8 Δεκεμβρίου 2022

Η ζωή με τα δεδομένα - Τι πρέπει να κάνει ένας αναλυτής

Πολλοί ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τα δεδομένα. Είναι ξεκάθαρα η τάση της εποχής, αλλά δεν ξέρουν όλοι τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Υπάρχουν τρεις αποστολές-κλειδιά που πρέπει να κάνει ο κάθε αναλυτής δεδομένων: να προσφέρει γνώση από τα δεδομένα, εργαλεία και καινοτομία.

Πληροφορία και γνώση από τα δεδομένα

Τα δεδομένα δεν σημαίνουν τίποτα από μόνα τους. Είναι απλά ένα ακόμα πρόβλημα για την επιχείρηση, αν δεν προσφέρουν γνώση και πληροφορία. Τα δεδομένα πρέπει να απαντήσουν σε βασικά επιχειρηματικά ερωτήματα, που θέτει κάθε επιχείρηση. Όπως, στην περίπτωση ενός site, γιατί σήμερα υπήρξαν περισσότερες εγγραφές και γιατί η χρήση είναι αυξημένη ή μειωμένη. Σαν την παραδοσιακή επιχειρηματική ευφυία αλλά πιο ευέλικτα και με τις δυνατότητες που δίνουν τα Big Data σήμερα. Ένα παράδειγμα για το πώς να πάρεις χρήσιμες πληροφορίες είναι να μετρήσεις τις αντιδράσεις του κόσμου στα προϊόντα σου. Πώς, και πόσο συχνά, μιλάνε οι πελάτες για αυτά; Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται και αναλύονται, προσφέροντας χρήσιμες μετρήσεις που βοηθούν στη βελτίωση των προϊόντων.

Αλλά και πάλι, οι πληροφορίες αυτές πολλές φορές γίνονται πολύ λεπτομερείς και εξειδικευμένες. Μεγάλη υπόθεση για τους αναλυτές είναι να φέρουν τους μη ειδικούς στα δεδομένα στο τραπέζι της συζήτησης. Πολλοί λένε ότι πρέπει να διηγηθούν μια ιστορία για τα δεδομένα. Η βάση πρέπει σίγουρα να είναι τα δεδομένα, αλλά το πεδίο που πρέπει να εστιάσουν οι αναλυτές είναι στο να καταλήξουν σε μια απλή ενέργεια, όσο πολύπλοκες αναλύσεις και αν χρειάστηκαν.

Εργαλεια

Αλλά να βρεις πληροφορίες και γνώση που μετατρέπεται σε πράξεις δεν είναι πάντα εύκολο. Ο λόγος που πολλές επιχειρήσεις αποτυγχάνουν, αν και έχουν όλα τα απαραίτητα δεδομένα, είναι το κενό που υπάρχει ανάμεσα στους μανατζερς και στους αναλυτές. Πολλές φορές τα διοικητικά στελέχη καταλαβαίνουν την επιχείρηση αλλά όχι τα δεδομένα, ενώ ταυτόχρονα οι αναλυτές καταλαβαίνουν τα δεδομένα αλλά όχι τις ανάγκες της επιχείρησης. Η μείωση αυτού του διαστήματος έχει αποδειχθεί πρόκληση για πολλές εταιρείες.

Υπάρχουν τρόποι να γίνει αυτό. Ένας είναι να εκπαιδευτούν τα διοικητικά στελέχη στα δεδομένα, ένας άλλος είναι να γίνουν τα δεδομένα τόσο απλά που να μπορούν εύκολα να τα κατανοήσουν τα διοικητικά στελέχη. Δεν χρειάζεται άλλωστε να ξέρουν όλους τους αλγόριθμους που τρέχουν πίσω από τα συστήματα. Μεγάλο ρόλο σε αυτό παίζει η τέχνη (ή επιστήμη) του visualization.

Καινοτομία

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι πολλές επιχειρήσεις θέλουν να βασίζονται στα δεδομένα. Πολλές φορές αποτυγχάνουν γιατί δεν έχουν τα σωστά δεδομένα. Αυτό διορθώνεται εύκολα, αν οι επιχειρήσεις απευθυνθούν στον κατάλληλο ειδικό που ήδη έχει αυτά τα δεδομένα. Δηλαδή, να βαδίσουν στο μονοπάτι που έχουν βαδίσει ήδη άλλοι.

Μετά πρέπει να βρει πως αυτά που μαθαίνει από τα δεδομένα μετατρέπονται σε χρήματα. Ιδέες για το πώς να αυξηθεί η καινοτομία στην επιχείρηση.

Αυτά πρέπει να κάνει ο αναλυτής, να φέρει πληροφορίες και γνώση στην επιχείρηση, τεχνικές γνώσεις και καινοτομία. Όλα αυτά μαζί δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση.

Πηγή: forbes.com