29 Νοεμβρίου 2022

Πρόβλεψη για την αγορά υπηρεσιών επιχειρηματικών αναλύσεων μέσω εξωπορισμού επιχειρηματικών διεργασιών (BPO)

Επί του παρόντος, η πλειοψηφία των πηγών επιχειρηματικών δεδομένων περιλαμβάνει δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί από τις δράσεις των εταιριών παράλληλα με δεδομένα από clouds και τα κοινωνικά δίκτυα. Παγκοσμίως οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται στην εύρεση λύσεων για τη βελτίωση των εταιρικών τους λειτουργιών, τη διεύρυνση του πελατολογίου τους και την αύξηση του μεριδίου αγοράς τους, με σκοπό να δοθεί ώθηση στην μακροπρόθεσμη παραγωγικότητα.

Οι λύσεις  που προσφέρουν οι επιχειρηματικές αναλύσεις χρησιμοποιούνται για την κατανόηση και ουσιαστική απόκτηση αυτού του τεράστιου όγκου ξεχωριστών δεδομένων. Επίσης επιτρέπουν στις εταιρείες  να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και την ανταγωνιστικότητά τους, να κατανοήσουν τους πελάτες τους, να λάβουν αποφάσεις στρατηγικής και να ελαχιστοποιήσουν τα λειτουργικά τους έξοδα. Επιπλέον, με την αύξηση της ενοποίησης δεδομένων, η ανάθεση διαχείρισης μεγάλων όγκων δεδομένων και υπηρεσιών ανάλυσης σε τρίτους θα γίνει κομμάτι των διαδικασιών κάθε εταιρείας. Χάρη στην αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάλυσης , οι πάροχοι έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν ένα ευρύ φάσμα λύσεων προσαρμοσμένων στην κάθε τομέα και να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους για ευελιξία και αποδοτικότητα στις διεργασίες των επιχειρήσεών τους.

Αγορά 
BPO υπηρεσιών επιχειρηματικών αναλύσεων: Υπέρ και κατά
Ο αυξανόμενος όγκος επιχειρηματικών δεδομένων είναι ένας από τους κυριότερους παράγοντες που παρακινούν τη χρήση υπηρεσιών επιχειρηματικών αναλύσεων. Επιπλέον, η αυξημένη χρήση 
clouds από επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους, ο εκσυγχρονισμός του εργασιακού περιβάλλοντος και η αναπτυσσόμενη ανάγκη για αναλύσεις πελατών αναμένονται να μοχλεύσουν την περεταίρω ζήτηση για BPO BPO (Business Process Outsourcing) επιχειρηματικές αναλύσεις.  Ωστόσο τα έξοδα επένδυσης, εκπαίδευσης και συντήρησης των υποδομών IT, πιθανόν να αποτρέψουν επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους με περιορισμένο προϋπολογισμό από το να επιλέξουν την υπηρεσία· αυτός είναι ένας ουσιαστικός περιορισμός της συγκεκριμένης αγοράς.

Η αγορά υπηρεσιών 
BPO επιχειρηματικών αναλύσεων κυριαρχείται από την περιοχή της Βόρειας Αμερικής και της Δυτικής Ευρώπης. Η κυριαρχία της Β.Αμερικής οφείλεται στην αυξημένη ζήτηση για επιχειρηματικές αναλύσεις που πηγάζει από τομείς όπως οι τραπεζικές, οικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, το εμπόριο λιανικής, οι τηλεπικοινωνίες και οι υπηρεσίες υγείας. Από την άλλη πλευρά, η ανατολική Ασία αναμένεται να σημειώσει εξίσου σημαντική ανάπτυξη στο πεδίο των BPO υπηρεσιών επιχειρηματικών αναλύσεων, χάρη στην ραγδαία ανάπτυξη της βιομηχανοποίησης της περιοχής, την συνεχή ανάδυση νέων start-up επιχειρήσεων και την επένδυση αυτών σε επιχειρηματικές αναλύσεις. H Ιαπωνία και η ανατολική Ευρώπη αναμένονται να παρουσιάσουν μέτριο βαθμό ανάπτυξης της εν λόγω αγοράς, με λίγες μόνο επιχειρήσεις να σχεδιάζουν επενδύσεις στο πεδίο αυτό.

Ανάμεσα στους βασικότερους παίκτες της αγοράς 
BPO υπηρεσιών επιχειρηματικών αναλύσεων, εταιρείες όπως η Tata Consultancy Services (TCS), η Genpact Itd, η Accenture PLC, η EXL Service, η International Business Machines Corporation και η Cognizant Technology Solutions Corp, εστιάζουν σε οργανικές αλλά και μη οργανικές στρατηγικές για να ενισχύσουν τη θέση τους στη αγορά αυτή. 

Πηγή : http://www.business-analytics.ae/news/612-business-analytics-bpo-services-market-forecast-by-end-use-industry-2017-2027