28 Νοεμβρίου 2022

Η Oracle και η PwC ενώνουν τις δυνάμεις τους για να υποστηρίξουν το μετασχηματισμό των χρηματοοικονομικών διαδικασιών για ασφαλιστικές εταιρείες και προσφέρουν εξειδίκευση για τη συμμόρφωση με το πρότυπο IFRS 17

Διευκόλυνση των ασφαλιστικών εταιρειών στην υιοθέτηση του νέου Λογιστικού Προτύπου, εκσυγχρονισμός της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και υλοποίηση έγκαιρων και αξιοποιήσιμων αναφορών

Η Oracle Financial Services Analytical Applications (OFSAA) και η PwC, μέλος επιπέδου Platinum και Cloud Elite του Oracle PartnerNetwork (OPN), ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους σε διεθνές επίπεδο για την προσφορά στις ασφαλιστικές εταιρείες ξεκάθαρης οπτικής αναφορικά με τρέχοντα και επερχόμενα ζητήματα συμμόρφωσης με το νέο πρότυπο IFRS 17 του Οργανισμού Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΟΔΛΠ), στα οποία καλούνται να ανταποκριθούν μέχρι το 2021, καθώς και με το πρότυπο περί συμβάσεων μεγάλης διάρκειας (Long Duration Contract Standard) κατά GAAP, το οποίο εκκρεμεί.

Από κοινού, η Oracle και η PwC διευκολύνουν το μετασχηματισμό των χρηματοοικονομικών διαδικασιών και της διαχείρισης κινδύνου καθώς και την υιοθέτηση του IFRS 17 από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Η Oracle παρέχει την πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων που θα επιτρέψει την υλοποίηση διαδικασιών μετασχηματισμού των χρηματοοικονομικών και εφαρμογών ανάλυσης για το πρότυπο IFRS 17 με προδιαμορφωμένες λειτουργίες για επιχειρησιακούς κανόνες, αποτιμήσεις, υπολογισμούς περιθωρίων υπηρεσιών σύμβασης και κοινοποιήσεις στοιχείων. Η πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων και τα σχετιζόμενα με αυτήν εργαλεία εξασφαλίζουν προδιαμορφωμένες δυνατότητες ενοποίησης με τις διαδικασίες λογιστικής παρακολούθησης και κλεισίματος οικονομικών περιόδων, διευκολύνουν την ενοποίηση με αναλογιστικά συστήματα και δημιουργούν ενοποιημένα, ελέγξιμα αποτελέσματα για τις ανάγκες εσωτερικών και εξωτερικών αναφορών, με δυνατότητα ελέγχου-επαλήθευσης και διαχρονικής καταγραφής.

Η PwC λειτουργεί ως στρατηγικός σύμβουλος της Oracle παρέχοντας εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υλοποίησης και εργαλεία επιτάχυνσης (accelerator). Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα επωφεληθούν από τη βελτιωμένη λήψη αποφάσεων, την εκσυγχρονισμένη αναλογιστική ανάλυση, καθώς και από τις πιο έγκαιρες, αξιοποιήσιμες αναφορές σχετικά με τις ανάγκες συμμόρφωσης.

Ο Sonny Singh, Senior Vice President και General Manager του Financial Services Global Business Unit της Oracle, δήλωσε: «Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να ανταποκριθούν σε μια μεγάλη γκάμα απαιτήσεων σχετικά με τους κανονισμούς και τη συμμόρφωση, συμπεριλαμβανομένων των νέων χρηματοοικονομικών προτύπων όπως το IFRS 17. Για να το πετύχουν αυτό, χρειάζονται μια ολοκληρωμένη τεχνολογική λύση που θα τους επιτρέψει να συμμορφωθούν κατάλληλα με αυτές τις ολοένα πιο σύνθετες απαιτήσεις και να μειώσουν τις δυσμενείς επιπτώσεις στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Η βραβευμένη πλατφόρμα διαχείρισης κινδύνων και συμμόρφωσης της Oracle, ειδικά σχεδιασμένη για οργανισμούς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, συνδυάζεται με την εξειδίκευση της PwC στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και παρέχει στις ασφαλιστικές εταιρείες τις αναγκαίες δυνατότητες για να ανταποκριθούν σε αυτές τις αυστηρές απαιτήσεις».


Ο Alex Bertolotti, κύριος εταίρος της PwC και αρμόδιος για τα θέματα του IFRS 17, δήλωσε: «Η PwC αποτελεί κορυφαίο σύμβουλο στον κλάδο των ασφαλιστικών εταιρειών με ουσιαστικό ρόλο στο μετασχηματισμό και εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων τους, ταυτόχρονα με τη συμμόρφωσή τους βάσει των απαιτήσεων του νέου προτύπου IFRS 17.

H ηγετική τεχνολογική θέση της Oracle, στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε συνδυασμό με την  ισχυρή εμπειρία της PwC στην αγορά, επιτρέπει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και λύσεων λογισμικού για τον κλάδο των ασφαλιστικών εταιρειών, και την αξιοποίηση της μεγάλης εξειδίκευσής μας στον κλάδο, ώστε να υποστηρίξουμε ουσιαστικά τους πελάτες μας στην προσπάθεια ανταπόκρισής τους σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές προκλήσεις».