28 Νοεμβρίου 2022

Boomer's Blueprint: Επιχειρηματικές αναλύσεις... νέες δεξιότητες, νέες υπηρεσίες

Μια επιτυχημένη επιχείρηση σήμερα είναι πιο ποικιλόμορφη και επικεντρώνεται σε δεξιότητες πέρα ​​από τη λογιστική για να παρέχει στους πελάτες τις υπηρεσίες που θέλουν και χρειάζονται. Ενώ η λογιστική επικεντρώνεται πάντα στις συναλλαγές, τη συμμόρφωση και την υποβολή εκθέσεων, οι επιχειρήσεις μαθαίνουν τη σημασία των επιχειρηματικών αναλυτών που είναι υπεύθυνοι για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ πληροφορικής και δεδομένων για την αξιολόγηση διαδικασιών, τον καθορισμό απαιτήσεων και την παροχή συστάσεων και αναφορών στους υπεύθυνους και σε εκείνους που παίρνουν αποφάσεις. Η γεφύρωση του χάσματος ήταν σίγουρα ένα από τα βασικά κίνητρα του Αμερικανικού Ινστιτούτου CPA για τη δημιουργία του Certified IT Professional πριν από μια δεκαετία.

Το CPA ως αξιόπιστος σύμβουλος επιχειρήσεων είναι σε θέση να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει τις κατάλληλες δεξιότητες πληροφορικής και τα απαραίτητα «soft skills». Οι επιχειρηματικοί αναλυτές πρέπει να γνωρίζουν πώς να έχουν πρόσβαση, να οργανώνουν και να αναφέρουν τις τάσεις δεδομένων που είναι σημαντικές για τη διοίκηση και την ηγεσία. Αυτό δεν απαιτεί απαραιτήτως δεξιότητες προγραμματισμού, αλλά περισσότερο μια κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν τα συστήματα, τα προϊόντα και τα εργαλεία. Πολλοί αναλυτές έχουν ένα ισχυρό υπόβαθρο πληροφορικής, με λιγότερη εμπειρία στις επιχειρήσεις. Η συνεργασία και η αποτελεσματικότητα της ομάδας έχουν ως αποτέλεσμα υπηρεσίες υψηλότερης αξίας.

Κάποιοι μπορεί να το θεωρήσουν υβριδικό μοντέλο, το σημαντικό όμως είναι το ότι υπάρχει συνεργατική ομάδα με μοναδικές ικανότητες. Οι άνθρωποι που είναι σε θέση να επικεντρωθούν στις ικανότητες που μόνοι εκείνοι εχουν είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί και αντιμετωπίζουν λιγότερη υπερκόπωση. Τείνουν επίσης να προσφέρουν δουλειά υψηλότερου επιπέδου.

Ας δούμε κάποιες από τις μεγάλες ευθύνες ενός επιχειρηματικού αναλυτή.

 • Διαχείριση αλλαγών.

Οι επιχειρηματικές αναλύσεις προσφέρουν περισσότερο έλεγχο παρά συμβουλές. Υπό την έννοια αυτή, το consulting ως στόχο έχει να επηρεάζει θετικά και όχι να αλλάζει μια απόφαση. Εδώ είναι που συγκλίνουν η ανάλυση δεδομένων, η οργάνωση και η υποβολή εκθέσεων, καθώς και οι επιρροές στις δεξιότητες. Ένας σύμβουλος πρέπει να έχει τεχνικές, διαπροσωπικές και συμβουλευτικές δεξιότητες για να επιφέρει θετικές αλλαγές.

 • Καθορισμός απαιτήσεων.

Οι απαιτήσεις καθορίζονται από τα δεδομένα και τις λεπτομέρειες. Αυτό γενικά απαιτεί τόσο εργαλεία όσο και τεχνικές δεξιότητες. Οι κατάλογοι ελέγχου και η εμπειρία παρέχουν αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. Είναι επιθυμητή μία δυνατότητα προσέγγισης του προβλήματος επιχείρησης σε αντίθεση με μιας τμηματικής προσέγγισης.

