8 Δεκεμβρίου 2022

Ο ρόλος των αναλύσεων και των μεγάλων δεδομένων στην ψηφιακή μεταμόρφωση

Τα μεγάλα δεδομένα και οι αναλύσεις είναι θέματα συνδεόμενα στενά με τις επιχειρήσεις. Η ποσότητα των δεδομένων που δημιουργούμε είναι εντυπωσιακή. Η εταιρεία Cisco προβλέπει ότι η ετήσια παγκόσμια κίνηση στο Πρωτόκολλο Διαδικτόυ (IP) θα έχει φτάσει τα 3,3 ζεταμπάιτ (ZB) ετησίως το 2021 και ότι ο αριθμός των συσκευών που συνδέονται με τα δίκτυα του IP θα είναι τρεις φορές περισσότερος από τον παγκόσμιο πληθυσμό το 2021, ενώ η εταιρεία Gartner προβλέπει ότι το 2021 θα ξοδεύονται 2,5 εκ. δολάρια κάθε λεπτό στο Internet of Things (IoT) και ότι θα πωλούνται 1 εκ. συσκευές IoT. Είναι η απόδειξη της ταχύτητας με την οποία η ψηφιακή συνδεσιμότητα αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Τα τελευταία χρόνια, τα δεδομένα έχουν εξελιχθεί δραματικά σε τύπο, όγκο και ταχύτητα – με την ραγδαία εξέλιξη να οφείλεται στην ευρεία ψηφιοποίηση των επιχειρησιακών διεργασιών παγκοσμίως. Τα δεδομένα έχουν γίνει η νέα επιχειρησιακή πραγματικότητα και η περαιτέρω αύξησή τους θα είναι κλειδί στην αλλαγή και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων παγκοσμίως, και την ανάπτυξη των υπαλλήλων, των “ψηφιακών ιθαγενών”.

Το Global Cloud Index της Cisco εστιάζει στο cloud ως τον τοπ καθοδηγητή, καθώς η ραγδαία ανάπτυξη του κέντρου δεδομένων με την κίνηση στο κέντρο cloud θα τετραπλασιαστεί τα επόμενα πέντε χρόνια. Τα δεδομένα που δημιουργούνται από εφαρμογές IoT (όπως τα συνδεδεμένα σπίτια, οι smart πόλεις και η smart ιατροφαρμακευτική περίθαλψη) θα είναι 600ZB ετησίως το 2020, 39 φορές περισσότερη από την τωρινή κίνηση στο κέντρο δεδομένων που είναι 15,3ZB.

Για το λόγο αυτό, τα μεγάλα δεδομένα έχουν μία μεγάλη επιρροή και σημασία. Το ερώτημα είναι, πώς τα αντιλαμβανόμαστε αυτά και τα προνόμιά τους μαζί με τις αναλύσεις στο δρόμο για την ψηφιακή αλλαγή; Η κατανόηση της αξίας των δεδομένων είναι κλειδί για την επιτυχημένη εφαρμογή των λειτουργικών στρατηγικών, που διευκολύνουν την ευέλικτη και την αποτελεσματική επιχειρησιακή ανάπτυξη.

Μεγάλα δεδομένα σημαίνει καλύτερη απόδοση

Τα δεδομένα υποκινούν τις μελλοντικές στρατηγικές και τις άμεσες αλλαγές, χάρη στη δύναμη των προγνωστικών αναλύσεων και την ανεπτυγμένη επιστήμη δεδομένων. Η σωστή αξιοποίηση των δεδομένων μπορεί να συμβάλλει σε καλύτερες, εμπεριστατωμένες αποφάσεις και να βελτιώσει τη συνολική εμπειρία του πελάτη. Χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες των μεγάλων δεδομένων, οι οργανισμοί μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις μέσα σε δευτερόλεπτα αντί για μέρες και μέσα σε μέρες αντί για μήνες. Αυτή η επιτάχυνση επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αντιδρούν γρήγορα σε σημαντικές επιχειρησιακές ερωτήσεις και προκλήσεις, που μπορούν να χτίσουν πλεονεκτήματα ανταγωνισμού, να βελτιώσουν την αποδοτικότητα, και να παρέχουν απαντήσεις σε πολύπλοκα προβλήματα ή ερωτήσεις.

