8 Δεκεμβρίου 2022

Δεδομένα και αναλύσεις: Οι δυο πλευρές του ίδιου νομίσματος

Οι CDO πρέπει να ενοποιήσουν την διαχείριση δεδομένων με τις αναλύσεις μέσα στους οργανισμούς.

Η μετάβαση στην ψηφιακή επιχείρηση απαιτεί από τους επικεφαλείς της διαχείρισης των δεδομένων (CDOs) να μετατοπίσουν την οργανωτική νοοτροπία τους. Θα πρέπει να ευθυγραμμίσουν και να συντονίσουν μια ευρεία ποικιλία πρωτοβουλιών διαχείρισης δεδομένων και αναλύσεων για να ενεργοποιήσουν την καινοτομία και να ωθήσουν την απόδοση ώστε να πληρούν τους επιχειρηματικούς τους στόχους.

Η δεύτερη ετήσια έρευνα της Gartner των επικεφαλών διαχείρισης των δεδομένων (CDOs) εντόπισε πρόσφατα τους κορυφαίους τρεις επιχειρηματικούς στόχους όπως την δημιουργία μεγαλύτερης οικειότητας με τους πελάτες, την αύξηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και την βελτίωση της αποτελεσματικότητας.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, οι CDO πρέπει να εξασφαλίσουν την οργανωτική αρμονία γύρω από τρεις βασικές δυνατότητες: την ανάμειξη των εσωτερικών και των εξωτερικών δεδομένων, την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών ανάλυσης και την εξασφάλιση ότι τα ευρήματα εφαρμόζονται σε χρονικές στιγμές που έχουν αξία για την επιχείρηση.

"Μια ενωμένη ατζέντα δεδομένων και αναλύσεων έχει ήδη αποδείξει ότι είναι το κυρίαρχο μοντέλο για την εξάσκηση των CDO", δήλωσε η Valerie Logan, διευθύντρια έρευνας της Gartner. "Η έρευνα διαπίστωσε ότι περισσότεροι από το 66% των 180 ερωτηθέντων είναι υπεύθυνοι για τον συντονισμό των δύο πρωτοβουλιών διαχείρισης δεδομένων και αναλύσεων, και την αξιοποίηση των νέων δεδομένων και αναλυτικών λύσεων για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος."

"Ωστόσο, η δημιουργία και η διατήρηση μιας συνεκτικής ικανότητας δεδομένων και αναλύσεων των επιχειρήσεων απαιτεί σημαντική οργανωτική διαχείριση αλλαγής. Οι CDO θα πρέπει να προσεγγίσουν τα δεδομένα και τις αναλύσεις ως βασική στρατηγική δυνατότητα μέσα σε μια μεγαλύτερη ψηφιακή επιχειρηματική στρατηγική και όχι απλώς ως ένα σύνολο από σχετικές πρωτοβουλίες".
Οι ψηφιακές επιχειρήσεις αποτελούνται από βασικές πλατφόρμες και δυνατότητες, με την πλατφόρμα των δεδομένων και των αναλύσεων να αποτελούν τον κεντρικό κινητήρα.

"Αυτό αντιπροσωπεύει μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο σκέψης καθώς τα δεδομένα και οι αναλύσεις προχωρούν πέρα από το να  είναι απλώς ένα σύνολο συναφών κλάδων και αντί αυτού γίνονται ένα διεπιστημονικό πεδίο μέσα σε μια μεγαλύτερη ψηφιακή επιχειρηματική στρατηγική," είπε η κα Λόγκαν. «Με την υιοθέτηση της στρατηγικής προσέγγισης προβολής των δεδομένων και των αναλύσεων ως μέρος του "υφάσματος" των ψηφιακών επιχειρήσεων, μια επιχείρηση θα είναι καλά τοποθετημένη για να υποστηρίξει τις ψηφιακές επιχειρήσεις μέσω της ανάπτυξης έξυπνων επιχειρηματικών διαδικασιών."

Οι ψηφιακές επιχειρήσεις έχουν προκλητικές μακροχρόνιες πεποιθήσεις και αποτελούν την κινητήρια δύναμη του ριζικού μετασχηματισμού των επιχειρηματικών διαδικασιών και των επιχειρηματικών μοντέλων στις περισσότερες βιομηχανίες. Οι έξυπνες ή ευφυείς επιχειρηματικές διαδικασίες είναι από τις πιο σημαντικές περιοχές στην σύγχρονη τεχνολογία στις οποίες οι επιχειρήσεις πρέπει να επενδύσουν τα επόμενα πέντε χρόνια.

Πηγή: gartner.com