28 Νοεμβρίου 2022

Ξοδεύοντας στα μεγάλα δεδομένα και στα Business Analytics για να 'χτυπήσουν' 150$ δισ. το 2017

Τα παγκόσμια έσοδα για τα μεγάλα δεδομένα και τα Business Analytics αναμένεται να φθάσουν τα 150$ δισ. (141Euro δισ.) το 2017, μια αύξηση της τάξης του 12.6% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με μια νέα πρόβλεψη.

Η εταιρεία ερευνών IDC προβλέπει τις εμπορικές αγορές των σχετικών υλικών που σχετίζονται με τα μεγάλα δεδομένα, το λογισμικό και οι υπηρεσίες να διατηρήσουν ένα ετήσιο ποσοστό αύξησης (CAGR) της τάξης του 11.9% μέχρι το 2020 , όταν τα έσοδα θα είναι περισσότερα από 210$ δισ.

Οι επενδύσεις θα πρέπει να καθοδηγούνται από τα τμήματα IT και Business Services των επιχειρήσεων, οι οποίες θα αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 50% των εσόδων των μεγάλων δεδομένων και των BA (Business Analytics) τα επόμενα χρόνια.

Επενδύσεις λογισμικού

Δαπάνες που σχετίζονται με τις παροχές υπηρεσιών, θα βιώσουν την μεγαλύτερη αύξηση του CAGR, τάξης 14.4% , ενώ οι επενδύσεις για την απόκτηση λογισμικών θα αυξηθούν σε περισσότερα από 70$ δισ. το 2020 για την αποθήκευση των δεδομένων, την ανάλυση τους αλλά και την δημιουργία παρουσιάσεων των αναλύσεων και των αποτελεσμάτων. Οι μεγάλες επιχειρήσεις με περισσότερους από 1000 εργαζομένους θα είναι υπεύθυνες για σχεδόν τα δύο τρίτα (2/3) του όγκου των μεγάλων δεδομένων και των BA για τα επόμενα 4 χρόνια.

Οι ΗΠΑ προβλέπονται να είναι η μεγαλύτερη αγορά για τις λύσεις των μεγάλων δεδομένων και των BA, με τις προβλεπόμενες δαπάνες να εκτιμάται ότι θα φτάσουν στα 78.8$ δισ. το 2017. Η δεύτερη μεγαλύτερη περιοχή θα είναι η δυτική Ευρώπη, με δαπάνες περίπου 34.1$ δισ. μέσα στο 2017, ακολουθούμενη από την Ασία (εκτός της Ιαπωνίας), με εκτίμηση των δαπανών περίπου στα 13.6$ δισ.

Χτύπημα της επικρατούσας τάσης

“Μετά από χρόνια χρησιμοποίησης της θεωρίας S-Curve, τα μεγάλα δεδομένα και τα BA τελικά χτύπησαν την επικρατούσα τάση”, δήλωσε ο Dan Vesset, αντιπρόεδρος της εταιρείας IDC.

Επίσης πρόσθεσε: “Τα Big Data και τα Business Analytics λειτουργούν καταλυτικά στην υποστήριξη των τελικών αποφάσεων των επιχειρήσεων και είναι στην λίστα των κορυφαίων επαγγελμάτων. Επίσης, αυτή η κατηγορία λύσεων, είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες που επιτρέπουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των βιομηχανιών και των επιχειρηματικών διαδικασιών σε παγκόσμιο επίπεδο”.

Πηγή: irishtimes.com