 • Τι πρέπει να κάνουν τα συστήματα;

Οι αναλυτές συστημάτων όχι μόνο πρέπει να γνωρίζουν τα υπάρχοντα συστήματα, αλλά πρέπει επίσης να γνωρίζουν τι είναι επί του παρόντος δυνατό και τι θα καταστεί δυνατό στο εγγύς μέλλον. Τα συστήματα καθίστανται πιο ισχυρά μέσω της ενσωμάτωσης και των API. Η μηχανική μάθηση και η τεχνητή νοημοσύνη (AI) βελτιώνουν την ακρίβεια και την αξιοπιστία. Έτσι, η προσδοκία είναι μια πολύτιμη ικανότητα.

 • Πώς θα το κάνουν?

Εκεί είναι όπου η ροή εργασίας και η διαδικασία βελτίωσης του Lean Six Sigma εισέρχονται στο παιχνίδι. Μπορούν οι τρέχουσες διαδικασίες να προσδώσουν αξία και να αυτοματοποιηθούν για αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα; Οι διαδικασίες ροής εργασίας και οι άκαμπτες διαδικασίες είναι απαραίτητες. Οι διαδικασίες μπορούν να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας και η τεχνολογία με τη σειρά της μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών.

 • Ποιοι θα σας βοηθήσουν;

Οι κύριοι ενδιαφερόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των πελατών ή των αγοραστών, πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία για να διασφαλίσουν ότι προστίθεται η αξία και ικανοποιούνται οι απαιτήσεις. Συχνά αναφερόμαστε σε αυτό ως λήψη αποφάσεων για την «ίδια σελίδα».

 • Προτεραιότητα στα projects.

Η απόδοση της επένδυσης είναι μόνο ένα από τα πολλά κριτήρια που αξιολογήθηκαν κατά τη διαδικασία ιεράρχησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα έργα πρέπει να είναι διαδοχικά, ενώ άλλα μπορούν να διεξάγονται παράλληλα. Οι περιορισμοί των πόρων συχνά υπαγορεύουν το χρονοδιάγραμμα. Μπορείτε να μειώσετε το χρονοδιάγραμμα με καλά σχεδιασμένα έργα και να αξιοποιήσετε το προσωπικό σας σε συνεργατικές ομάδες.

Όλοι οι οργανισμοί έχουν μια πολιτική, αλλά μέρος του ρόλου του επιχειρηματικού αναλυτή είναι η ευαισθητοποίηση και η συναίνεση των ενδιαφερομένων. Αυτό συχνά περιλαμβάνει τους υπεύθυνους τμημάτων, οι οποίοι είναι συνηθισμένοι να εργάζονται με silos, να συναντώνται προς όφελος ολόκληρης της εταιρείας. Ένας έμπειρος εξωτερικός διευκολυντής έχει συνήθως πλεονέκτημα έναντι των εσωτερικών πόρων.

 • Επίδραση στην ηγεσία και στο management.

Η διοίκηση μιας επιχείρησης συχνά χρειάζεται έναν εξωτερικό συνεργάτη για να βοηθήσει στη διαδικασία. Αυτό συνήθως μειώνει σημαντικά το χρόνο, καθώς και την εκπαίδευση των ενδιαφερομένων.

 • Ενασχόληση με τα συστήματα παλαιού τύπου. Οι περισσότεροι οργανισμοί διαθέτουν συστήματα παλαιού τύπου και χρήστες. Ως εκ τούτου, η επικοινωνία και η εκπαίδευση είναι πρωταρχικής σημασίας για να θεωρηθούν επιτυχημένοι.

