8 Δεκεμβρίου 2022

3 πορείες για την ανάδειξη ηγετικών ρόλων στα analytics

Οι εταιρείες βρίσκονται στο κυνήγι στελεχών των analytics, αλλά πού μπορούν να βρουν ταλέντα σε έναν τόσο νέο τομέα;

Πριν από μερικά χρόνια, οι οργανισμοί σε κάθε είδους βιομηχανία δημιούργησαν εκατοντάδες νέους εκτελεστικούς ρόλους στα analytics. Οι εργοδότες αναζητούν ηγέτες οι οποίοι όχι μόνο κατανοούν τα τεράστια ποσά των δεδομένων που έχουν στη διάθεσή τους, αλλά είναι επίσης σε θέση να εντοπίσουν τις απειλές και τις ευκαιρίες που προκύπτουν καθώς το τοπίο των analytics εξελίσσεται.

Σύμφωνα με την ερευνητική εταιρεία Gartner, ο ρόλος του CDO (Chief Data Officer) είναι νέος ρόλοςγια τους περισσότερους οργανισμούς - πάνω από το 80% πρόσθεσε το ρόλο τα τελευταία δύο χρόνια και το 60% των σημερινών θέσεων CDO δημιουργήθηκε το 2015. Οπότε ποιοι είναι οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει την ευθύνη των στοιχείων για τα analytics και πώς οι επαγγελματικές εμπειρίες τους οδήγησαν στους νέους ρόλους;

Για να το ανακαλύψουμε, μελετήσαμε την επαγγελματική πορεία 38 στελεχών analytics που διορίστηκαν τα τελευταία δύο χρόνια και παρουσιάστηκαν στην αίθουσα συνεδριάσεων Insidersdatabase. Με τίτλους όπως CDOhead of global analytics, vice president for big data και senior vice president for insights and analytics, η ομάδα περιελάμβανε άνδρες και γυναίκες διαφορετικών ηλικιακών ομάδων και εμπειρίες που κάλυπταν πολλές βιομηχανίες.

Σχεδιάσαμε όλη την επαγγελματική πορεία των στελεχών προσδιορίζοντας την διαχειριστική θέση του καθενός και παρακολουθώντας στη συνέχεια όλες τις εργασιακές αλλαγές τους πριν από τα πιο πρόσφατα ραντεβού τους στο πηδάλιο των analytics. Η έρευνά μας αποδεικνύει ότι τα στελέχη αυτά βρέθηκαν στις σημερινές θέσεις ακολουθώντας μία από τις τρεις πορείες: γραμμική, μη γραμμική ή πτωτική.

1. Γραμμική

Δέκα από τα 38 στελέχη προόδευσαν ακολουθώντας μια γραμμική πορεία - μία ανοδική κίνηση μέσω της λειτουργίας των analytics. Μπορεί, για παράδειγμα, να έχουν ακολουθήσει μια φυσική εξέλιξη από τις στατιστικές ή τη μηχανική μάθηση στα analytics. Οι άνθρωποι αυτής της κατηγορίας παρέμειναν συνήθως σε έναν οργανισμό καθ 'όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους καριέρας.

Πενήντα τοις εκατό των εν λόγω στελεχών κατείχε μεταπτυχιακούς τίτλους σε τομείς όπως η πληροφορική, η στατιστική ή τα analytics. Κοινές δυνάμεις αποτελούσαν η εμπειρογνωμοσύνη στους πελάτες, η αποθήκευση δεδομένων και μηχανική μάθηση.

2. Μη γραμμική

Δεκαεφτά από τους 38 ηγέτες είχαν μεταφερθεί στις εκτελεστικές θέσεις των analytics μέσω μη γραμμικών επαγγελματικών πορειών, πράγμα που σημαίνει ότι κατείχαν προηγουμένως θέσεις εργασίας σε άλλους κλάδους. Είχαν απορροφηθεί συνήθως από τα analytics και λειτουργικούς τομείς όπως η πληροφορική, το μάρκετινγκ και η λογιστική. Σε αυτή την ομάδα, το 56% είχε κερδίσει τους υψηλότερους τίτλους στους τομείς σπουδών τους και το 38% είχε MBAs.

Κοινές δυνάμεις όσων ακολούθησαν μη γραμμικές πορείες ήταν η ικανότητα να λαμβάνουν διαλειτουργικές προσεγγίσεις στα προβλήματα και την τεχνογνωσία στις αρχιτεκτονικές των επιχειρήσεων, τη στρατηγική πληροφορικής, το ψηφιακό μάρκετινγκ και τη δημιουργία ζήτησης.

3. Πτωτική

Έντεκα από τα 38 στελέχη που μελετήσαμε σημείωσαν "πτώση" στις ηγετικές θέσεις των  analytics- πράγμα που σημαίνει ότι δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία στον τομέα αυτό. Οι άνθρωποι αυτής της κατηγορίας κατείχαν προηγουμένως θέσεις στη μηχανική και την πληροφορική. Οι κοινές δυνάμεις σε στελέχη πτωτικής πορείας περιλαμβάνουν τη γνώση του cloud computing, τη διαχείριση έργων, τα κινητά συστήματα, τις τηλεπικοινωνίες και την ασφάλεια. Επιπλέον, η ομάδα αυτή είναι εκείνη με τους περισσότερους διδακτορικούς τίτλους.

Κοινά χαρακτηριστικά

Αυτό που αποδεικνύει η έρευνα είναι ότι υπάρχουν περισσότεροι από ένας τρόποι να μεταβεί κανείς σε μια ηγετική θέση στα analytics. Ανεξάρτητα από τη διαδρομή, όλα τα στελέχη αυτής της μελέτης πληρούσαν αυτά τα τρία χαρακτηριστικά: την τεχνογνωσία διαχείρισης, την ικανότητα προσδιορισμού της δυνητικής αξίας και τις ολιστικές απόψεις των οργανώσεών τους.

Ο Murugan Anandarajan, Ph.D., είναι επικεφαλής του Desicion Sciences και MIS στο Πανεπιστήμιο Drexel. Η Diana Jones είναι αναπληρώτρια διευθύντρια, Dornsife Office for Experiential Learning, LeBow College of Business, Πανεπιστήμιο Drexel.

Η ιστορία, "3 πορείες για την ανάδειξη ηγετικών ρόλων στα analytics" δημοσιεύθηκε αρχικά από το CIO.

Πηγή: itworld.com