8 Δεκεμβρίου 2022

Η Oracle διευκολύνει τη μετάβαση των πελατών στο Autonomous Cloud

Ο νέος Oracle Enterprise Manager αυτοματοποιεί τη μεταφορά των βάσεων δεδομένων και απλοποιεί τη διαχείριση στα πολύπλοκα περιβάλλοντα υβριδικού cloud

Redwood City, Calif.,– Με στόχο να βοηθήσει τους πελάτες να μεταφέρουν με ευκολία βάσεις δεδομένων Oracle στο cloud και να απλοποιήσουν τη διαχείριση για περιβάλλοντα υβριδικού cloud, η Oracle ανακοίνωσε σημαντικές βελτιώσεις για την επιχειρησιακή πλατφόρμα διαχείρισης Oracle Enterprise Manager. Η νέα έκδοση προσθέτει λειτουργικότητα που αυτοματοποιεί τη μεταφορά των βάσεων δεδομένων και παρέχει έναν ενιαίο πίνακα χειρισμού λειτουργιών (dashboard) που βελτιώνει την ορατότητα, τον έλεγχο και τη διαχείριση σε υβριδικά IT περιβάλλοντα.

Οι δυνατότητες του Oracle Enterprise Manager σε ό,τι αφορά τη μεταφορά βάσεων δεδομένων στο cloud, προσφέρουν πρωτόγνωρη ευελιξία και ευκολία χρήσης για επιτάχυνση και απλοποίηση της διαδικασίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι μεγάλοι οργανισμοί πρέπει να μεταφέρουν πολλαπλές βάσεις δεδομένων στο cloud για μια μεγάλη χρονική περίοδο, είναι σημαντικό να έχουν μια λύση μετεγκατάστασης στο cloud η οποία θα καταργεί τους περιορισμούς αναφορικά με τις χρονικές και τιμολογιακές πιέσεις που συνήθως χαρακτηρίζουν τις μη ευέλικτες λύσεις μετεγκατάστασης άλλων προμηθευτών.

Ο Wim Coekaerts, Senior Vice President, Software Development, Oracle, δήλωσε: «Καθώς οι οργανισμοί μετακινούνται στο cloud, έρχονται αντιμέτωποι με περίπλοκες, χρονοβόρες, χειροκίνητες και επιρρεπείς σε σφάλματα εργασίες μετεγκατάστασης. Η Oracle είναι η μόνη που παρέχει υπηρεσίες Autonomous Cloud, καθώς και εκείνα τα εργαλεία και τις υπηρεσίες μετεγκατάστασης που θα βοηθήσουν τους πελάτες να μετακινηθούν με ευκολία στο cloud. Ο Oracle Enterprise Manager καταργεί την πολυπλοκότητα χάρη στην υψηλή αυτοματοποίηση και την καθοδήγηση κατά τη μετεγκατάσταση και παρέχει έναν ενιαίο πίνακα χειρισμού λειτουργιών (dashboard) για την εύκολη διαχείριση σε υβριδικά cloud περιβάλλοντα.»

Η Mary Johnston Turner, IDC Research, Vice President, Cloud Management, δήλωσε: «Έρευνα της IDC δείχνει ότι σε ποσοστό πάνω από 90% οι μεγάλες εταιρείες βασίζονται σε ένα μείγμα από εσωτερικές (on-premises) υπηρεσίες IT, εξειδικευμένα περιβάλλοντα cloud και υπηρεσίες δημόσιου cloud, και αναζητούν αποτελεσματικούς τρόπους για την ένταξη, την παρακολούθηση και τη διαχείριση σε αυτά τα υβριδικά περιβάλλοντα. Οι επικεφαλής στον τομέα της διαχείρισης επιχειρησιακού cloud μάς λένε ότι τα εργαλεία ανάλυσης (analytics) είναι η πρώτη τους προτεραιότητα, δεδομένου ότι η κλίμακα και η πολυπλοκότητα των διεργασιών σε υβριδικά και πολυδιάστατα περιβάλλοντα cloud απαιτεί αξιόπιστη αυτοματοποίηση που βασίζεται σε αξιοποιήσιμη πληροφόρηση σχετικά με την απόδοση και τη βελτιστοποίηση.»

Φτιαγμένο για υβριδικά περιβάλλοντα

Ο Oracle Enterprise Manager παρέχει βελτιώσεις σε τρεις βασικούς τομείς για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν πιο εύκολα τα υβριδικά περιβάλλοντα βάσεων δεδομένων, περιλαμβάνοντας τα εξής:

  • Έξυπνα εργαλεία ανάλυσης (analytics): Τα νέα έξυπνα εργαλεία ανάλυσης που παρέχονται από το Exadata Warehouse επιτρέπουν στους χρήστες να μεγιστοποιήσουν την απόδοση και την αξιοποίηση για περιβάλλοντα Oracle Database και Exadata τόσο σε εσωτερικές εγκαταστάσεις (on-premises) όσο και στο cloud μέσα από βελτιώσεις στον προγραμματισμό δυναμικότητας (capacity planning) και τις προβλέψεις (forecasting). Επιπλέον, η νέα έκδοση βελτιώνει την ορατότητα σε ολόκληρο το υβριδικό περιβάλλον μέσω της ολοκληρωμένης παρακολούθησης και διαχείρισης για την πιο σύγχρονη τεχνολογία της Oracle, συμπεριλαμβανομένων των Autonomous Database και Exadata Cloud Service.
  • Ολοκληρωμένη αυτοματοποίηση και έλεγχος κύκλου ζωής: Οι εξελίξεις σε ότι αφορά την αυτοματοποίηση και τον έλεγχο του κύκλου ζωής επιτρέπουν στις εταιρείες να υιοθετήσουν εύκολα τις λύσεις Autonomous Database και Exadata Cloud Service και να βελτιώσουν τα επίπεδα ασφάλειας.
  • Φορητότητα και ασφάλεια: Οι νέοι, ολοκληρωμένοι έλεγχοι ασφάλειας περιλαμβάνουν υποστήριξη συντήρησης συνολικής υποδομής (fleet maintenance) για Transparent Data Encryption, βελτιωμένη παρακολούθηση για θέματα συμμόρφωσης, αναλυτικό έλεγχο για υποδομές εσωτερικών εγκαταστάσεων (on-premises fleets), καθώς και νέα πρότυπα ασφαλείας για τις Oracle Database 18c και 19c. Η νέα λειτουργικότητα παρέχει επίσης πρόσβαση σε μια νέα εφαρμογή για φορητές συσκευές και σε μια νέα προσθήκη (plug-in) Grafana για εμπλουτισμένες δυνατότητες οπτικοποίησης δεδομένων του Oracle Enterprise Manager.

Επιπρόσθετα, η Oracle διευρύνει τις επιλογές υλοποίησης και πρόσβασης για το Oracle Enterprise Manager. Οι διαχειριστές βάσεων δεδομένων (DBAs) μπορούν τώρα να υλοποιήσουν το Oracle Enterprise Manager σε περιβάλλον Oracle Cloud Infrastructure χρησιμοποιώντας βέλτιστες πρακτικές της Oracle για υψηλή διαθεσιμότητα, αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά του Oracle Enterprise Manager και απολαμβάνοντας ταυτόχρονα τα προνόμια μιας υλοποίησης cloud.

Επιπλέον, η Oracle ανακοίνωσε ότι ο Oracle Enterprise Manager έλαβε πιστοποίηση από τον οργανισμό Center for Internet Security Benchmarks (CIS Benchmarks) για σύγκριση της κατάστασης διαμόρφωσης βάσεων δεδομένων Oracle με τα κοινώς αποδεκτά πρότυπα βέλτιστων πρακτικών που περιλαμβάνονται στο Oracle 12Benchmark v2.1.0, Level 1- RDBMS. Οι οργανισμοί που χρησιμοποιούν το Oracle Enterprise Manager μπορούν τώρα να διασφαλίσουν ότι οι διαμορφώσεις των κρίσιμων πόρων τους εναρμονίζονται με τα κοινώς αποδεκτά πρότυπα βέλτιστων πρακτικών του οργανισμού CIS Benchmarks.

Οι οργανισμοί επωφελούνται από τις δυνατότητες της υψηλής αυτοματοποίησης και την εύκολη μετεγκατάσταση στο Cloud

Ο Jones John, Database Services Manager, Technology and Innovation Division, Link Group, δήλωσε: «Βασιζόμαστε στον Oracle Enterprise Manager για να βελτιστοποιήσουμε την υποδομή σε Oracle Database και Exadata συστήματα, καθώς παρέχει μια κοινόχρηστη υπηρεσία κρίσιμης σημασίας για το σύνολο των πιο σημαντικών μας επιχειρηματικών λειτουργιών. Η πιο πρόσφατη έκδοση του Oracle Enterprise Manager μάς επιτρέπει να υιοθετήσουμε τα νεότερα περιβάλλοντα Exadata X8 χωρίς καθυστερήσεις, και να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τις ολοκληρωμένες δυνατότητες του Oracle Enterprise Manager για αυτοματοποίηση της διαχείρισης σε ολόκληρο το υβριδικό χαρτοφυλάκιο βάσεων δεδομένων μας.»

Ο Erik Benner, Vice President, Transformation, Mythics (συνεργάτης Oracle Cloud), δήλωσε: «Οι βασικοί μας πελάτες από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και οι ειδικοί μας, χρησιμοποιούν τον Oracle Enterprise Manager καθημερινά για τη διαχείριση του συνόλου των Oracle Database και Exadata που διαθέτουν. Η νέα λειτουργικότητα του Oracle Enterprise Manager για διευκόλυνση της μετεγκατάστασης σε Autonomous Database και για εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης μηχανικής εκμάθησης στα δεδομένα του Oracle Enterprise Manager είναι ακριβώς αυτό που απαιτείται για να εξασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας είναι σε θέση να συνεχίσουν να λειτουργούν απρόσκοπτα στο σύνολο των υποδομών βάσεων δεδομένων που διαθέτουν.»

Πρόσθετες Πηγές Πληροφόρησης

Σχετικά με την Oracle

Το Oracle Cloud παρέχει μια ολοκληρωμένη σουίτα ενοποιημένων εφαρμογών για τις Πωλήσεις, την Εξυπηρέτηση, το Marketing, τους Ανθρώπινους πόρους, τα Χρηματοοικονομικά, την Εφοδιαστική αλυσίδα και την Παραγωγή, καθώς και μια έντονα αυτοματοποιημένη και ασφαλή Υποδομή 2ης γενιάς στην οποία περιλαμβάνεται η Oracle Autonomous Database. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Oracle (NYSE: ORCL), επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.oracle.com.

Trademarks

Οι επωνυμίες Oracle και Java είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Oracle και/ή των θυγατρικών της. Άλλες ονομασίες ενδέχεται να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.