14 Ιουλίου 2024

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική εξασφαλίζει ποιοτικά δεδομένα με τη SAS

Η SAS, ηγέτιδα στο χώρο του λογισμικού και των υπηρεσιών Business Analytics με πάνω από 60.000 πελάτες σε περισσότερες από 130 χώρες του κόσμου, και η Υδρόγειος Ασφαλιστική., ένας από τους πλέον δυναμικούς ελληνικούς ασφαλιστικούς ομίλους, με ηγετική θέση στον κλάδο των Γενικών Ασφαλειών, προχώρησαν σε συμφωνία μακροπρόθεσμης συνεργασίας. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η SAS αναλαμβάνει αρχικά την ολοκληρωμένη διαχείριση των δεδομένων της Υδρογείου Ασφαλιστικής, υλοποιώντας την, πλήρως ελληνικοποιημένη, λύση SAS DataFlux Data Management. Η συγκεκριμένη λύση τοποθετείτε επι σειρά ετών στο τεταρτημόριο των ηγετών, στις μελέτες της Gartner για επιχειρηματικά εργαλεία Ποιότητας Δεδομένων (Magic Quadrant for Data Quality Tools).

 

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική έκρινε αναγκαία τη μετάβαση από το υφιστάμενο σε ένα νέο αυτοματοποιημένο περιβάλλον που θα εξασφάλιζε, ως βασικό ζητούμενο, την αντιμετώπιση των δεδομένων ως εταιρικό περιουσιακό στοιχείο, έτσι ώστε να εκπληρωθούν οι στρατηγικοί στόχοι της εταιρείας που περιλαμβάνουν:

 

• Πελατοκεντρική στρατηγική με ενοποιημένο πελατολόγιο και πλήρη (360°) εικόνα του κάθε πελάτη, χαρακτηριστικά που συμβάλουν στη βελτίωση της διαχείρισης του προφίλ των πελατών και, κατά συνέπεια, στην ανάπτυξη ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες τους, για τη διατήρηση και αύξηση της πελατειακής βάσης στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει το άκρως ανταγωνιστικό ασφαλιστικό, αλλά και το ευρύτερο οικονομικό, περιβάλλον.
• Προετοιμασία για συμμόρφωση με την οδηγία φερεγγυότητας Solvency II που απαιτεί την ύπαρξη διαφανών και αξιόπιστων δεδομένων.
• Τη δυνατότητα άντλησης βασικών επιχειρηματικών πληροφοριών που υποστηρίζουν τη λήψη καλύτερων και πιο εμπεριστατωμένων διοικητικών αποφάσεων, ειδικότερα όσον αφορά την τιμολόγηση των προϊόντων και την εκτίμηση των αποθεμάτων.

 

Για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων, η Υδρόγειος Ασφαλιστική επέλεξε τη λύση SAS DataFlux Data Management, μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων, που της δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζει και να ολοκληρώνει έργα ενοποίησης δεδομένων, ποιότητας δεδομένων και διαχείρισης βασικών δεδομένων (master data management) από ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας.

 

Σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημά αποτελεί το γεγονός ότι πρόκειται για μια πλήρως ελληνικοποιημένη λύση η οποία ενσωματώνει Ελληνική Γνωσιακή Βάση Ποιότητας (Quality Knowledge Base) και, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τα αρχεία και τις δομές των ελληνικών γραμματικών κανόνων, φωνητικών βιβλιοθηκών, ελληνικών λεξικών, κλπ. και πλήθος άλλων λειτουργιών ανάλυσης, ταυτοποίησης, ελέγχου και εμπλουτισμού δεδομένων, στην ελληνική γλώσσα.

 

Παράλληλα, η λύση είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ελληνικών ασφαλιστικών οργανισμών, παρέχοντας μια σειρά από οφέλη, όπως δημιουργία αναλυτικών αναφορών, παρακολούθηση της απόδοσης του δικτύου των ασφαλιστικών συνεργατών, είσπραξη ασφαλίστρων ανά συμβόλαιο και ανά πελάτη, προετοιμασία για την υλοποίηση των απαιτήσεων της οδηγίας Solvency, κ.λπ.

 

Αποδεικνύοντας ότι πρόκειται για μια ελληνική επιχείρηση με όραμα και σύγχρονη στρατηγική, η Υδρόγειος Ασφαλιστική επένδυσε στην ολοκληρωμένη πλατφόρμα της SAS η οποία, μεταξύ άλλων, επιτρέπει την κλιμακωτή ανάπτυξη πρόσθετων λύσεων για την κάλυψη περαιτέρω αναγκών, όπως η ανίχνευση και αντιμετώπιση της απάτης στις αποζημιώσεις, κ.λπ.

