18 Ιουνίου 2024

Finance

Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, υπάρχει τεράστιος όγκος διαθέσιμης πληροφορίας στο εταιρικό περιβάλλον. Το πρόβλημα πλέον έγκειται στη διαχείριση και μετάδοση αυτής της πληροφορίας με τρόπο τέτοιο ώστε να γίνει κατανοητή και να επιτευχθεί η βελτίωση της επιχειρησιακής απόδοσης.

Περισσότερα...

Human Resources Management

Το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού αναλαμβάνει να διαχειριστεί το έμψυχο δυναμικό μιας εταιρίας. Οι άνθρωποι είναι, σύμφωνα με πολλούς, το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο μιας επιχείρησης, στο οποίο βασίζεται κατά μεγάλο βαθμό και η αποτελεσματικότητά της. Χρειάζεται προσεκτική επιλογή για τον εντοπισμό υψηλού επιπέδου υποψηφίων από την εταιρία, ώστε να ενταχθούν σε αυτήν αλλά και αργότερα να αναπτυχθούν και να παραμείνουν στο δυναμικό της.

Περισσότερα...

Marketing

Το τμήμα marketing είναι ένα από τα πιο σημαντικά τμήματα μιας επιχείρησης καθώς από την ομαλή λειτουργία του εξαρτάται σημαντικά ο όγκος των πωλήσεων και συνεπώς το κέρδος της.

Πώς όμως μπορούμε να μετρήσουμε την απόδοσή του τμήματος και με τεκμηριωμένες μεθόδους να πάρουμε τις βέλτιστες στρατηγικές αποφάσεις; Η απάντησή είναι τα Business Analytics και συγκεκριμένα τα Marketing metrics.

Περισσότερα...

Production and Operations

Η διαδικασία παραγωγής αποτελεί μια σημαντική εταιρική λειτουργία που η ανώτατη διοίκηση να θέλει να την εποπτεύει και να ελέγχει την καλή λειτουργία της. Η παραγωγή αλλά και η καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρείται ότι λειτουργούν απλά και διαδικαστικά. Τα βήματα που απαιτούνται είναι πολλά και πολύπλοκά, και πολλές φορές αλληλοεξαρτόμενα. Συνεπώς για να διασφαλιστεί πως θα επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα, σημαντικό στοιχείο αποτελεί ο έλεγχος των διαδικασιών.

Περισσότερα...

Supply Chain Management

Το τμήμα εφοδιαστικής αλυσίδας περιλαμβάνει την παραγωγή, την αποθήκευση και τη διανομή του προϊόντος μέχρι αυτό να φτάσει στον τελικό καταναλωτή. Ο χειρισμός αυτού του σύνθετου συστήματος από ανθρώπους, προϊόντα και άλλους οργανισμούς όπως προμηθευτές και δίκτυα διανομής είναι πολύ απαιτητικός.

Περισσότερα...

Internet analytics

Τα internet analytics είναι εργαλεία που κάθε οργανισμός μπορεί να χρησιμοποιήσει για να μετρά την απόδοση μιας ιστοσελίδας. Είναι φιλικά προς το χρήστη και δεν απαιτούν πολύ τεχνικές γνώσεις. Έχουν αρκετές δυνατότητες όπως μέτρηση της επισκεψιμότητας, μοναδικών επισκεπτών, σελίδων ανά επισκέπτη, πηγών επισκεψιμότητας, του χρόνου παραμονής στη σελίδα και άλλα.

Περισσότερα...