Όπως μπορείτε να δείτε από τις παραπάνω ευθύνες, ο επιχειρηματικός αναλυτής πρέπει να διαθέτει ένα διαφορετικό σύνολο δεξιοτήτων και να είναι σε θέση να λειτουργεί καλά σε ένα συνεργατικό περιβάλλον. Η εργασία σε ένα ομαδικό περιβάλλον θα επεκτείνει και θα αναπτύξει τις δεξιότητες πιο γρήγορα. Ακολουθεί μια γρήγορη λίστα με τις πιο σημαντικές δεξιότητες:

 • Προφορική και γραπτή επικοινωνία.
 • Διαπροσωπικές δεξιότητες διαβούλευσης.
 • Δεξιότητες διευκόλυνσης.
 • Αναλυτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων.
 • Λεπτομερής προσανατολισμός και ακρίβεια.
 • Ικανότητες οργάνωσης.
 • Γνώση της επιχειρηματικής δομής.
 • Ανάλυση ενδιαφερομένων.
 • Μηχανική απαιτήσεων.
 • Ανάλυση κόστους-οφέλους
 • Μοντελοποίηση διαδικασιών
 • Κατανόηση δικτύων, βάσεων δεδομένων και τεχνολογίας.

Οι επιχειρηματικοί αναλυτές βασίζονται γενικά σε ένα σύνολο εργαλείων που περιέχει όλα τα προϊόντα του MS Office (Excel, PowerPoint, Word και Access), καθώς και εργαλεία όπως SQL, Google Analytics, MS Power BI και Tableau. Αυτά τα εργαλεία βοηθούν τον αναλυτή να συλλέξει και να ταξινομήσει δεδομένα, να δημιουργήσει γραφικά και να προσφέρει κατανοητές αναφορές για τη διαχείριση. Όπως τα δεδομένα γίνονται ολοένα και πιο σημαντικά για μια επιχείρηση, το ίδιο συμβαίνει και με τον επιχειρηματικό αναλυτή. Μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές είναι η εστίαση σε δεδομένα εκτός των οικονομικών, καθώς οι επιχειρήσεις αξιολογούν το μοντέλο επιχειρηματικών δυνατοτήτων τους. Η αυτοματοποίηση επηρεάζει όλους τους τομείς μιας επιχείρησης, όχι μόνο τη χρηματοοικονομική αναφορά και την παράδοση προϊόντων / υπηρεσιών. Η εμπειρία του πελάτη, η ανάπτυξη ταλέντων, οι λειτουργίες, η συμμόρφωση, το μάρκετινγκ και οι πωλήσεις είναι αυτοματοποιημένες για να ανταγωνίζονται οι επιχειρήσεις και να παραμένουν κερδοφόρες και σχετικές.

Πού αναζητούν σήμερα τα ταλέντα οι επιχειρήσεις; Πολλοί δεν έρχονται σε επαφή μόνο με αποφοίτους λογιστικής, αλλά και με πτυχιούχους στην τεχνολογία και / ή στην ανάλυση δεδομένων. Υπάρχουν επίσης διαθέσιμα εκπαιδευτικοί επιταχυντές και προγράμματα κατάρτισης. Ο ρόλος του επιχειρηματικού αναλυτή απαιτεί ένα συνδυασμό τεχνολογιών πληροφορικής και επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Η επιτυχία καθορίζεται από την ικανότητα κατανόησης όχι μόνο των δεδομένων αλλά και των επιπτώσεών τους στην επιχείρηση. Οι μισθοί των αναλυτών είναι συγκρίσιμοι με τους αποφοίτους λογιστικής, αλλά γίνονται όλο και πιο πολύτιμοι στην αγορά. Αυτός είναι ένας τομέας όπου οι CPA που επιδιώκουν να ξεπεράσουν τη συμμόρφωση, μπορούν να αποκτήσουν εκπαίδευση και εμπειρία για να πάνε την καριέρα τους ένα βήμα παραπέρα. Προσλάβετε ή εκπαιδεύστε έναν ή περισσότερους αναλυτές δεδομένων για να εξασφαλίσετε τη συνεχή επιτυχία και να παραμείνετε σχετικοί στις προσφορές υπηρεσιών σας.

Πηγή :

https://www.accountingtoday.com/opinion/boomers-blueprint-business-analytics-new-skills-new-services