2 Δεκεμβρίου 2022

Τα business analytics στους υπολογιστές και τα blackberry των περισσότερων marketing managers;

Πάροχοι και αναλυτές μιλούν καιρό τώρα για το πόσο μαζικά έχουν γίνει τα business analytics, αλλά πρέπει ακόμα να κάνουν αρκετό δρόμο για να μπουν στους υπολογιστές και τα blackberry των περισσότερων marketing managers, πωλητών και άλλων χρηστών.

Μια πρόσφατη έρευνα από το Business Application Research Center αποκάλυψε ότι μόνο το 11% των εταιριών έχουν εγκατεστημένα τα business analytics σε περισσότερο από το 50% των υπαλλήλων τους. Πολλοί παράγοντες συμβάλλουν σε αυτή την κατάσταση αλλά ένας σημαντικός είναι η τεχνολογία.