8 Δεκεμβρίου 2022

Τρία χαρακτηριστικά της επιχειρηματικής ανάλυσης που πρέπει να έχει κάθε επιχείρηση για την πιστωτική της ένωση

Στην σημερινή εποχή του ψηφιακού κόσμου, οι περισσότερες πιστωτικές ενώσεις έχουν αποθηκεύσει άφθονα δεδομένα. Έχουν στοιχεία για τα μέλη τους, όπως η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, τα προϊόντα που έχουν χρησιμοποιήσει αλλά και τις πιστωτικές εκθέσεις.

Επιπλέον, διαθέτουν επιχειρησιακά στοιχεία σχετικά με το ποιος χρησιμοποιεί mobile banking, ποιος πληρώνει τους λογαριασμούς του ηλεκτρονικά καθώς γνωρίζουν και τις προτιμήσεις αν προτιμούν μηνύματα κειμένου ή τηλεφωνικές κλήσεις, ή ηλεκτρονικές δηλώσεις έναντι γραπτών δηλώσεων.

Λαμβάνουν όμως οι πιστωτικές ενώσεις σημαντική πληροφορία από αυτά τα δεδομένα; Η αποθήκευση δεδομένων δεν οδηγεί αυτομάτως σε πιο ενημερωμένες αποφάσεις ή σε πιο καλά συντονισμένες στρατηγικές μάρκετινγκ. Τα δεδομένα πρέπει να τεθούν σε λειτουργία για να παρέχουν πληροφορία. Πολλές πιστωτικές ενώσεις εξακολουθούν να βασίζονται σε χειρωνακτικές διαδικασίες για τη συγκέντρωση και την αναφορά δεδομένων από τα συστήματα παλαιού τύπου. Άλλες βέβαια εξακολουθούν να αγωνίζονται σκληρά για την ενοποίηση των δεδομένων που έχουν παγιδευτεί σε πολλά υπολογιστικά φύλλα. Όλες οι εταιρείες θέλουν να έχουν μια ολοκληρωμένη άποψη της επιχείρησής τους και των μελών της, αλλά δεν ξέρουν πως να φτάσουν εκεί.

Η επένδυση σε μια ισχυρή λύση επιχειρηματικής ανάλυσης είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να υλοποιηθεί για τις πιστωτικές εταιρείες που θέλουν να αναλύσουν πληροφορίες, να ενημερώσουν και να καθοδηγήσουν στρατηγικές αποφάσεις αλλά και να μετρήσουν τα αποτελέσματα. Τα στελέχη των πιστωτικών ενώσεων αναγνωρίζουν την σημασία της λήψης αποφάσεων βάσει των δεδομένων, ειδικά επειδή σχετίζονται με τις αλληλεπιδράσεις των μελών τους. Στην πραγματικότητα, οι αναλυτές της CEB αναφέρουν ότι το 80% των στελεχών πληροφορικής των τραπεζών πιστεύουν ότι η δημιουργία μιας ενιαίας όψης του πελάτη είναι εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο. Όμως, όλα τα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων δεν δημιουργούνται ίσα και η διαδικασία επιλογής μπορεί να φανεί πολύπλοκη. Μην αποθαρρύνεστε όμως, επειδή η αξιολόγηση των αναγκών της πιστωτική σας ένωσης θα σας βοηθήσουν να περιορίσετε ποια λύση ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας.

Για να βοηθήσουμε, είχαμε συνομιλίες με τους CFO (chief financial officer, αρχιλογιστής) πολλών πιστωτικών ενώσεων αλλά και με στελέχη C-suite και συλλέξαμε μια λίστα με τρία σημαντικά στοιχεία που αναζητούν να επιλύσουν:

  1. Η δυνατότητα λήψης δεδομένων από παλαιότερα συστήματα

Πολλοί CFO μιλούν για την απογοήτευση που βιώνουν από την προσπάθειά τους να αποσπάσουν δεδομένα από διάφορες βάσεις δεδομένων ολόκληρης της εταιρείας και να τα οργανώσουν σε μια ολοκληρωμένη έκθεση. Είχαμε πελάτες που ανέφεραν ότι χάρη στη δραστηριότητα των συγχωνεύσεων, έχουν τέσσερα ή πέντε back office συστήματα και δεκάδες βοηθητικά συστήματα με στοιχεία των μελών τους. Μέχρι την στιγμή που κάποιος μπορεί να συγκεντρώσει τα δεδομένα σε μια χρήσιμη μορφή, οι πληροφορίες είναι απαρχαιωμένες. Οι υπεύθυνοι που παίρνουν τις σημαντικές αποφάσεις μπορούν να επωφεληθούν από μια λύση ανάλυσης δεδομένων, η οποία θα μπορεί να τραβήξει δεδομένα από διάφορες πηγές και να τα οργανώσει σε μια τοποθεσία. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να έχει ο υπεύθυνος μια ολοκληρωμένη άποψη των μελών του.

