8 Δεκεμβρίου 2022

Το ίντερνετ των πραγμάτων (Internet of Things): Πως τα νέα δεδομένα οδηγούν την καθημερινότητα σας

Το Ίντερνετ των πραγμάτων (IoT) δημιουργεί αμέτρητες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των συσκευών καθημερινά, με όλα τα είδη των διαφορετικών τρόπων. Αλλά οι συνέπειες αυτών των αλληλεπιδράσεων δεν είναι σχετικές με το διαδίκτυο. Το IoT έχει να κάνει με τα δεδομένα.

Ο κύκλος ζωής μιας συσκευής IoT έχει να κάνει με την συλλογή, την εκτέλεση κάποιας τοπικής επεξεργασίας, την μετάδοση, την λήψη, την αποθήκευση και την διάθεση των  δεδομένων. Στην πορεία, τα δεδομένα πρέπει να προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς. Τα δεδομένα για κάθε συσκευή θα πρέπει να συνδυάζονται με εκείνα των άλλων συσκευών.

Αυτό είναι ένα δύσκολο έργο που πραγματοποιείται στο απλούστερο τεχνικό περιβάλλον. Είναι αρκετά δύσκολο για ορισμένες εταιρείες να εδραιώσουν τα δεδομένα από την Salesforce και την Workday σε μια ενιαία αποθήκη δεδομένων συνδυάζοντας και την ποιότητα των δεδομένων.

Όλη η ανάπτυξη πίσω από το IoT μεταφράζεται σε περισσότερο όγκο δεδομένων, περισσότερους τύπους δεδομένων, και μια δραματική αύξηση στην ταχύτητα που έρχονται τα δεδομένα. Έτσι είναι εύκολο να δούμε ότι το IoT γίνεται, και θα συνεχίσει να είναι, μια όλο και πιο σημαντική πηγή αυτού που κοινώς αναφέρεται ως Big Data. Στην πραγματικότητα, η EMC εκτιμά ότι  το IoT και άλλες πηγές θα δημιουργήσουν περίπου 44.000 δισεκατομμύρια gigabytes σε ετήσια βάση.

Όμως, η συλλογή αυτών των δεδομένων από μόνη της δεν παράγει καμία αξία. Τα δεδομένα που συλλέγονται θα πρέπει να συνδυαστούν με άλλα δεδομένα, να θέσουν το πλαίσιο, και να αναλυθούν για να δημιουργήσουν ιδέες και σχέδια δράσης.

Αυτός είναι ο λόγος που η σωστή ενημέρωση διακυβέρνησης (IG) είναι ζωτικής σημασίας για τα IoT projects. Οι πρακτικές αυτές θα οδηγήσουν τα δεδομένα στην αλυσίδα εφοδιασμού του IoT για να δημιουργηθεί επιχειρηματική αξία. Παρατηρείστε το γεγονός ότι τα δεδομένα καιρού έχουν μικρή αξία μέχρι να συσχετιστούν με την τοποθεσία και άλλα γεωγραφικά δεδομένα. Τα δεδομένα παρακολούθησης θέσης είναι μικρά σε αξία, εκτός εάν αυτά συσχετίζονται με πληροφορίες σχετικά με τα θέματα και την πρόθεση.

Υπάρχουν πολλές ώριμες τεχνολογίες και πρακτικές για να βοηθήσουν τα δεδομένα. Ωστόσο, η IDC προβλέπει ότι, από το 2018,  40% των δεδομένων IoT θα αποθηκεύονται, θα επεξεργάζονται και θα αναλύονται με πολύ πιο γρήγορο ρυθμό. Ως εκ τούτου, δεν αρκεί η διαχείριση του IoT για τα δεδομένα. Τα δεδομένα στα σημεία του οικοσυστήματος IoT πρέπει να κυβερνώνται και να προστατεύονται. Αυτό είναι ένα κενό που πολλοί οργανισμοί δεν έχουν ακόμη αντιμετωπίσει.

Η παροιμία "όταν βάζεις σκουπίδια μέσα, βγάζεις σκουπίδια έξω" ισχύει και εδώ, δεν έχει σημασία πόσο σκληρά προσπαθούμε να αναλύσουμε τα δεδομένα. Κατά τα τελευταία χρόνια, έχω εργαστεί σε πολλά projects με πολλές διαφορετικές εταιρείες βοηθώντας τους να εξασφαλίσουν ότι μπορούν να διαχειριστούν τα δεδομένα και να τα καθιστούν χρήσιμα για τους καταναλωτές, οι οποίοι είναι συχνά  επιστήμονες δεδομένων και αναλυτές. Οι περισσότερες  προκλήσεις προέρχονται από την έλλειψη της χρηστικότητας και της ποιότητας των δεδομένων.

Όσο περισσότερος χρόνος και ενέργεια δοθούν στην διαχείριση των δεδομένων στο σημείο της συλλογής και της εφοδιαστικής αλυσίδας, περισσότερα θα είναι τα οφέλη στο τέλος. Η διακυβέρνηση των δεδομένων θα πρέπει να αρχίσει πολύ πριν να φτάσουμε στο στάδιο να έχουμε τα δεδομένα σε ένα μέρος αποθήκευσης.

Πηγή: dataversity.net