9 Δεκεμβρίου 2022

Το μέλλον των Big Data είναι στις προγνωστικές αναλύσεις

Τα δεδομένα δεν έχουν καμία αξία χωρίς τις αναλύσεις που τους δίνουν προοπτική.

Τα Big Data είναι η πιο σημαντική ιδέα που έχει διεισδύσει σε κάθε πτυχή του επιχειρηματικού κόσμου κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Κάθε εταιρεία θέλει να λέει ότι παίρνει τις αποφάσεις της έχοντας μια κουλτούρα που βασίζεται στα δεδομένα, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία τα οποία οι άνθρωποι που δεν ασχολούνται με τα δεδομένα ίσως ποτέ δεν έχουν ακούσει.

Όμως, ενώ όλα αυτά τα δεδομένα είναι φυσικά ένας πολύτιμος πόρος, και η ανάλυση τους μπορεί να επιφέρει τεράστια οφέλη, είναι ουσιαστικά περιττή όσον αφορά την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος εάν δεν χρησιμοποιηθούν οι προγνωστικές αναλύσεις.

Στην αναφορά  “How Predictive Marketing Analytics Boost B2B Performance” , της εταιρείας  προγνωστικών αναλύσεων EverString, η οποία εφαρμόστηκε από τη Forrester Consulting, το 36% των ερωτηθέντων ανέφερε την ταχύτητα ως την κύρια πρόκληση που αντιμετωπίζουν με τα δεδομένα τους. Οι εταιρείες έχουν, κατά κύριο λόγο, ήδη λάβει υπόψιν το πώς να συσσωρεύουν και να αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες δεδομένων. Και οι περισσότεροι ξέρουν πώς να διαχειρίζονται τις αναφορές που ύστερα μπορούν να αναλυθούν για να δούμε τι πηγαίνει στραβά. Η επόμενη πρόκληση για πολλούς είναι η απομάκρυνση από μια τέτοια μέθοδο δράσης που βασίζεται στις αναφορές, και η αρχή της χρήσης αυτών των αναφορών σε προβλέψεις  που μπορούν να επηρεάσουν την επιχείρηση τους επόμενους μήνες, μέρες ή και τα επόμενα δευτερόλεπτα.

Για να γίνει αυτό, οι προγνωστικές αναλύσεις πρέπει να προκαλέσουν την δράση. Δεν μπορούν απλά να χρησιμοποιηθούν για να κάνουν τις προβλέψεις, θα πρέπει να αναπτυχθούν απευθείας σε εφαρμογές λογισμικού και στις επιχειρηματικές διαδικασίες, έτσι ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα. Τα εργαλεία για να γίνει αυτό είναι όλο και πιο εύκολα διαθέσιμα, κυρίως χάρη στις προόδους στην τεχνολογία Cloud, το οποίο επιτρέπει το είδος της ταχύτητας και της κλιμάκωσης που απαιτεί το εν λόγω λογισμικό.

Το πραγματικό μυστικό για την επιτυχία των προγνωστικών αναλύσεων, ωστόσο, είναι το πλαίσιο. Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη της Boxever, το πλαίσιο είναι σχεδόν τόσο σημαντικό όσο και οι τιμές στον τρόπο σκέψης των καταναλωτών, όταν παίρνουν τις αγοραστικές τους αποφάσεις. Οι προσφορές έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο όταν έχουν να κάνουν με μια τωρινή ενασχόληση του πελάτη. Οι επιστήμονες των δεδομένων βρίσκουν όλο και περισσότερους τρόπους για τη δημιουργία αλγορίθμων  μηχανικής μάθησης που προβλέπουν σε πραγματικό χρόνο, ποια είδη ιδιαίτερα εξατομικευμένων προσφορών θα είναι χρήσιμα για διαφορετικούς πελάτες. Οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης αναγνωρίζουν πρότυπα πελατών και δίνουν ανάλογες εμπειρίες σε αυτούς μέσω των εφαρμογών. Τέτοιοι αλγόριθμοι είναι ένας από τους κύριους  λόγους για την τεράστια επιτυχία της Amazon και του Netflix, με το VentureBeat να υποστηρίζει ότι το 35% των πωλήσεων της Amazon προέκυψαν από τη μηχανή συστάσεων τους.

Ένα από τα πραγματικά προβλήματα με τις προγνωστικές αναλύσεις έγκειται στην μέτρηση της επιτυχίας αυτών. Ένας προφανής τρόπος για να γίνει αυτό είναι συγκρίνοντας τη θέση της επιχείρησής σας πριν και μετά από μια πρόβλεψη. Έτσι, εάν τα δεδομένα σας δείχνουν ότι ορισμένοι πελάτες ενδέχεται να ενδιαφέρονται για την αγορά ενός προϊόντος σε μια συγκεκριμένη εποχή του χρόνου και κατά συνέπεια οικοδομήσετε μια εκστρατεία, εάν οι πωλήσεις αυτού του προϊόντος είναι υψηλή, τότε είναι γενικά μια καλή ένδειξη ότι η πρόβλεψη ήταν ακριβής.

Οι συγκρίσεις με άλλες επιχειρήσεις προσφέρουν μια καλύτερη εικόνα, αν και αυτές είναι πιο δύσκολες. Οι αναφορές της Forrester και της EverString διαπίστωσαν ότι  οι έξυπνοι μαρκετίστες είναι 2,9 φορές πιο πιθανό να αναφέρουν αύξηση των εσόδων σε ποσοστά υψηλότερα από το μέσο όρο του κλάδου, 2,1 φορές περισσότερες πιθανότητες να έχουν μία επιβλητική ηγετική θέση στις αγορές προϊόντων / υπηρεσιών που εξυπηρετούν, και 1,8 φορές περισσότερες πιθανότητες να υπερβούν τους στόχους κατά την επιμέτρηση της αξίας που η εκστρατεία τους έχει για την επιχείρηση. Αυτό το είδος της επιτυχίας, που ίσως περιορίζεται στο ότι η EverString είναι μια εταιρεία προγνωστικών αναλύσεων, αποδεικνύει  το γεγονός ότι οι βασικές αναλύσεις  δεν είναι αρκετές πλέον - και ότι οι προγνωστικές αναλύσεις είναι το μέλλον.

Πηγή: channels.theinnovationenterprise.com