Η κατοχή μιας σαφούς και πρόσφατης εικόνας ολόκληρου του οργανισμού, καθώς και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με σχετικές πτυχές ενός προβλήματος, καθιστούν δυνατή τη λήψη αποφάσεων βάσει των δεδομένων και όχι εικασιών. Οι Managers και οι αναλυτές θα είναι σε θέση να προσδιορίσουν τις κατάλληλες ρυθμίσεις που είναι πιθανότερο να ενισχύσουν την επιτυχία του οργανισμού.

  1. Τρόποι απεικόνισης της προόδου των οργανωτικών στόχων

Για να ενισχύσετε την επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων και να διευκολύνετε τον προσδιορισμό του τι λειτουργεί καλά και τι χρειάζεται προσοχή, το λογισμικό αναλυτικών στοιχείων πρέπει να περιέχει scorecards για την μέτρηση της προόδου προς τους στόχους που αφορούν τον οργανισμό και τον τομέα. Οι βασικοί δείκτες βασικών επιδόσεων για ένα τμήμα ή ένα υποκατάστημα μπορούν να αναγραφούν, μαζί με την τρέχουσα κατάσταση σε μια ευανάγνωστη μορφή. Με αυτό τον τρόπο οι managers μπορούν να δουν ένα στιγμιότυπο των βασικών οικονομικών και μη οικονομικών στόχων αλλά και την πρόοδο αυτών. Τέλος, μπορούν να εντοπίσουν τους προβληματικούς τομείς.

Ένα παράδειγμα που μπορεί να αναπτύξει το χαρτοφυλάκιο, να αυξήσει τα δάνεια ή τις μέσες ημέρες (average days) ώστε να επιλύσει τις ανησυχίες κάποιων πελατών. Ή μπορεί να προσφέρει την ανάλυση των πελατών βάσει των πληρωμών τους, ή την αποδοτικότητα αυτών από δημογραφικούς τομείς. Η ανάλυση της απόδοσης σε σχέση με τους κρίσιμους στόχους θα εντοπίσει ευκαιρίες για την μείωση του κόστους ή βελτιστοποίηση των λειτουργιών της εταιρείας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα. Και όσα λιγότερα εμπόδια βάζετε μεταξύ των διευθυντών σας και των δεδομένων ανά τμήμα, τότε είναι πολύ πιο πιθανό να κάνουν αποφάσεις βασισμένες στα δεδομένα αντί να βαδίζουν με το ένστικτό τους.

  1. Λεπτομερείς αναφορές με το πάτημα ενός κουμπιού

Η δυνατότητα σύνταξης εκθέσεων που επικεντρώνονται σε διαφορετικές επιχειρηματικές πτυχές ή τομείς, επιτρέπει μια πιο τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων. Η BA (business analytics) λύση σας πρέπει να είναι ευέλικτη ώστε οι αναλύσεις σας να είναι αγωγός μιας ποικιλίας απόψεων κάθε φορά. Αν ένας manager πρέπει να γνωρίζει πόσοι υπάλληλοι απαιτούνται σε ένα συγκεκριμένο υποκατάστημα σε μια συγκεκριμένη ημέρα, η πλατφόρμα θα πρέπει να είναι σε θέση να δείξει τις ποσότητες αλλά και τον τύπο των συναλλαγών που έγιναν εκείνη την ημέρα.

Ή, αν ένας διευθυντής θέλει να μάθει γιατί το ψηφιακό κανάλι επιβίβασης δεν ανταποκρίνεται στους στόχους του, θα μπορούσε να παρέχεται μια βαθύτερη ανάλυση στα δεδομένα. Βεβαιωθείτε ότι η λύση BA σας περιλαμβάνει κάποιον τρόπο ώστε να μοιραστείτε με ασφάλεια αυτά τα ευαίσθητα δεδομένα, ώστε να μπορείτε να ενθαρρύνετε την κοινή χρήση ενώ ταυτόχρονα τα διατηρείται ασφαλής. Μια γεωγραφικά ‘διασκορπισμένη’ οργάνωση, όπως είναι μια πιστωτική ένωση χρειάζεται όλα τα εργαλεία που μπορεί να χρειαστεί.

Μετατρέποντας τα πρωτογενή δεδομένα σε σημαντικές πληροφορίες και χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που έχουμε ήδη, θα έχουμε την δυνατότητα να αναπτύξουμε πηγές οι οποίες θα αποκομίσουν τα περισσότερα οφέλη. Αλλά για να ξεκινήσετε με το δεξί, θα θέλετε να αφιερώσετε χρόνο για να κατανοήσετε τις ανάγκες των διάφορων αναλυτών που υπάρχουν στον οργανισμό σας. Με την ανάπτυξη μιας περιεκτικής λίστας επιθυμιών και την αναθεώρηση της με τους προμηθευτές σας, θα είστε σίγουροι ότι θα επιλέξετε την σωστή λύση BA για την πιστωτική σας ένωση (credit union).

Πηγή: cuinsight.com