28 Νοεμβρίου 2022

Analytics και τοποθεσία: γιατί το χρειάζονται οι επιχειρήσεις

Σχεδόν ό,τι αφορά μια επιχείρηση υπάρχει σε συγκεκριμένη στιγμή και τοποθεσία. Θα μπορούσε να είναι αντικείμενα (όπως οι πρώτες ύλες, τα προϊόντα, οι εγκαταστάσεις), άνθρωποι (όπως εργαζόμενοι, πράκτορες, πελάτες) ή ακόμα και events (όπως η παράδοση ενός δέματος, η αγορά, η παραγωγή). Εάν κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο τα στοιχεία αυτά σχετίζονται μεταξύ τους μέσω των αναλυτικών στοιχείων της τοποθεσίας, οι επιχειρήσεις μπορούν να παίρνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις κι έτσι να βελτιώνουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα. Τα αναλυτικά στοιχεία της τοποθεσίας βοηθούν μια επιχείρηση να κατανοήσει τους πελάτες της, να απευθυνθεί συγκεκριμένα στις ανάγκες του καθένα ξεχωριστά και να βελτιστοποιήσει τις επιχειρηματικές διαδικασίες.

Επιτρέπουν στους εμπόρους λιανικής πώλησης να επιτύχουν τα εξής:

Βελτίωση της απόδοσης της επένδυσης

Τα αναλυτικά στοιχεία της τοποθεσίας μπορούν να προσφέρουν γρήγορα την ακριβή εικόνα της επιχειρηματικής απόδοσης και των δυνατοτήτων. Συνδέοντας τα σωστά στοιχεία (οτιδήποτε από τα στοιχεία των πωλήσεων των καταστημάτων έως και τα σχόλια των πελατών της υπηρεσίας) με πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες τοποθεσίας, μπορείτε να δείτε με ακρίβεια πού θα επωφεληθούν καλύτερα οι επιχειρήσεις από τα σπάνια κεφάλαια σας. Μέσω τεχνικών όπως η χαρτογράφηση της θερμότητας, οι επιχειρήσεις μπορούν να εντοπίσουν τα «κέντρα» επένδυσης με μια ματιά, εξοικονομώντας ατελείωτο χρόνο που σε διαφορετική περίπτωση θα δαπανιόταν σε υπολογιστικά φύλλα και πίνακες. 

Αύξηση πωλήσεων

Τα αναλυτικά στοιχεία τοποθεσίας μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση των πωλήσεων μέσω του στοχευμένου μάρκετινγκ. Μπορούν επίσης να ενισχύσουν την τελειοποίηση του επιπέδου λεπτομέρειας, συνδυάζοντας δεδομένα σχετικά με τα μοντέλα αγορών, τα ψυχοδημογραφικά στοιχεία, ακόμη και την ανάλυση των συναισθημάτων, όλα αυτά συνδεόμενα από γεωγραφικό πλάτος και μήκος. Τέλος, μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά την επιχείρηση στη λήψη στοχευμένων αποφάσεων τόσο σε επίπεδο ομάδας, όσο και σε ατομικό. 

Έλεγχος του κόστους

Μέσα από τα στοιχεία είναι δυνατόν να γίνει απεικόνιση των επιχειρηματικών επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών δαπανών. Δεν βοηθούν απλώς την επιχείρηση να μάθει κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με τα κανονικά έξοδα, όπως το μάρκετινγκ, τους μισθούς ή το μίσθωμα, αλλά την βοηθούν και να ανακαλύψει τα «κέντρα» χαμηλής απόδοσης ή αναποτελεσματικότητας τα οποία μπορεί να προκαλούν επιπλέον δαπάνες. Οι χάρτες καθιστούν επίσης γρήγορο τον εντοπισμό συσχετισμών και μοτίβων μεταξύ των δεδομένων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, αλλά και μεταξύ συγκεκριμένων καταστημάτων, προκειμένου να εντοπιστούν κρυφές πηγές του παρελθόντος ή πράγματα που προκαλούν κόστος. 

Τα αναλυτικά στοιχεία τοποθεσίας μπορούν επίσης να βοηθήσουν σημαντικά στη μείωση του κόστους και τον περιορισμό των κινδύνων κατά τη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού. Πιθανώς οι πιο γνωστές εφαρμογές κινούνται γύρω από τη βέλτιστη τοποθέτηση εγκαταστάσεων και περιουσιακών στοιχείων. Για παράδειγμα, υπηρεσίες μεταφοράς, αποθήκες και κέντρα διανομής, απογραφή, φόρτωση  στα φορτηγά και στα αεροπλάνα σας και κατευθείαν προς τα σημεία πώλησης. Παράλληλα, μπορούν να σας βοηθήσουν στη δρομολόγηση ή επαναδρομολόγηση σε πραγματικό χρόνο, ανταποκρινόμενοι στα πρότυπα κυκλοφορίας. 

Ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών

Για να δομηθεί μια γερή σχέση ανάμεσα στην επιχείρηση και στους πελάτες και να υπάρχει όσο τον δυνατόν μεγαλύτερη αφοσίωση, χρειάζεται προσαρμογή των προϊόντων, των υπηρεσιών και των επικοινωνιών σε τμήματα και σε άτομα. Τα αναλυτικά στοιχεία τοποθεσίας βοηθούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, στην εκπλήρωση των προσδοκιών τους και στην πραγματοποίηση όλων των υποσχέσεων, αφού βοηθούν στον εύκολο εντοπισμό των πελατών και της θέσης τους. Χρησιμοποιώντας δεδομένα βάσει τοποθεσίας, οι επιχειρήσεις μπορούν πολύ γρήγορα να απομονώσουν τη βασική αιτία που δυσχεραίνει την εξυπηρέτηση πελατών. Μπορούν επίσης να εντοπίσουν εάν υπάρχουν τυχόν προβλήματα στα τμήματα εξυπηρέτησης πελατών σε μια γεωγραφική περιοχή.

Τα πλεονεκτήματα που μπορούν να προσφέρουν σε μια επιχείρηση τα δεδομένα αυτά, είναι πολυάριθμα. Μπορούν να σας βοηθήσουν να δείτε με ακρίβεια πόσα καταστήματα θα λειτουργήσουν και σε ποιες τοποθεσίες, πού έχουν κλείσει οριστικά και πού υπολειτουργούν, πόσο αποτελεσματικά λειτουργεί κάθε στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού κλπ. Με την εύρεση όλων αυτών των πληροφοριών, μια επιχείρηση μπορεί να είναι περισσότερο αποτελεσματική και αποδοτική.

 Πηγή : https://www.geospatialworld.net/blogs/location-analytics-why-businesses-need-it/