8 Δεκεμβρίου 2022

Ερευνα της Altis Consulting δείχνει ανάπτυξη των analytics

Η χρήση των επιχειρηματικών analytics και της εξόρυξης δεδομένων θα είναι πιο σημαντική το 2011, σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η Altis Consulting, μια αυστραλιανή εταιρία με έδρα το Σίδνεϊ, που προσφέρει συμβουλές εξειδικευμένης τεχνογνωσίας στην αποθήκευση δεδομένων, την επιχειρηματική ευφυΐα, τα επιχειρηματικά analytics και τη διαχείριση πληροφοριών. Η έρευνα, που συμπληρώθηκε από 82 επαγγελματίες IT σε ολόκληρη την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, διαπίστωσε ότι το 37% επενδύουν σε analytics για να οδηγηθούν σε λειτουργική βελτίωση, ενώ ένας στους τέσσερις χρησιμοποιούν analytics προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τους πελάτες τους σε συνδυασμό με τα προγράμματα Customer Relationship Management. Υπάρχει μία συνολική αύξηση των επενδύσεων τη χρήση των επιχειρηματικών analytics το 2011, σύμφωνα με το 47% των ερωτηθέντων
Παραδόξως, μόνο έξι τοις εκατό επενδύουν σε analytics για την καταπολέμηση της απάτης. Το 2010 το KPMG Fraud Barometer διαπίστωσε ότι η μέση αξία των περιπτώσεων απάτης ήταν πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια το 2010, αλλά φαίνεται ότι δεν έχει ανατεθεί στο IT μέχρι σήμερα να αξιοποιήσει στοιχεία analytics για να μειωθεί αυτό το πρόβλημα.
Σύμφωνα με τον ειδικό σε θέματα analytics Marcel van Rooyen, "Υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα λόγο της μεγάλης δαπάνης για την κατασκευή και υποστήριξη ενός συστήματος ανίχνευσης της απάτης με τον ενδεχόμενο κίνδυνο η εταιρία να μην πάρει πίσω τα έξοδα της επένδυσης."
Κατά την εξέταση των μεγαλύτερων ζητημάτων για την αξιοποίηση επιχειρηματικών analytics για την επιχείρηση, το 37% των ερωτηθέντων αναφέρθηκε σε λόγους ευκολίας χρήσης ενώ το 28% τόνισε τη δυσκολία συνεργασίας με άλλες εφαρμογές με αποτέλεσμα να υπάρξουν πιθανές επιπλοκές. Η ποιότητα των ίδιων των δεδομένων αναφέρθηκε επίσης κατά 28% από επαγγελματίες ΙΤ ως μείζον πρόβλημα προβάλλοντας το γεγονός ότι τα δεδομένα του Analytics είναι τόσο χρήσιμα όσο και η ακρίβεια των δεδομένων που χρησιμοποιούνται. Η έρευνα διαπίστωσε ότι μόνο μία στις τρεις οργανώσεις σχεδιάζουν να δώσουν προτεραιότητα στην ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας των δεδομένων κατά το επόμενο έτος.
Το 48% των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσαν ότι τα τμήματα χρηματοοικονομικών και λογιστικής εντός των εταιρειών τους ήταν οι βασικοί χρήστες των στοιχείων, ενώ οι ομάδες των συναλλαγών και των πωλήσεων αποκόμισαν επίσης οφέλη από την αξιοποίηση των analytics.
Ο John Hoffman, Διευθύνων Σύμβουλος της Altis Consulting, δήλωσε: “Τα Analytics μπορούν να βοηθήσουν τους οργανισμούς να ωφεληθούν πάρα πολύ και να αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση στις λειτουργίες τους, ειδικά όταν τα δεδομένα είναι ακριβή. Η έρευνα δείχνει ότι το 2011 θα είναι μια χρονιά κατά την οποία οι εταιρείες θα αναπτύξουν επιχειρηματικά analytics που θα συνδυάζονται με τις παραδοσιακές εταιρικές εκθέσεις για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων που θα παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα."