8 Δεκεμβρίου 2022

Η τεχνολογία Speech Analysis

Η τεχνολογία του speech analytics ήταν πάντα μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία για την επιχειρησιακή ανάλυση, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να φτάσει την μέγιστη δυνατότητα της, κυρίως λόγω της δαπανηρής εφαρμογής και της περίπλοκης χρήσης της.

Όλα αυτά μέχρι τώρα, καθώς το λογισμικό Cloud Based Analyst είναι η καινοτόμα λύση που αναπτύχθηκε από τους ειδικούς της Aurix και που επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία και επεκτασιμότητα, καθώς και ευκολία στην χρήση. Πλέον, οι managers μπορούν να κάνουν αναλύσεις και να ετοιμάζουν αναφορές χωρίς κάποια ειδική γνώση αναλυτή.

 

Σύμφωνα με στέλεχος της κατασκευάστριας εταιρίας, η εφαρμογή είναι εξαιρετικά απλή στην εφαρμογή της ενώ απαλλάσσει την εταιρία από το κόστος του εξειδικευμένου προσωπικού για την πραγματοποίηση της ανάλυσης. To περιβάλλον εργασίας είναι απλό, και επιτρέπει στους χρήστες να επεξεργαστούν άμεσα τα δεδομένα, επίσης μπορούν εύκολα να αναγνωριστούν λάθη ή π.χ. ποιοι συνεργάτες είναι λιγότερο συμορφωμένοι με τους όρους συνεργασίας. Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα να “ανεβάζουμε” δεδομένα από έρευνες σε πελάτες και να τα συγκρίνουμε απευθείας με τα όσα ισχυρίζονται οι συνεργάτες.Ένα ακόμα χαρακτηριστικό είναι ότι το λογισμικό μπορεί να αξιολογηθεί και να χρησιμοποιηθεί από διαφορετικές ομάδες εργασίας, επίπεδα, και τμήματα της εταιρίας γεγονός που επιτρέπει πιο σφαιρική εικόνα σχετικά με την γνώμη των πελατών για την εταιρία.