σχετικά με την αλυσίδα εφοδιασμού της βιομηχανίας, τη νομισματική αλυσίδα της αγοράς, τις ομάδες μεγάλων εταιρειών και τον κατακερματισμό της αγοράς με το χαμηλότερο επίπεδο, τη γεωγραφική αγορά και τις προοπτικές με τεχνολογικό προσανατολισμό. Τα δευτερογενή δεδομένα συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν για να ανταποκριθούν στο συνολικό μέγεθος της αγοράς, το οποίο επιβεβαιώθηκε από την πρώτη έρευνα.

Αγοράστε την ενημερωμένη πλήρη έκθεση @ www.statsandreports.com/placeorder?report=294345-global-business-analytics-and-enterprise-software-market-size-status-and-forecast-2019-2025

Βασικά στοιχεία του πίνακα περιεχομένων:

1 Επισκόπηση της έκθεσης
1.1 Πεδίο Έρευνας
1.2 Βασικά τμήματα της αγοράς
1.3 Παράγοντας-στόχος
1.4 Ανάλυση της αγοράς ανά τύπο
1.5 Ανάλυση της αγοράς ανά εφαρμογή
1.6 Εκπαιδευτικοί στόχοι
1.7 Τα υπό εξέταση έτη

2 Παγκόσμιες τάσεις ανάπτυξης
2.1 Παγκόσμιο μέγεθος της αγοράς λογισμικών επιχειρηματικής ανάλυσης και λογισμικών για επιχειρήσεις
2.2 Τάσεις ανάπτυξης των λογισμικών επιχειρηματικής ανάλυσης και των λογισμικών για επιχειρήσεις ανά περιοχή
2.3 Εταιρικές τάσεις

3 Μερίδια αγοράς από βασικούς πρωταγωνιστές
3.1 Παγκόσμιο μέγεθος της αγοράς λογισμικών επιχειρηματικής ανάλυσης και λογισμικών για επιχειρήσεις ανά κατασκευαστή
3.2 Βασικοί παγκόσμιοι πρωταγωνιστές των λογισμικών επιχειρηματικής ανάλυσης και των λογισμικών για επιχειρήσεις παρέχουν κεντρικά και τοπικά γραφεία 
3.3 Προϊόντα/ Λύσεις/ Υπηρεσίες
των σημαντικών πρωταγωνιστών 
3.4 Εμπόδια στην αγορά λογισμικών επιχειρηματικής ανάλυσης και λογισμικών για επιχειρήσεις
3.5 Συγχωνεύσεις, εξαγορές και σχέδια επέκτασης

4 Υποπροϊόντα αγοράς
4.1 Παγκόσμιες πωλήσεις λογισμικών επιχειρηματικής ανάλυσης και λογισμικών για επιχειρήσεις ανά προϊόν
4.2 Παγκόσμια λογισμικά επιχειρηματικής ανάλυσης και λογισμικά για επιχειρήσεις βάσει των εσόδων του προϊόντος
4.3 Παγκόσμια λογισμικά επιχειρηματικής ανάλυσης και λογισμικά για επιχειρήσεις

Σημείωση: Είναι διαθέσιμη η περιφερειακή κατανομή και η τμηματική αγορά. Παρέχουμε τις καλύτερα προσαρμοσμένες εκθέσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

Σχετικά με εμάς

Το Staats and Reports είναι ένας συμβουλευτικός φορέας παροχής υπηρεσιών έρευνας της παγκόσμιας αγοράς που ειδικεύεται στην παροχή ενός ευρέος φάσματος επιχειρηματικών λύσεων στους πελάτες του, που περιλαμβάνουν εκθέσεις έρευνας αγοράς, πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα, υπηρεσίες πρόβλεψης της ζήτησης, ανάλυση των ομάδων-στόχων και άλλες υπηρεσίες. Αντιλαμβανόμαστε ότι στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον τα δεδομένα είναι σημαντικά και συνεπώς, έχουμε συνεργαστεί με κορυφαίους φορείς έρευνας του κλάδου που εργάζονται συνεχώς για να καλύψουν την συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για εκθέσεις έρευνας αγοράς όλο το χρόνο. 

Πηγή : https://portnews24.com/business-analytics-and-enterprise-software-market-to-witness-astonishing-growth-with-key-players-sap-sas-institute/83488/