1 Δεκεμβρίου 2023

Τα Analytics δίνουν στις δικηγορικές εταιρείες το πλεονέκτημα του ανταγωνισμού

Συχνά λέγεται ότι ο κλάδος της νομικής αργεί να υιοθετήσει την τεχνολογία ή ότι αντιστέκεται στις αλλαγές που μπορεί η τελευταία να φέρει. Αλλά τα αποτελέσματα μιας πρόσφατης έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το Above the Law και το  Bloomberg Law φαίνεται να δείχνουν άλλα.

Σίγουρα, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός βιομηχανιών που συνεχίζουν να υιοθετούν νέες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ). Η βιομηχανία κινητών τηλεφώνων, για παράδειγμα, έχει θέσει σε λειτουργία ψηφιακούς βοηθούς για περισσότερους από 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Η ιατρική βιομηχανία βλέπει πιο θετικά από ποτέ τη χρήση της ρομποτικής χειρουργικής από το 2000. Ο χώρος της νομικής όμως έχει κάνει βήματα μόλις τα τελευταία χρόνια.

Απλά και μόνο κοιτάζοντας το ποσοστό χρήσης της τεχνολογίας στον συγκεκριμένο κλάδο τα τελευταία χρόνια, μας δίνεται  μια σαφή εικόνα ότι η βιομηχανία αυτή αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. Το Ιστολόγιο Νομικών Ιστοσελίδων του Bob Ambrogi μιλάει για περισσότερες από 690 νεοϊδρυόμενες τεχνολογίες, οι οποίες είτε είναι αυτή τη στιγμή ενεργοποιημένες είτε έχουν κλείσει, είτε έχουν αποκτηθεί. Ξεκίνησε την καταμέτρηση μόλις το 2016. Αυτός ο αριθμός δεν θα ήταν τόσο υψηλός εάν η  βιομηχανία της νομικής δεν ήταν πρόθυμη για νέες και προηγμένες τεχνολογίες που μπορούν να βελτιώσουν την ταχύτητα, την ακρίβεια και την αποδοτικότητα.

Μια πρόκληση που πολλές από αυτές τις νεοσύστατες εταιρείες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν είναι πώς οι δικηγόροι θα καταφέρουν να βγάλουν κάποια πορίσματα και να τα χρησιμοποιήσουν από τον συνεχώς αυξανόμενο κόσμο των δεδομένων. Οι παραδοσιακές μέθοδοι νομικής έρευνας και ανάλυσης είναι σχεδόν ανέφικτες και λόγω κόστους πολλές φορές απλησίαστες. Το Bloomberg Law και άλλοι πάροχοι νομικής τεχνολογίας συνθέτουν άμεσα εκατομμύρια σημεία δεδομένων, επιτρέποντας στους δικηγόρους να βλέπουν ζητήματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες και να επιταχύνουν τη λήψη αποφάσεων – και όλα αυτά βάσει δεδομένων.

Παρέχοντας δομή και οπτικοποίηση στις πληροφορίες, η τεχνολογία επιτρέπει στους δικηγόρους να κατανοούν τα προηγούμενα αποτελέσματα και να προβλέπουν το κόστος, τον χρόνο για την επίλυση και τα αποτελέσματα. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να εξυπηρετούν καλύτερα τους πελάτες τους και να λειτουργούν καλύτερα τις επιχειρήσεις τους.

Μια έρευνα που διεξήχθη από το Above the Law και το Bloomberg Law αξιολόγησε το πώς χρησιμοποιούν οι δικηγόροι τα εργαλεία νομικής πρακτικής και τον αντίκτυπο των νομικών analytics. Συγκεκριμένα, το 70% των 1.117 ερωτηθέντων συμφωνεί ότι «η χρήση των αναλυτικών στοιχείων έδωσε στην εταιρεία μου ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα».

