8 Δεκεμβρίου 2022

Οι κυβερνητικές υπηρεσίες θα αγοράζουν εφαρμογές από νεοσύστατες επιχειρήσεις (start-ups)

Διάφορα τμήματα μπορούν πλέον να αγοράζουν απευθείας εφαρμογές από νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Σε μια προσπάθεια της κυβέρνησης της Ινδίας να προωθήσει τις start-ups εταιρείες και τις τεχνολογικές ιδέες τους, η κυβέρνηση επέτρεψε σε όλους τους κρατικούς οργανισμούς και τα υπουργεία να χρησιμοποιούν εφαρμογές μέσο του KeralaStart-upMission. Κάθε υπάλληλος, μπορεί να αγοράσει έως και 2 εφαρμογές σε έναν χρόνο με μέγιστη τιμή κάθε εφαρμογής σε 5 λάκα.

Ο γραμματέας πληροφορικής, Μ. Sivasankar, σε μια παρουσίαση είπε ότι η κυβέρνηση αντί να κοιτάζει προς εταιρείες πληροφορικής, προσπαθεί να κοιτάξει επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα για να οδηγήσει το κίνημα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Οι νέοι, που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας, θα συνεισφέρουν πολλά στις κρατικές υπηρεσίες.

Η κυβέρνηση δεν ψάχνει για αισθητικά σχεδιασμένες εφαρμογές. Οι υπηρεσίες έχουν ήδη πολλές τέτοιες ιστοσελίδες και εφαρμογές. Οι εφαρμογές πλέον, πρέπει να παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις. Επίσης, η κυβέρνηση διοργανώνει μια φορά τον μήνα την 'demo day', όπου νεοσύστατες επιχειρήσεις παρουσιάζουν εφαρμογές στα κρατικά τμήματα. Υπό σκέψη είναι και η δημιουργία της 'idea day', όπου οι επιχειρήσεις θα παρουσιάζουν νέες ιδέες και αν κάποια αρέσει σε κάποιο τμήμα, θα χρηματοδοτείται.

Ο Jayasankar Prasad, Διευθύνων Σύμβουλος της Kerala Startup αποστολής, δήλωσε ότι η χρονιά που πέρασε ήταν μυθική για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις στην Kerala.

Πηγή: thehindu.com