8 Δεκεμβρίου 2022

Το Ναυτικό σκοπεύει να επικεντρωθεί στις μεγάλες αναλύσεις δεδομένων και στην τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ)

«Ο νέος κύκλος μετάβασης έχει οδηγήσει επίσης στη συνολική βελτίωση των λειτουργικών logistics, στη διαχείριση και πρόβλεψη για παροχή ανταλλακτικών, στον προγραμματισμό επαναφοράς και στη διαχείριση των δαπανών», δήλωσε το Ναυτικό.

Νέο Δελχί: Οι ανώτεροι διοικητές του Πολεμικού Ναυτικού έχουν ολοκληρώσει ένα σχέδιο ενσωμάτωσης μεγάλων αναλύσεων δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) στην επιχειρησιακή λειτουργία των Δυνάμεων και έχουν επανεξετάσει τον νέο κύκλο μετάβασης για την ανάπτυξη πλοίων από μονάδες συντήρησης σε επιχειρησιακές μονάδες.

Μια τετραήμερη διάσκεψη των διοικητών, ανασκόπησε μεταξύ των άλλων την «Εκστρατεία με βάση την Ανάπτυξη», ένα σχέδιο για την ανάπτυξη πολεμικών πλοίων στην περιοχή του Ινδικού Ωκεανού, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία το προηγούμενο έτος.

«Η επανεξέταση αποσκοπούσε στη μεγιστοποίηση των οφελών που προέκυψαν από την ανάπτυξη πλοίων και αεροσκαφών του Ινδικού Ναυτικού σε κρίσιμες περιοχές του Ινδικού Ωκεανού», δήλωσε το Πολεμικό Ναυτικό.

Αναφέρεται επίσης ότι οι διοικητές εξέτασαν και την ασφάλεια και προστασία των δικτύων ναυτικών δεδομένων σύμφωνα με τις σύγχρονες πρακτικές ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Το Πολεμικό Ναυτικό αναφέρει πως πρόκειται να ληφθούν μέτρα όπως η ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες βάσεις πολεμικού ναυτικού καθώς και ο συνδυασμός πρωτοβουλιών διπλωματίας στον τομέα της άμυνας, όπως διμερείς ασκήσεις και επισκέψεις σε λιμένες σε αυτές τις αναπτύξεις.

Οι διοικητές επίσης συζήτησαν εκτενώς το σχέδιο εκσυγχρονισμού του Πολεμικού Ναυτικού.

«Η επιτακτική ανάγκη για έγκριση του δεύτερου εγχώριου αεροσκάφους για το Πολεμικό Ναυτικό συζητήθηκε επίσης», δήλωσε το Πολεμικό Ναυτικό.

Οι διοικητές συζήτησαν για διάφορα μακροχρόνια σχέδια, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ναυπηγείων για μετρητές ορυχείων (MCMVs), αποβάθρας πλατφόρμας προσγείωσης (LPD), αντιπλημμυρικών αβαθών σκαφών, καταδυτικών σκαφών υποστήριξης και ερευνητικών πλοίων.

Σχετικά με το σχέδιο των Δυνάμεων στον τομέα του κυβερνοχώρου, δήλωσε: «Σύμφωνα με το ήθος του Ναυτικού για την αξιοποίηση των εξειδικευμένων τεχνολογιών, έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την ενσωμάτωση μεγάλων αναλυτικών στοιχείων και τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) στην επιχειρησιακή λειτουργία του Ναυτικού».

Επανεξέτασαν επίσης τον νέο κύκλο μετακίνησης του Ναυτικού για την ανάπτυξη πλοίων από μονάδες συντήρησης σε επιχειρησιακές μονάδες. Ο νέος αυτός κύκλος θα επιτρέπει την εστιασμένη και σταδιακή μετάβαση των πλοίων από περιόδους λειτουργίας απλής συντήρησης σε περιόδους πλήρους λειτουργίας, μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες οποιουδήποτε ατυχήματος.

«Αυτό έχει οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ναυτικού σε περίπτωση πολέμου και της επάρκειας του πληρώματος πλοίων που υποβάλλονται σε νέο κύκλο μετάβασης. Παράλληλα, έχουμε οδηγηθεί στη συνολική βελτίωση των λειτουργικών logistics, στη διαχείριση και πρόβλεψη για παροχή ανταλλακτικών, στον προγραμματισμό επαναφοράς και στη διαχείριση των δαπανών», δήλωσε το Ναυτικό.

Πηγή :  https://cio.economictimes.indiatimes.com/news/business-analytics/navy-to-focus-on-big-data-analytics-artificial-intelligence/64131881