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν επίσης ότι σχεδόν το 65% των ερωτηθέντων συμφωνούν με το ότι "η χρήση των αναλυτικών στοιχείων παρέχει σημαντική γνώση πέρα ​​από αυτή που έχω για άλλα είδη εργαλείων." Όταν ρωτήθηκαν πώς χρησιμοποιούν τα εργαλεία ανάλυσης, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε "για την ενημέρωση στρατηγικής των δικαστικών αγώνων"(66%) και "για μια καλύτερη παροχή συμβουλών στους πελάτες" (62%). Ένα μικρότερο ποσοστό δήλωσε ότι χρησιμοποιεί τα αναλυτικά στοιχεία για την πρόβλεψη της κερδοφορίας των υποθέσεων (29%).

Τα εργαλεία που στηρίζονται στην τεχνολογία αξιοποιούν την ανάλυση δεδομένων, την μηχανική μάθηση, την οπτικοποίηση δεδομένων και την τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθήσουν τους δικηγόρους να απαντούν σε ερωτήσεις όπως:

  • Όταν συμβουλεύω τον πελάτη μου να κάνει ή να μην κάνει έφεση πώς μπορώ να του διατυπώσω την πιθανότητα επιτυχίας; Ένας δικηγόρος που γνωρίζει ότι ένας συγκεκριμένος δικαστής μπορεί να αλλάξει γνώμη στο 70% των εφέσεων πιθανότατα θα πρότεινε μια πολύ διαφορετική πορεία από ό, τι αν ήξερε ότι θα το έκανε σε ποσοστό 20% των εφέσεων.
  • Σε ποια παγκόσμια αγορά θα πρέπει να συμβουλεύσω τον πελάτη μου ότι έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να επεκταθεί επιτυχώς; Κατανοώντας τους κινδύνους που απαιτεί η προστασία των δεδομένων και η πολιτική εφαρμογής σε διάφορες χώρες του κόσμου, ένας δικηγόρος μπορεί να συμβουλεύσει έναν πελάτη, πού είναι καλύτερα να επεκταθεί, επιλέγοντας από  ένα σύνολο χωρών, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος δαπανηρών κυρώσεων και προστίμων.
  • Πώς επιλέγω τον διαιτητή που θα με θέσει κάπου για μια ευνοϊκή απόφαση; Δεδομένης της επιλογής διαιτητών, ένας δικηγόρος που ασχολείται με την εργασία και απασχόληση από την πλευρά της διοίκησης θα ήταν πολύ πιο πιθανό να επιλέξει τον διαιτητή που φαίνεται να εκπροσωπεί τους εργοδότες στο 90% των περιπτώσεων της εργασίας του, από εκείνον που φαίνεται να αποδέχεται την εκπροσώπηση εξ ονόματος συνδικαλιστικών οργανώσεων στο 70%.

Ο κλάδος των Analytics δεν έχουν θέση μόνο στην πρακτική του νόμου, αλλά και στην επιχειρηματική ανάπτυξη και τις νομικές λειτουργίες του τμήματος. Αυτό είναι το κλειδί τόσο για τα δικηγορικά γραφεία όσο και για τους εταιρικούς συμβούλους. Ωστόσο, η έρευνα έδειξε ότι το 44% των ερωτηθέντων τονίζουν ότι "η χρήση αναλυτικών στοιχείων νομικής φύσεων από νομικές επιχειρήσεις μας βοήθησε να επιλέξουμε και να αξιολογήσουμε τους εξωτερικούς συμβούλους." Επιπλέον, μόνο το 21% απάντησε ότι χρησιμοποιούν αναλυτικά στοιχεία για επιχειρηματικούς σκοπούς και το 11% για τη δημιουργία παραδοτέων προς τους πελάτες.

Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ευκαιρία για ανάπτυξη σε αυτόν τον κλάδο. Ίσως οι υπηρεσίες νομικής φύσεως να συνεχίσουν να βασίζονται στο λόγο που δίνει κάποιος ή στις προσωπικές αναφορές για να επιλέξουν την εξωτερική τους εκπροσώπηση, αλλά με τον ολοένα και μεγαλύτερο έλεγχο στους προϋπολογισμούς τους και την αποδοτικότητά τους, ίσως θελήσουν να βασιστούν στις αναλύσεις δεδομένων για να λάβουν περισσότερες αποφάσεις με βάση αυτά.

