1 Δεκεμβρίου 2023

Η Παγκόσμια Αγορά Επιχειρησιακών Αναλύσεων Νέφους αναμένεται να φτάσει τα 57 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2023 σύμφωνα με την Allied Market Research

Σύμφωνα με μία πρόσφατη έκθεση που δημοσίευσε η Allied Market Research, με τίτλο “Η αγορά λογισμικού επιχειρησιακών αναλύσεων νέφους  από μοντέλο ανάπτυξης, τελικό χρήστη και εφαρμογή: Παγκόσμια Ευκαιρία Ανάλυσης και Βιομηχανική Πρόβλεψη, 2017 - 2023”, η Παγκόσμια Αγορά Επιχειρησιακών Αναλύσεων Νέφους αξιολογήθηκε στα 28,854 εκατομμύρια δολάρια το 2016 και προβλέπεται να φτάσει τα 57 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2023, αυξανόμενη σε σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης στο 10,2% από το 2017 έως το 2023. Το 2016, το υβριδικό τμήμα νέφους αντιστοιχούσε στο υψηλότερο μερίδιο των εσόδων στην αγορά λογισμικού επιχειρηματικής ανάλυσης.

Η αύξηση της ζήτησης για λογισμικό επιχειρησιακής ανάλυσης μέσω του νέφους και της αύξησης της ευαισθητοποίησης του καταναλωτή σχετικά με τα οφέλη αυτού του λογισμικού, όπως η εύκολη πρόσβαση σε σημαντικές επιχειρηματικές μετρήσεις, υψηλότερες επιδόσεις, χαμηλότερο κόστος, αυξημένα έσοδα και άλλα, οδηγούν στην ανάπτυξη της αγοράς. Ωστόσο, παράγοντες όπως οι παραδοσιακές αποθήκες δεδομένων, καθώς και ζητήματα ασφάλειας και διαθεσιμότητας δεδομένων παρεμποδίζουν σε κάποιο βαθμό την ανάπτυξη της αγοράς αυτού του λογισμικού.

Σε περίπτωση δείγματος μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:   https://www.alliedmarketresearch.com/request-sample/4589

Με βάση τον τελικό χρήστη, το υπόλοιπα τμήματα κυριαρχούσαν στην παγκόσμια αγορά το 2016, και αναμένονταν να παραμείνουν κυρίαρχα κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης, λόγω αύξησης της υιοθέτησης του λογισμικού από πολλές βιομηχανίες. Επιπλέον, το λιανικό εμπόριο αναμένεται να αναπτυχθεί στον υψηλότερο σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης κατά την περίοδο πρόβλεψης.

Η παγκόσμια αγορά λογισμικού επιχειρησιακής ανάλυσης νέφους βασίστηκε στο τμήμα αναλύσεων πελατών το 2016, και το τμήμα αναμένεται να διατηρήσει την κυριαρχία του κατά την περίοδο πρόβλεψης. Ωστόσο, τα υπόλοιπα τμήματα αναμένεται να σημειώσουν την υψηλότερη ανάπτυξη λόγω αύξησης υιοθέτησης του λογισμικού επιχειρησιακής ανάλυσης από πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για διαφορετικές εφαρμογές.

Το 2016, στην παγκόσμια αγορά κυριαρχούσε το υβριδικό τμήμα νέφους, και αναμένεται να παραμείνει στην κυριαρχία κατά την περίοδο πρόβλεψης. Ωστόσο, το τμήμα επίσης αναμένεται να σημειώσει την υψηλότερη ανάπτυξη, λόγω της αυξημένης ανάπτυξης του υβριδικού λογισμικού από πολλούς οργανισμούς.

Για την έρευνα αγοράς: https://www.alliedmarketresearch.com/purchase-enquiry/4589

Βασικά ευρήματα της αγοράς λογισμικού επιχειρησιακών αναλύσεων:

  • Από τον τελικό χρήστη, τα υπόλοιπα τμήματα αναμένεται να παρουσιάσουν σημαντική αύξηση στην παγκόσμια αγορά λογισμικού κατά την περίοδο πρόβλεψης.
  • Το 2016, η Βόρεια Αμερική μετρούσε τα υψηλότερα έσοδα μεταξύ των άλλων περιοχών.
  • Με βάση την εφαρμογή, το τμήμα αναλύσεων πελατών δημιούργησε τα υψηλότερα έσοδα το 2016.
  • Με μοντέλο ανάπτυξης, το τμήμα υβριδικού νέφους αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική ανάπτυξη κατά την περίοδο πρόβλεψης.

Ορισμένοι από τους κύριους παράγοντες της αγοράς που παρουσιάζονται στην έκθεση συμπεριλαμβάνουν την Oracle Corporation, Ινστιτούτο SAS, SAP SE, International Business Machines Corporation, Microsoft Corporation, Adobe System Incorporated, Tableau Software, Salesforce.com, Inc., QlikTech International AB και Fair Isaac Corporation.

Αποκτήστε πρόσβαση στο KNOWLEDGE TREE στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.alliedmarketresearch.com/knowledgetree

Το Knowledge Tree είναι μια πλατφόρμα πληροφοριών βασισμένη στο νέφος, που προσφέρει περισσότερες από 2000 επιλεγμένες αναφορές σε εξειδικευμένες αγορές, ώστε οι πελάτες μας να αποκτήσουν βαθιά γνώση των τελευταίων τάσεων, των δυναμικών τεχνολογιών και των αναδυόμενων τομέων εφαρμογής.

Πηγή : https://www.prnewswire.com/news-releases/global-cloud-based-business-analytics-software-market-expected-to-reach-57055-million-by-2023---allied-market-research-680248553.html