29 Νοεμβρίου 2022

Η έρευνα της Constellation Research

Οι διευθυντές πληροφοριακών συστημάτων πιστεύουν ότι τα analytics, η επιχειρηματική ευφυΐα και τα δεδομένα μεγάλου όγκου θα αποτελέσουν μια από τις πιο καταλυτικές τεχνολογίες το 2013, σύμφωνα με μια νέα έρευνα από την Constellation Research.

 

Η εταιρεία έκανε έρευνα σε 105 διευθυντές πληροφοριακών συστημάτων, ένα αναλογικά μικρό πλήθος. Από αυτούς που απάντησαν, 48,73% πιστεύουν ότι τα analytics, η επιχειρηματική ευφυΐα και τα δεδομένα μεγάλου όγκου θα αποτελέσουν μια από τις πρώτες καταλυτικές τεχνολογίες το 2013. Κάτι τέτοιο αφήνει πίσω την ανάπτυξη του cloud, η οποία από ό,τι πιστεύει το 56,37% των ερωτηθέντων διευθυντών πληροφοριακών συστημάτων θα αποδεικνυόταν καταλυτική τεχνολογία, και τις εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας στο 60,19%.

 

Παρά την τρίτη θέση τους, τα analytics, η επιχειρηματική ευφυΐα και τα δεδομένα μεγάλου όγκου κατάφεραν να ξεπεράσουν τις ενοποιημένες τηλεπικοινωνίες και τη συνεργασία (41,08%), τις εφαρμογές κοινωνικού λογισμικού (33,44%), την εικονικοποίηση (29,62%) και το “gamification” (12,42%).

 

«Παρόλο που απετέλεσαν κύριους στόχους για το 2011, η πτώση της προτεραιότητας της εικονικοποίησης (51,9 % - 2011) και του cloud (69,6% - 2011) δεν αντικατοπτρίζει έλλειψη ενδιαφέροντος», όπως έγραψε σε ένα μήνυμα σε blog ο Ray Wang, κύριος αναλυτής και διευθύνων σύμβουλος της Constellation Research. «Για την ακρίβεια, αυτοί οι στόχοι ωρίμασαν και οι καινοτόμοι διευθυντές πληροφοριακών συστημάτων έχουν βάλει τώρα προτεραιότητες στο νέο κύμα καινοτόμων δράσεων». Αυτό οποίο περιλαμβάνει τεχνολογίες που συνδέονται με τα analytics και την επιχειρηματική ευφυΐα.