8 Δεκεμβρίου 2022

Αυτό που μετράει περισσότερο στην επιχειρηματική ευφυΐα το 2019

 •  Η βελτίωση των εσόδων με τη χρήση επιχειρηματικής ευφυΐας είναι πλέον ο πιο δημοφιλής στόχος που επιδιώκουν οι επιχειρήσεις το 2019.
 • Οι εκθέσεις, τα ταμπλό, η ενσωμάτωση δεδομένων, η προηγμένη οπτικοποίηση και η αυτοεξυπηρέτηση τελικού χρήστη αποτελούν τις πιο στρατηγικές πρωτοβουλίες επιχειρηματικής ευφυΐας που βρίσκονται σε εξέλιξη στις επιχειρήσεις σήμερα.
 • Οι επιχειρήσεις, η εκτελεστική διαχείριση, τα χρηματοοικονομικά και οι πωλήσεις είναι αυτά που οδηγούν, κατά κύριο λόγο,  στην υιοθέτηση της επιχειρηματικής ευφυΐας από όλες τις επιχειρήσεις σήμερα.
 • Οι επιχειρησιακές ομάδες και οι ομάδες πωλήσεων των εταιρειών τεχνολογίας είναι αυτές που οδηγούν με πιο αποτελεσματικό τρόπο στην υιοθέτηση της επιχειρηματικής ευφυΐας σε όλες τις βιομηχανίες που ερευνήθηκαν, με την διαφήμιση να οδηγεί στην υιοθέτηση της επιχειρηματικής ευφυΐας στο μάρκετινγκ.

Αυτές και άλλες πολλές συναρπαστικές πληροφορίες προέρχονται από την 10η έκδοση της δημοφιλούς μελέτης με τίτλο Σοφία του πλήθους® Αγορά της επιχειρηματικής ευφυΐας των συμβουλευτικών συνεργατών της Dresner. Η μελέτη είναι σημαντική αφού παρέχει πληροφορίες για το πώς οι επιχειρήσεις διευρύνουν την υιοθέτηση της επιχειρηματικής ευφυΐας από κεντρικές σε τακτικές στρατηγικές οι οποίες επιδιώκουν να βελτιώσουν τις καθημερινές λειτουργίες. Η ευρεία αξιολόγηση των ερευνητικών ομάδων της Dresner για την αγορά της επιχειρηματικής ευφυΐας καθιστά την έκθεση αυτή μοναδική, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης απεικονίσεων που παρέχουν μια στρατηγική θεώρηση των τάσεων της αγοράς. Η μελέτη βασίζεται σε συνεντεύξεις με συμμετέχοντες από την ερευνητική κοινότητα πάνω από 5.000 οργανισμών, καθώς και με πελάτες των πωλητών και ειδικευμένους συμμετέχοντες από το πλήθος οι οποίοι έχουν προσληφθεί μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ανατρέξτε στις σελίδες 13-16 για τη μεθοδολογία.

Κάποιες βασικές πληροφορίες που περιλαμβάνει η μελετή, είναι:

 • Οι επιχειρήσεις, η εκτελεστική διαχείριση, τα χρηματοοικονομικά και οι πωλήσεις είναι αυτά που οδηγούν, κατά κύριο λόγο,  στην υιοθέτηση της επιχειρηματικής ευφυΐας από όλες τις επιχειρήσεις σήμερα.Περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις που ερευνήθηκαν βλέπουν αυτά τα τέσσερα τμήματα ως τους κύριους εκκινητές ή οδηγούς των πρωτοβουλιών επιχειρηματικής ευφυΐας. Κατά τα τελευταία επτά χρόνια, τα τμήματα επιχειρήσεων αύξησαν περισσότερο την επιρροή που ασκούσαν στην υιοθέτηση της επιχειρηματικής ευφυΐας, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο τμήμα που συμπεριλήφθηκε στην τρέχουσα και την προηγούμενη έρευνα. Το πιο πιθανό, επίσης, είναι το μάρκετινγκ και ο στρατηγικός σχεδιασμός να χορηγούν τις δοκιμές επιχειρηματικής ευφυΐας και να αναζητούν νέους τρόπους για την καθημερινή χρήση των εφαρμογών και των πλατφορμών επιχειρηματικής ευφυΐας.
 • Οι επιχειρησιακές ομάδες και οι ομάδες πωλήσεων των εταιρειών τεχνολογίας είναι αυτές που οδηγούν με πιο αποτελεσματικό τρόπο στην υιοθέτηση της επιχειρηματικής ευφυΐας σε όλες τις βιομηχανίες που ερευνήθηκαν, με την διαφήμιση να οδηγεί στην υιοθέτηση της επιχειρηματικής ευφυΐας στο μάρκετινγκ. Η ηγετική θέση των πωλήσεων εταιρειών λιανικής ή χονδρικής πώλησης και εταιρειών τεχνολογίας είναι αυτή που οδηγεί, κατά κύριο λόγο, στην υιοθέτηση της επιχειρηματικής ευφυΐας στις αντίστοιχες βιομηχανίες τους. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο κύριος παράγοντας επηρεασμού μεταξύ των συμμετεχόντων από τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης είναι η κινητοποίηση ανθρώπινων πόρων. Η μελέτη διαπίστωσε ότι η εκτελεστική διαχείριση είναι πιο πιθανό να οδηγήσει την επιχειρηματική ευφυΐα σε πρακτικές διαβούλευσης σε πιο τακτικά επίπεδα.
 • Οι εκθέσεις, τα ταμπλό, η ενσωμάτωση δεδομένων, η προηγμένη οπτικοποίηση και η αυτοεξυπηρέτηση τελικών χρηστών αποτελούν τις πιο στρατηγικές πρωτοβουλίες επιχειρηματικής ευφυΐας που βρίσκονται σε εξέλιξη στις επιχειρήσεις σήμερα. Οι δευτερεύουσες πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν την ανακάλυψη δεδομένων, την αποθήκευση δεδομένων, την εξόρυξη δεδομένων/ προηγμένοι αλγόριθμοι και την αφήγηση δεδομένων. Συγκρίνοντας τα δεδομένα έρευνας των τελευταίων τεσσάρων χρόνων, η ερευνητική ομάδα της Dresner διαπίστωσε ότι οι εκθέσεις διατηρούν υψηλές βαθμολογίες καθ’ όλο τον καιρό ως η κορυφαία προτεραιότητα και ότι η αφήγηση δεδομένων, η διακυβέρνηση και ο κατάλογος δεδομένων διατηρούν την δυναμική τους.
 • Οι πάροχοι λογισμικού επιχειρηματικής ευφυΐας συνήθως βασίζονται σε χαρακτήρες εκτελεστικού επιπέδου για να σχεδιάσουν τις εφαρμογές τους και να προσθέσουν νέες δυνατότητες. Η ερευνητική ομάδα της Dresner διαπίστωσε ότι όλες οι κάθετες βιομηχανίες, εκτός από τις επιχειρηματικές υπηρεσίες, κατευθύνουν τα στελέχη των επιχειρήσεων πρώτα στο σχεδιασμό προϊόντων και την ανταλλαγή μηνυμάτων. Δεδομένης της πελατοκεντρικής φύσης των επιχειρηματικών μοντέλων υπηρεσιών διαφήμισης και παροχής συμβουλών, είναι κατανοητό γιατί οι κύριοι πωλητές επιχειρηματικής ευφυΐας είναι πελάτες.
 • Η βελτίωση των εσόδων με τη χρήση επιχειρηματικής ευφυΐας είναι πλέον ο πιο δημοφιλής στόχος που επιδιώκουν οι επιχειρήσεις το 2019, παρά το γεγονός ότι η επιχειρηματική ευφυΐα θεωρούνταν αρχικά λύση συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων. Η εκτελεστική διαχείριση, το μάρκετινγκ/ οι πωλήσεις και οι επιχειρήσεις κινούν την εστίαση στη βελτίωση των εσόδων φέτος. Σχεδόν το 50% των επιχειρήσεων αναμένουν τώρα την επιχειρηματική ευφυΐα να βελτιώσει τη λήψη αποφάσεων, καθιστώντας τις εκθέσεις και τα ταμπλό δύο απαραίτητα χαρακτηριστικά. Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι οι επιχειρήσεις δεν στρέφονται στην επιχειρηματική ευφυΐα τόσο για να βελτιώσουν τη λειτουργική αποδοτικότητα  και τη μείωση του κόστους ή τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 έως 18 μηνών, οι περισσότερες παρασκευαστικές εταιρείες τεχνολογίας έχουν λανσάρει νέα επιχειρηματικά μοντέλα που απαιτούν από τις επιχειρησιακές τους ομάδες να στηρίξουν τη μετάβαση από τα προϊόντα στα έσοδα υπηρεσιών. Ένα παράδειγμα αυτής της μετάβασης είναι η εισαγωγή έξυπνων, σχετικών προϊόντων που παρέχουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τα οποία χρησιμεύουν ως βάση για μελλοντικές στρατηγικές υπηρεσιών.
 • Συνολικά, η επιχειρηματική ευφυΐα επιτυγχάνει σήμερα τα υψηλότερα επίπεδα υιοθέτησής της στα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης, εκτελεστικής διαχείρισης και επιχειρήσεων. Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των προϊόντων και των επιχειρηματικών μοντέλων στις εταιρείες τεχνολογίας, η αυξανόμενη εξάρτηση από τις αναλύσεις και την επιχειρηματική ευφυΐα στη λιανική/ χονδρική πώληση για την βελτιστοποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού και τη βελτίωση των αγοραστικών εμπειριών αποτελούν παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση των επιπέδων υιοθέτησης της επιχειρηματικής ευφυΐας σε αυτά τα τρία τμήματα.
 • Οι επιχειρήσεις με τους υψηλότερους προϋπολογισμούς επιχειρηματικής ευφυΐας φέτος επενδύουν πιο έντονα σε ταμπλό, εκθέσεις και ενσωμάτωση δεδομένων. Αντιστρόφως, εκείνοι με τους χαμηλότερους προϋπολογισμούς θέτουν σε υψηλότερη προτεραιότητα τα μεγάλα έργα δεδομένων που προέρχονται από ανοιχτές πηγές, την προετοιμασία δεδομένων τελικού χρήστη, την συνεργατική υποστήριξη για τη λήψη αποφάσεων σε ομαδικό επίπεδο και τον επιχειρηματικό προγραμματισμό.
 • Το μάρκετινγκ/ οι πωλήσεις και οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τη μεγαλύτερη ποικιλία εργαλείων επιχειρηματικής ευφυΐας σήμερα. Η έρευνα δείχνει πώς καταρτισμένοι επαγγελματίες λειτουργούν με τα εργαλεία επιχειρηματικής ευφυΐας που χρησιμοποιούνται σε όλα τα τμήματά τους. Καθένας από αυτούς γνωρίζει πόσα και, κατά πάσα πιθανότητα, ποια είδη εργαλείων επιχειρηματικής ευφυΐας αναπτύσσονται στα τμήματά τους. Σε όλες τις βιομηχανίες, το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης, το Κέντρο Ικανότητας Επαγγελματικής Ευφυΐας και οι συμμετέχοντες από τον τομέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών είναι πιθανότερο να αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν πολλά εργαλεία.

Πηγή : https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2019/06/09/what-matters-most-in-business-intelligence-2019/#71b3dfc6702d