Τα μεγάλα δεδομένα και οι αναλύσεις συνδέονται στενά και χρειάζεται να συνεργάζονται για να προσφέρουν τα υποσχόμενα αποτελέσματα των μεγάλων δεδομένων. Παραδοσιακά, η διαχείριση των δεδομένων και οι αναλύσεις βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη του οργανισμού. Η διάλυση των ορίων των οργανισμών και η δημιουργία καλύτερης ενοποίησης μεταξύ της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επιχειρησιακών τμημάτων είναι ένα σημαντικό βήμα στο δρόμο για την επιτυχημένη αλλαγή.

Επίσης, υπάρχει μία διαδομένη αντίληψη της ανάγκης για καλύτερες επιχειρησιακές αναλύσεις. Αυτές είναι οι δεξιότητες, οι τεχνολογίες, οι πρακτικές για συνεχή επαναλαμβανόμενη έρευνα και εξέταση της αποδοτικότητας παλιών επιχειρήσεων με σκοπό την απόκτηση γνώσεων και την εφαρμογή ενός επιχειρησιακού πλάνου. Το κλειδί είναι η ενσωμάτωση μεγάλων δεδομένων στις παραδοσιακές επιχειρησιακές αναλύσεις για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος δεδομένων που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να παράγουν νέες γνώσεις παράλληλα με την εφαρμογή των γνώσεων που έχουν ήδη.

Συνεχίστε να μαθαίνετε – οι δεξιότητες είναι τα πάντα

Η ευχέρεια στην εξόρυξη δεδομένων και στα εργαλεία απεικόνισης είναι από τις πιο σημαντικές δεξιότητες για την επιτυχία μιας εργασίας.

Όλοι οι οργανισμοί χρειάζεται να αναπτύσσουν συνεχώς νέες δεξιότητες εξόρυξης δεδομένων για τη συνειδητοποίηση της δυναμικής των επιχειρήσεων. Μία σημαντική τάση στα μεγάλα δεδομένα είναι η μηχανική μάθηση. Οι ειδικοί μεγάλων δεδομένων, που μπορούν να αξιοποιήσουν τεχνολογίες μηχανικής μάθησης για να χτίσουν εφαρμογές προγνωστικών αναλύσεων, όπως τα συστήματα ταξινόμησης, πρότασης και εξατομίκευσης, είναι σε μεγάλη ζήτηση.

Η στατιστική και ποσοτική ανάλυση, η οποία στοχεύει στην κατανόηση ή την πρόβλεψη συμπεριφορών ή συμβάντων μέσα από τη χρήση μαθηματικών μέτρων και υπολογισμών, στατιστικής μοντελοποίησης και έρευνας, είναι επίσης σημαντική για την επιτυχία. Άλλες σημαντικές τεχνικές εξόρυξης δεδομένων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία είναι:

  • Ο συσχετισμός, που είναι μία από τις πιο γνωστές τεχνικές εξόρυξης δεδομένων. Με το συσχετισμό, ανακαλύπτεται ένα μοτίβο βασισμένο στη σχέση μεταξύ αντικειμένων κατά την ίδια συναλλαγή
  • Η ταξινόμηση, που είναι μία κλασική τεχνική εξόρυξης δεδομένων βασισμένη στη μηχανική μάθηση
  • Η ομαδοποίηση, μία τεχνική εξόρυξης δεδομένων που δημιουργεί μία ουσιώδη και χρήσιμη ομάδα από αντικείμενα που έχουν κοινά χαρακτηριστικά χρησιμοποιώντας την αυτόματη τεχνική
  • Η πρόβλεψη, μία τεχνική εξόρυξης δεδομένων που ανακαλύπτει τη σχέση μεταξύ ανεξάρτητων μεταβλητών και μεταξύ εξαρτημένων και ανεξάρτητων μεταβλητών
  • Η ανάλυση διαδοχικών μοτίβων, που ανακαλύπτει ή αναγνωρίζει παρόμοια μοτίβα, τακτικά συμβάντα ή τάσεις στη συναλλαγή δεδομένων
  • Η τεχνική του δέντρου αποφάσεων (decision tree). Η ρίζα στο δέντρο αποφάσεων είναι μία απλή ερώτηση ή κατάσταση που έχει πολλαπλές απαντήσεις

Εκπαιδεύστε τα ενδιαφερόμενα μέρη

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να εκπαιδευτούν και να ενημερωθούν για τις αξίες των δεδομένων και να κατανοήσουν ότι είναι σημαντικά για τη συνέχεια και την ανάπτυξη της επιχείρησης. Ίσως, όμως, αισθανθούν καταβεβλημένοι (και μη επαρκώς ενημερωμένοι) από τη δύναμη και την πολυπλοκότητα των δεδομένων, εάν δεν μεταδοθούν ή δεν παρουσιαστούν σωστά. Οι τακτικές συναντήσεις, ιδανικά πρόσωπο με πρόσωπο, θα ενισχύσουν τη σημασία του θέματος και την ανάγκη τους για αγορά.

Προσφέρετε ψηφιακά έτοιμα δίκτυα – είναι οικονομικά αποδοτικά

Όλες οι σημερινές επιχειρήσεις πρέπει, μέσω της εικονικοποίησης δικτυακών λειτουργιών (μειώνοντας την ποσότητα του κατεχόμενου υλικού που χρειάζεται για την παρουσίαση και λειτουργία των δικτυακών υπηρεσιών), και της δικτύωσης βασισμένης στο λογισμικό (software-defined networking) (που επιτρέπει να γίνονται ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο ή όπως απαιτεί η επιχείρηση, απλά με μερικά κλικ) να μεταφέρουν δίκτυα ψηφιακά έτοιμα για να κερδίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η αυξημένη απλότητα και τα μειωμένα έξοδα σχετικά με την αξιοποίηση και τη συντήρηση ενός περισσότερο έτοιμου ψηφιακά δικτύου είναι σημαντικά προνόμια, και για αυτό το λόγο πρέπει να επιστρατεύονται ως αναγκαία για τη βελτίωση και την ανάπτυξη της επιχειρησιακής αποδοτικότητας.

Η αυτοματοποίηση αποτελεί προτεραιότητα

Η αυτοματοποίηση είναι μία προτεραιότητα για την επιτάχυνση της ψηφιακής αλλαγής, επιτρέποντας στους οργανισμούς να βελτιστοποιούν τις υπάρχουσες διεργασίες τους. Η τεχνολογία αυτοματοποίησης είναι σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών και δεν γνωρίζει τη διαδικασία, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να χτίσουν τα συστήματά τους μέσα στο υπάρχων περιβάλλον τεχνολογίας πληροφοριών.

Για τη δημιουργία ενός μεταμορφωτικού περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ταχύτητας και της ποιότητας της προσφοράς, οι οργανισμοί χρειάζεται να ενσωματώσουν την αυτοματοποίηση στις υπάρχουσες διεργασίες τους για να αυξήσουν την ικανότητα συχνής κυκλοφορίας προϊόντων υψηλής ποιότητας – και να ενεργοποιήσουν την ανάπτυξη των εσόδων και του κέρδους.

Η αυτοματοποίηση βελτιώνει τη λειτουργική αποδοτικότητα και επιτρέπει στους υπαλλήλους να επικεντρώνονται σε εργασίες με περισσότερη επιβράβευση. Με την αυτοματοποίηση, οι οικονομικά αποδοτικές λύσεις ενεργοποιούνται για επαναλαμβανόμενες εργασίες βασισμένες σε συγκεκριμένους κανόνες. Επιπρόσθετα, η προοπτική του ανθρώπινου λάθους εκμηδενίζεται, προσφέροντας αποτελέσματα που είναι 100% ακριβή. Με την αυτοματοποίηση των εργασιών, οι εταιρείες μπορούν να μειώσουν σημαντικά το συνολικό κύκλο επεξεργασίας.

Ο δρόμος για την ψηφιακή αλλαγή είναι πολύ σημαντικός για την επιχείρηση. Οι οργανισμοί που μπαίνουν σε αυτό το ταξίδι χρειάζεται να σκεφτούν, πώς η κάθε όψη της επιχείρησής τους μπορεί να βελτιστοποιηθεί για να εκπληρώσει τους νέους ψηφιακούς στόχους και μια νέα δυναμική ανάπτυξης. Τα μεγάλα δεδομένα και οι αναλύσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ψηφιακή αλλαγή, επιτρέποντας στους οργανισμούς να βελτιστοποιούν τις υπάρχοντες διεργασίες τους και να μένουν μπροστά στη μάχη του ανταγωνισμού.

Για τον αρθρογράφο: Ο Colin Riddle είναι η κεφαλή των προϊόντων και υπηρεσιών της Timico.

Πηγή: betanews.com