29 Σεπτεμβρίου 2023

Σύστημα Γεωγραφικής επιχειρηματικής ευφυίας από την Claraview

H Claraview, ένα τμήμα της Teradata Corporation, εταιρείας συμβουλών στρατηγικής και τεχνολογίας που εστιάζει αποκλειστικά στην επιχειρησιακή νοημοσύνη (BI), ανακοίνωσε την επέκταση των προσφερόμενων υπηρεσιών με την προσθήκη Geospatial Business Intelligence (GBI) υπηρεσιών .

Παραδοσιακά, οι εταιρείες εξετάζουν τα γεωγραφικά στοιχεία σε ένα ξεχωριστό περιβάλλον μέσω ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS). Με λύσεις σαν αυτή της Claraview, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να ενσωματώνουν άμεσα τα analytics με δεδομένα που ήδη διαθέτει η εταιρεία, επιτρέποντας πιο τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων. Όλες οι βιομηχανίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το GBI προς όφελός τους, για παράδειγμα:
- Οι εταιρίες retail θα μπορούσαν να συνδυάσουν εύκολα την κερδοφορία των πελατών και το ιστορικό αγορών τους για υπολογισμούς και αναλύσεις για την καλύτερη ενημέρωση, προώθηση, απογραφή, και αποθήκευση των προϊόντων τους.
- Οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν τις γεωγραφικές πληροφορίες για τον προσδιορισμό της έκθεσης ακινήτων σε κίνδυνο προκειμένου να τιμολογούν καλύτερα τα προγράμματά τους και να κατανοούν καλύτερα τον συνολικό κίνδυνο.
- Τα νοσοκομεία μπορούν να αναλύουν τα επίπεδα των νόσων σε δείγματα του πληθυσμού σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές και να υπολογίζουν τους απαιτούμενους πόρους για τη διαχείρισή τους
- Οι πάροχοι επικοινωνιών μπορούν να μειώσουν την απώλεια πελατών, αναλύοντας την απόδοση του δικτύου για την καλύτερη λήψη αποφάσεων.
Το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών του Claraview περιλαμβάνει Αξιολογήσεις, Στρατηγικές και Υλοποιήσεις, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) και BI υπηρεσίες.