29 Σεπτεμβρίου 2023

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά επιχειρησιακής ανάλυσης προβλέπεται να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της παγκόσμιας βιομηχανίας

Παγκόσμια αγορά επιχειρησιακών αναλύσεων: Επισκόπηση

Η επιχειρησιακή ανάλυση και νοημοσύνη ορίζεται ως ο συνδυασμός των δύο μεγαλύτερων τμημάτων, δηλαδή της επιχειρησιακής νοημοσύνης και των επιχειρησιακών αναλύσεων. Όσο αυξάνονται τα δεδομένα, η επιχειρησιακή νοημοσύνη πρέπει να είναι περισσότερο αναβαθμισμένη για να αναλύει δεδομένα με περισσότερες λεπτομέρειες και να διαχωρίσει αυτά τα τεράστια δεδομένα σε δομημένες και μη δομημένες μορφές.

Οι επιχειρησιακές λειτουργίες αυξάνονται, καθώς οι επιχειρησιακές αναλύσεις εξάγουν σημαντικές πληροφορίες και τις αναλύουν για τους τωρινούς και τους μελλοντικούς στόχους. Στην τωρινή πραγματικότητα, οι εταιρείες απαιτούν λύσεις βασισμένες στα δεδομένα.

Παγκόσμια αγορά επιχειρησιακών αναλύσεων: Κατάτμηση

Η αγορά επιχειρησιακών αναλύσεων διαχωρίζεται σε λύσεις, κατάσταση ανάπτυξης, τύπους χρήστη, τομείς, και περιοχές. Η παγκόσμια αγορά κατηγοριοποιείται με βάση τις λύσεις, σε μεταδοτικά εργαλεία ανάλυσης, χωρική νοημοσύνη (intelligence), πλατφόρμα αποθήκευσης δεδομένων, εξελιγμένες και προγνωστικές αναλύσεις, αναλύσεις περιεχομένου και διοίκηση της αποδοτικότητας της επιχείρησης. Με βάση την κατάσταση ανάπτυξης, η αγορά επιχειρησιακών αναλύσεων διαχωρίζεται σε cloud και ενδοκτιριακή. Τα τμήματα, όπου εφαρμόζεται η ιδέα των επιχειρησιακών αναλύσεων περιλαμβάνουν τα εξής: “τραπεζικές, οικονομικές υπηρεσίες και ασφάλιση” (BFSI), ενέργεια και δύναμη, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μίντια και διασκέδαση, εκπαίδευση, διοίκηση, τηλεπικοινωνίες, τεχνολογία πληροφοριών και άλλα. Ανάλογα με την περιοχή, η παγκόσμια αγορά επιχειρησιακών αναλύσεων χωρίζεται σε Λατινική Αμερική, Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Ασία από τη μεριά του δυτικού Ειρηνικού Ωκεανού, Μέση Ανατολή και Αφρική.

Παγκόσμια αγορά επιχειρησιακών αναλύσεων: Παράγοντες ανάπτυξης

Οι μεγάλες επιχειρήσεις υιοθετούν συνήθως τις τεχνολογίες επιχειρησιακών αναλύσεων στους οργανισμούς τους, καθώς κατέχουν το σύστημα υποστήριξης δεδομένων και την ικανότητα να επενδύσουν σε αυτό το βελτιστοποιημένο επιχειρησιακό λογισμικό. Οι επιχειρησιακές αναλύσεις έχουν υιοθετήσει την τεχνολογία cloud, που με τη σειρά της, τροφοδοτεί την ανάπτυξη της αγοράς. Οι άλλοι παράγοντες που ωθούν την ανάπτυξη της αγοράς είναι τα κινητά επιχειρησιακής νοημοσύνης, η ανάπτυξη του cloud και τα αυξανόμενα επίπεδα ανταγωνισμού. Ο τομέας που υιοθετεί κατά πολύ τα εργαλεία επιχειρησιακής ανάλυσης είναι η βιομηχανία υγείας, καθώς το λιανικό εμπόριο και τo BFSI καταλαμβάνουν το μέγιστο της αγοράς. Τα τελευταία χρόνια, οι οργανισμοί επικεντρώνονται περισσότερο στην ικανοποίηση του πελάτη, αλλά εστιάζουν και στην παραγωγικότητά τους, υιοθετώντας έτσι τα εργαλεία επιχειρησιακής νοημοσύνης τους για να ταξινομούν τα δεδομένα από μέρα σε μέρα προερχόμενα από τις ποικίλες επιχειρησιακές δραστηριότητες. Το υψηλό κόστος επένδυσης για την εφαρμογή των επιχειρησιακών αναλύσεων, η διστακτικότητα στην υιοθέτηση των εργαλείων, η έλλειψη γνώσης και το επιδέξιο εργατικό δυναμικό είναι παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξη της αγοράς.

Παγκόσμια αγορά επιχειρησιακών αναλύσεων: Τοπική ανάλυση

Τα εργαλεία επιχειρησιακής νοημοσύνης χρησιμοποιούνται ευρέως στις ανεπτυγμένες περιοχές. Η περιοχή που έχει τη μεγαλύτερη αγορά είναι η Βόρεια Αμερική. Η ανάπτυξη της αγοράς βάσει της αξιοποίησης των εργαλείων επιχειρησιακής νοημοσύνης και των επενδύσεων είναι συγκριτικά υψηλή σε αυτή την περιοχή. Οι άλλες περιοχές που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της αγοράς επιχειρησιακών αναλύσεων περιλαμβάνουν την Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ασία από τη μεριά του δυτικού Ειρηνικού Ωκεανού. Η τελευταία προβλέπεται να κερδίσει το μομέντουμ στα ερχόμενα χρόνια χάρη στη ραγδαία βιομηχανοποίηση της περιοχής.

Παγκόσμια αγορά επιχειρησιακών αναλύσεων: Ανταγωνιστικές εταιρείες

Οι ανταγωνιστές της αγοράς επιχειρησιακών αναλύσεων περιλαμβάνουν τις: Actuate Corporation Alteryx, Inc., Datameer, Inc., ESRI, Inc., IBM, Fico, Host Analytics Inc., MicroStrategy Incorporated, Oracle Corporation, Pentaho Corp., SAP AG, TIBCO Software Inc., Teradata Corporation, Adaptive Insights, Amazon Inc., EMC Corporation, Hewlett-Packard Enterprise, Information Builders, Microsoft Corporation, Panorama Software Inc., QlikTech, Inc., Prognoz, SAS Institute Inc. και Tableau Software, Inc.

Πηγή: moneypanorama.com