1 Δεκεμβρίου 2023

Η Microsoft διευρύνει την προσέγγιση των επιχειρηματικών πληροφοριών - Είναι ο καθένας επιχειρηματικός αναλυτής τώρα;

Στην εποχή των εκδημοκρατισμένων επιχειρηματικών πληροφοριών (BI), ο καθένας, συμπεριλαμβανομένων των cakemakers, αρχίζει να μπορεί να χρησιμοποιεί επιχειρηματικές αναλύσεις σε μορφή που συχνά ενσωματώνεται μέσα στην ευρύτερη χρήση του καθημερινού λογισμικού.

Στο μέλλον, όλοι θα είναι επιχειρηματικοί αναλυτές. Όχι ακριβώς, οι εργαζόμενοι στην πραγματικότητα θα συνεχίσουν να είναι πωλητές, οδοντίατροι, ειδικοί φαρμακευτικών ερευνών, ψυχαγωγοί παιδιών, λογιστές και cakemakers.

Για να είμαστε σαφέστεροι τότε ... στο μέλλον, ο καθένας θα έχει πρόσβαση σε ένα βαθμό επιχειρηματικών αναλύσεων ενσωματωμένο μέσα στις καθημερινές εφαρμογές λογισμικού. Έτσι λειτουργούν οι αποκαλούμενες επιχειρηματικές πληροφορίες και κάθε σημαντικός πωλητής συστημάτων IT μπορεί να συμμετάσχει στην αγορά αυτή.

Mε αυτή την έννοια, όταν μιλάμε για επιχειρηματικές πληροφορίες, αναφερόμαστε βέβαια στους πίνακες ελέγχου των επιχειρήσεων (σαν αυτούς των αριθμών των ταχυμέτρων σε ένα αυτοκίνητο) που εμφανίζουν τις βασικές μετρήσεις επιδόσεων των επιχειρήσεων και τους βασικούς δείκτες απόδοσης (Key Performance Indicators, KPIs). Ένας καλός πίνακας επιχειρηματικών πληροφοριών θα είναι πλήρως προσαρμόσιμος, ώστε οι χρήστες να μπορούν: α) να οργανώνουν την οθόνη με τον τρόπο που θέλουν και, ουσιαστικά, β) να επιλέγουν ποιες ροές δεδομένων από ποια τμήματα ή γραμμές λειτουργιών παρουσιάζονται σε συνοπτική γραφική μορφή.

Ο ρόλος των επιχειρηματικών πληροφοριών

Παράλληλα με τον ανταγωνιστή της Oracle, η Microsoft έχει ένα σημαντικό ρόλο στις επιχειρηματικές πληροφορίες. Αυτό το μήνα, ο James Phillips ανακοινώνει ως αντιπρόεδρος της Business Applications, Platform and Intelligence (BAPI) της Microsoft μια κορυφαία έκδοση του λογισμικού της εταιρίας Power BI.

"Η Power BI πρωτοδημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2015. Από τότε, το όραμα της Microsoft για το Power BI ήταν να επιτρέψει στους χρήστες σε όλους τους ρόλους, τους κλάδους και τις βιομηχανίες να εγγραφούν στην υπηρεσία σε δευτερόλεπτα και να αποκτήσουν επιχειρηματική αξία, αντλώντας στοιχεία από τα δεδομένα τους μέσα σε λίγα λεπτά », δήλωσε o Philips.

Καθώς ζούμε σε έναν κόσμο όπου οι επιχειρηματικές πληροφορίες υποτίθεται ότι είναι προσβάσιμες από κάθε άτομο σε οποιαδήποτε οργάνωση, βλέπουμε τις προόδους που μπορούν να ωθήσουν τις επιχειρηματικές  αυτές πληροφορίες και αναλύσεις μέσα σε άλλες εφαρμογές. Συνήθως με τη χρήση των δεδομένων API ως μέσο σύνδεσης, αυτό το είδος αύξησης (τουλάχιστον θεωρητικά) θα επιτρέψει σε όλους τους εργαζόμενους να αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά με το πώς μια επιχείρηση (ή μια επιχειρηματική λειτουργία ή ένα τμήμα) λειτουργεί οποιαδήποτε στιγμή σε ένα μέρος του λογισμικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ευρύτερες καθημερινές ανάγκες.