Οι εταιρείες παροχής νομικών συμβουλών μπορούν επίσης να καταπολεμήσουν την τάση για παραδοσιακές μεθόδους επιλογής εξωτερικών συμβουλών, χρησιμοποιώντας τα αναλυτικά στοιχεία στην προσπάθεια προσέγγισης πιθανών πελατών. Υπάρχει μια πραγματική ευκαιρία να δοθούν τεκμηριωμένα, ποσοτικά επιχειρήματα σχετικά με το γιατί είναι η πιο σωστή επιχείρηση και γιατί πρέπει να τους επιλέξουν. Μια νομική υπηρεσία μπορεί να λάβει διαφορετική απόφαση εάν με ατράνταχτα πειστήρια γίνει γνωστό ότι μια δικηγορική εταιρεία έχει εμπειρία με μια συγκεκριμένη βιομηχανία ή ότι ασκεί δίωξη σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή ενώπιον κάποιου συγκεκριμένου δικαστή.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δεν δείχνουν μόνο ότι οι δικηγόροι βρίσκουν αξία στα εργαλεία ανάλυσης, αλλά ότι τα χρησιμοποιούν και τακτικά. Το 65% των ερωτηθέντων λένε ότι χρησιμοποιούν τα αναλυτικά στοιχεία σε ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση. Οι ημέρες που η προηγμένη τεχνολογία ήταν περιστασιακή, πάνε. Ενώ οι δικηγόροι συνήθως χρησιμοποιούσαν τα αναλυτικά στοιχεία για να επισημοποιήσουν τα συμπεράσματα στα οποία είχαν ήδη φτάσει, πλέον τα χρησιμοποιούν για να δημιουργήσουν νέες ιδέες. Στην πραγματικότητα, η χρήση εργαλείων ανάλυσης δεδομένων μπορεί να είναι το πρώτο βήμα που κάνουν οι δικηγόροι αφού παρουσιάσουν ένα νομικό ζήτημα.

Η αυξανόμενη άνεση της βιομηχανίας στον χώρο της νομικής σχετικά με την ανάλυση δεδομένων και την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εξηγηθεί από τη διάχυτη φύση αυτών των τεχνολογιών στην καθημερινότητά μας. Είναι συνεχώς στο παρασκήνιο που μας βοηθά να πάρουμε αποφάσεις - από τις κριτικές των εστιατορίων στο Yelp, μέχρι τις προτεινόμενες τηλεοπτικές εκπομπές του Hulu.

Η τεχνολογία στον χώρο της νομικής δεν είναι ακόμα το ίδιο πανταχού παρούσα, αλλά αρκεί να αναλογιστούμε ότι οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι δικηγόροι δεν είναι τόσο απλές όσο η επιλογή μιας τηλεοπτικής σειράς που θα δείτε ένα βράδυ του Σαββάτου. Τα πράγματα εδώ σοβαρεύουν: μιλάμε για πραγματικά χρήματα, συμβόλαια και ζωές που βρίσκονται στον αέρα. Ωστόσο, βρισκόμαστε πλέον σε ένα σημείο καμπής στη νομική αγορά τεχνολογίας, με τους ανθρώπους να αναγνωρίζουν ότι τα μεγάλα δεδομένα είναι χαρακτηριστικό της νομικής νοημοσύνης. Οι δικηγόροι αναγνωρίζουν ότι η αξιοποίηση αυτών των δεδομένων για τον εντοπισμό των τάσεων μπορεί να ωφελήσει την πρακτική τους και την επιτυχία της επιχείρησής τους. Για όσους μπορεί να εκτείνονται, ίσως τώρα να είναι η ώρα να ενταχθούν στην πλειοψηφία.

Πηγή : https://biglawbusiness.com/analytics-give-law-firms-the-competitive-edge/