9 Δεκεμβρίου 2022

Η Datalogic προβλέπει ανάπτυξη στην προηγμένη συλλογή δεδομένων καθώς τα συστήματα επιχειρηματικών αναλύσεων χρειάζονται όλο και περισσότερα δεδομένα και καινοτομία.

Η Datalogic που είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης στην αυτόματη λήψη δεδομένων και στις αγορές βιομηχανικού αυτοματισμού, καθώς και παραγωγός των συσκευών ανάγνωσης bar code, φορητών υπολογιστών, αισθητήρων,

συστημάτων όρασης και συστημάτων σήμανσης λέιζερ, αναμένει μια αύξηση στις προηγμένες συσκευές συλλογής δεδομένων επόμενης γενιάς, οι οποίες θα επεξεργάζονται, θα κοινοποιούν δεδομένα και θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην παροχή βελτιωμένων επιχειρηματικών αναλύσεων, που ονομάζονται «Big Data».

Αυτό το όραμα για τη μελλοντική ανάπτυξη της αγοράς παραδόθηκε από τον Bill Parnell, Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο της Datalogic ADC, και η διαίρεση επικεντρώνεται στην παγκόσμια αγορά της αυτόματης λήψης δεδομένων. Μιλώντας κατά τη διάρκεια της συνόδου CEO Vision στο ID WORLD  του Ρίο ντε Τζανέιρο, την τρίτη σύνοδο κορυφής  στην Αμερική σχετικά με την ιχνηλασιμότητα, την κινητικότητα και την ασφάλεια που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Βραζιλία. Ο Bill Parnell παρουσίασε τις ιδέες του στην αγορά.

"Ο στόχος στην ανάλυση εξαιρετικά μεγάλων και ποικίλων τύπων δεδομένων είναι η αποκάλυψη συσχετίσεων και προτύπων, βοηθώντας την ταχεία λήψη αποφάσεων και την βελτίωση των αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων. Οι επιχειρηματικές αναλύσεις επικεντρώνονται στο γιατί τα γεγονότα συμβαίνουν, τι θα συμβεί στη συνέχεια και πώς θα βελτιστοποιηθούν οι μελλοντικές ενέργειες της επιχείρησης “, δήλωσε ο Bill Parnell.

Στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, για παράδειγμα, ο Bill Parnell βλέπει την ανάγκη για προηγμένες αναλύσεις δεδομένων που καθοδηγούνται από μια ποικιλία εφαρμογών οι οποίες με την σειρά τους καθοδηγούν τη λήψη αποφάσεων. Τα παραδείγματα εφαρμογών περιλαμβάνουν την τιμή και τη βελτιστοποίηση της προώθησης, τις επιλογές στην ιστοσελίδα του καταστήματος χρησιμοποιώντας σύνολα απογραφής δεδομένων και δορυφορικές εικόνες, ή τις επιλογές εντός καταστημάτων και της on-line συμπεριφοράς αγοραστή παρακολουθώντας πρότυπα για ψώνια και αγορές. Εάν οι σχέσεις μεταξύ των μεγάλων και των μη συνδεδεμένων συνόλων δεδομένων αναλυθούν, τα αποτελέσματα που θα προκύψουν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συντονισμό των υπαρχουσών και μελλοντικών στρατηγικών για να δοθεί σημαντική βελτίωση στα τελικά αποτελέσματα.

Από την άποψη των «Big data», οι όγκοι των δεδομένων είναι τεράστιοι. Η Wal-Mart είναι ένα παράδειγμα εταιρείας που τα δεδομένα συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για να καθοδηγήσουν τις επιχειρηματικές αναλύσεις οι οποίες υπερβαίνουν σε χρήση τα 2,5 petabytes. Τα δεδομένα που περιέχονται σε περίπου 1 εκατομμύριο συναλλαγές των πελατών συλλέγονται κάθε ώρα. Ο κύριος Parnell τόνισε την ανάγκη για τη συλλογή μεγάλου όγκου και ποικιλίας των δεδομένων σε αυτά τα σύνθετα περιβάλλοντα συναλλαγών.

Η αυτόματη λήψη δεδομένων δεν αποτελείται πλέον μόνο από την σάρωση των barcodes

Το μέλλον της αυτόματης συλλογής δεδομένων πηγαίνει πολύ πέρα από την απλή σάρωση των barcodes. Για παράδειγμα, η προηγμένη τεχνολογία απεικόνισης υψηλής απόδοσης διαβάζει τα barcodes, αλλά επίσης παρέχει εικόνες που αποτελούν τη βάση για τα συστήματα αναγνώρισης αντικειμένου χρησιμοποιώντας το λογισμικό οπτικής αναγνώρισης προτύπων. Δήλωσε επίσης ότι τα οφέλη από τις επιχειρηματικές αναλύσεις γίνονται αντιληπτά σε πολλές άλλες βιομηχανίες, όπως στην κυβέρνηση, στην υγειονομική περίθαλψη, και τα logistics ενώ επίσης χρησιμεύει ως καταλύτης για την ανάπτυξη των πιο πολύπλοκων και υψηλότερης απόδοσης συστημάτων συλλογής δεδομένων.

Ο τελικός στόχος είναι η διαχείριση των «Big data» για την βελτίωση της επιχείρησης και την μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών. Οι προηγμένες συσκευές συλλογής δεδομένων επόμενης γενιάς, όπως αυτές της  Datalogic, είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή κινητήριας δύναμης για αυτά τα αναλυτικά συστήματα υποστήριξης αποφάσεων.

Πηγή: datalogic.com