 

Ο κ. Παύλος Κασκαρέλης, Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της Υδρογείου Ασφαλιστικής, αναφερόμενος στη συνεργασία των δύο εταιρειών, σημείωσε: “Επιλέξαμε τη SAS αφού κατανόησε πλήρως τις ανάγκες της εταιρείας μας, ενώ επέδειξε απόλυτο επαγγελματισμό και κατανόηση των θεμάτων που μας απασχολούσαν, καθώς και πλήρη αφοσίωση και συνεργασία με την ομάδα μας στην ομαλή υλοποίηση του έργου. Ασφαλώς, πρωτεύοντα ρόλο στην επιλογή μας, διετέλεσε και το γεγονός ότι η τεχνογνωσία της SAS στους τομείς της ποιότητας των δεδομένων και πρόληψης της ασφαλιστικής απάτης είναι πραγματικά πρωτοπόρα, ενώ οι λύσεις της γενικότερα στον τομέα διαχείρισης των δεδομένων στον ασφαλιστικό κλάδο έχουν κατακτήσει σημαντικές διακρίσεις από διεθνείς αναλυτές”.

 

Από την πλευρά του ο κ. Νίκος Πέππας, Country Manager της SAS Ελλάδος & Κύπρου, δήλωσε σχετικά: “Καλωσορίζουμε την Υδρόγειο Ασφαλιστική στην οικογένεια της SAS και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που μία από τις πλέον δυναμικές ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες, επέλεξε την πλατφόρμα της SAS για την ολοκληρωμένη διαχείριση των δεδομένων της. Η συγκεκριμένη λύση αποτελεί επιστέγασμα της μακρόχρονης εμπειρίας και τεχνογνωσίας της SAS στον ασφαλιστικό χώρο με εκατοντάδες υλοποιήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και, ως εκ τούτου, είμαστε βέβαιοι ότι θα συμβάλλει αποφασιστικά στη γενικότερη βελτιστοποίηση της απόδοσης της Υδρογείου Ασφαλιστικής, γεγονός που θα ωφελήσει τόσο τον ίδια την επιχείρηση όσο και τους συνεργάτες και ασφαλισμένους της”.

 

Σχετικά με την Υδρόγειο Ασφαλιστική
Η Υδρόγειος, ένας από τους δυναμικότερους και ταχύτερα αναπτυσσόμενους ελληνικούς ασφαλιστικούς ομίλους, δραστηριοποιείται εδώ και τέσσερις δεκαετίες στην ελληνική αγορά. Με παραγωγή που το 2011 ανήλθε στα €148,5 εκατ. ευρώ, η εταιρεία συγκαταλέγεται σταθερά μεταξύ των 5 πρώτων εταιρειών γενικών ασφαλειών στην Ελλάδα, ενώ, από το 2002, έχει αποκτήσει δυναμική παρουσία και στην αγορά της Κύπρου, με την ίδρυση της θυγατρικής «Υδρόγειος Ασφαλιστική Εταιρεία Κύπρου». Ο Όμιλος της Υδρογείου: Προσφέρει σήμερα τις υπηρεσίες του σε πάνω από 500.00 ικανοποιημένους πελάτες σε Ελλάδα και Κύπρο. Έχει αναπτύξει ένα ευρύ σε διασπορά δίκτυο διανομής που υποστηρίζεται από τη λειτουργία 13 υπερσύγχρονων σε υποδομές και άρτιων σε στελέχωση υποκαταστημάτων και γραφείων, στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας και της Κύπρου. Συνεργάζεται με πάνω από 2.200 ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Το ανθρώπινο δυναμικό του ομίλου ανέρχεται στα 262 άτομα.

 

Σχετικά με την SAS

 

H SAS είναι ηγέτιδα εταιρεία λογισμικού και υπηρεσιών Business Analytics και ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος προμηθευτής παγκοσμίως στην αγορά του Βusiness Intelligence.

 

Η SAS βοηθά τους σύγχρονους οργανισμούς και επιχειρήσεις να αντιληφθούν πλήρως την τεράστια δυναμική του πιο πολύτιμου αγαθού τους: των δεδομένων τους. Απλούστερα, οι λύσεις της βοηθούν τους οργανισμούς να αντλήσουν συγκεκριμένη και πολύτιμη πληροφορία από τα διάσπαρτα επιχειρησιακά δεδομένα για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων με στόχο τη βελτίωση της απόδοσής τους.

 

Για το λόγο αυτό, η SAS αποτελεί τον έμπιστο συνεργάτη των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών, με τις εξειδικευμένες και κλαδικές λύσεις της να χρησιμοποιούνται σε πάνω από 60.000 εγκαταστάσεις σε περισσότερες από 100 χώρες ανά την υφήλιο, καθώς και σε 90 από τους Top-100 οργανισμούς της λίστας Global 500 του έγκριτου περιοδικού Fortune. Από το 1976 η SAS δίνει στους πελάτες της ανά τον κόσμο “Τhe Power to Know” (www.sas.com).