9 Δεκεμβρίου 2022

Η ΙΒΜ και το Smart Cloud

Η εταρία International Business Machines Corp. διευσδύει στην τεχνολογία του Cloud με την νέα της υπηρεσία “Smart Cloud”, η οποία προσφέρει μια προσιτή λύση στην ανάλυση δεδομένων, στο supply chain management και στην διαχείριση πωλήσεων, λειτουργίες δηλαδή που αποφέρουν μεγάλο κόστος λόγω ΙΤ. Οι πελάτες που επιλέγουν το Smart Cloud μπορούν να αποθηκεύουν τα δεδομένα τους σε servers της ΙΒΜ και να έχουν πρόσβαση σε αυτά μέσω διαδικτύου.

Οι πωλήσεις της ΙΒΜ έχουν επικεντρωθεί στην ασφάλεια και στην αξιοπιστία, από την στιγμή που η εξέλιξη των τεχνολογιών έχει επιτρέψει στις εταιρίες να ρυθμίζουν τις πηγές τους έτσι ώστε να ταιριάζουν στις απαιτήσεις τους για ασφάλεια, συμμόρφωση στους κανόνες της πολιτείας και για υποστηρικτικές λειτουργίες. Σύμφωνα με την ΙΒΜ, το Smart Cloud θα δώσει την δυνατότητα να διαφοροποιήσει τις υπηρεσίες cloud από τον υπόλοιπο ανταγωνισμό και δη από τις Amazon, Microsoft και Google.