"Η Power BI Premium προωθεί την ενσωμάτωση του περιεχομένου Power BI σε εφαρμογές με τη σύγκλιση της Power BI Embedded με την υπηρεσία Power BI. Οι πελάτες, οι συνεργάτες και η ευρεία κοινότητα προγραμματιστών μπορούν να επωφεληθούν από το δίκτυο API, ένα συνεκτικό σύνολο δυνατοτήτων και πρόσβασης στα πιο πρόσφατα χαρακτηριστικά με τη Power BI Premium", δήλωσε ο Phillips από τη Microsoft.

Το "what-if" των επιχειρηματικών πληροφοριών

Αυτή η ενίσχυση όλων των εργαζομένων συμβαίνει σε άλλες πτυχές λογισμικού και συχνά αναφέρεται ως ο εκδημοκρατισμός της τεχνολογίας. Η προσέγγιση της Microsoft είναι να προσφέρει στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να πειραματίζονται με επιχειρηματικά σχέδια, διαδικαστικές αλλαγές και άλλου είδους επιχειρήσεων.

"Κοιτάμε μακριά στο μέλλον της Power BI, επιδεικνύοντας δυνατότητες που θα ακολουθήσουν σύντομα. Αυτές συμπεριλαμβάνουν ισχυρότερες αναφορές με προσαρμοσμένες σελίδες διάτρησης, κουμπιά πλοήγησης, υποθετικές παραμέτρους και σελιδοδείκτες. Επιπλέον, για να βοηθήσουμε να κλείσει ο κύκλος, υλοποιούμε τις ιδέες κατευθείαν. Επίσης, δείξαμε πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το PowerApps στη Power BI για να επιτρέψει χωρίς κανένα πρόβλημα την επιστροφή δεδομένων απευθείας μέσα από τις αναφορές της Power BI ", δήλωσε ο Philips.

Ευρύτερες λειτουργίες και δεκτικότητα στην ανάπτυξη

Όσον αφορά στις λοιπές λειτουργίες, η νέα προσφορά επιτρέπει τη διανομή των επιχειρηματικών αναφορών σε μια εταιρία (και εξωτερικά), χωρίς να απαιτείται η αδειοδότηση των παραληπτών. Η Microsoft επεξεργάζεται το λογισμικό της Power BI, έτσι ώστε διαφορετικά τμήματα της εταιρίας να μπορούν να αγοράζουν διαφορετικά σε δυναμικότητα μεγέθη χωρητικότητας. Όσον αφορά στους αριθμούς των «εικονικών πυρήνων» (ή μονάδων επεξεργασίας υπολογιστών που φιλοξενούνται σε κέντρα δεδομένων) και τα μεγέθη μνήμης να είναι σε θέση να κλιμακωθούν καθώς αλλάζουν οι απαιτήσεις. Ζητούμενο είναι να γίνουν οι επιχειρηματικές πληροφορίες διαθέσιμες σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των cakemakers και των ανθρώπων που ποτέ δεν είχαν πρόσβαση σε αυτές τις αναλυτικές λειτουργίες, σωστά;

Σήμερα, η Microsoft ισχυρίζεται ότι διαθέτει εγκατεστημένη βάση χρηστών Power BI που αριθμούν πάνω από 200.000 οργανισμούς. Στο πνεύμα της νέας ανοιχτής Microsoft, η εταιρεία αναφέρει επίσης ότι μέχρι σήμερα έχουν προστεθεί περισσότερες από 400 λειτουργίες στην υπηρεσία ως αποτέλεσμα εισροών από περισσότερους από 50.000 χρήστες.

Είναι ο καθένας επιχειρηματικός αναλυτής τώρα χάρη στην προσβασιμότητα των επιχειρηματικών πληροφοριών και των ενσωματωμένων επιχειρηματικών πληροφοριών στα analytics;

Ίσως όχι ακόμα. Αλλά ίσως να μην γνωρίζετε ότι όταν χρησιμοποιείτε αυτά τα εργαλεία, η λειτουργικότητά τους γίνεται ένα μέρος του ηλεκτρονικού λογισμικού, του επεξεργαστή κειμένου ή του ημερολογίου σας.

Πηγή: forbes.com