8 Δεκεμβρίου 2022

Καθοδηγητικές αναλύσεις: Παίρνοντας βελτιωμένες αποφάσεις για το μέλλον

Τι είναι οι καθοδηγητικές αναλύσεις

Οι καθοδηγητικές αναλύσεις βελτιστοποιούν τη λήψη αποφάσεων για να δείξουν στις εταιρείες ποιες ενέργειες πρέπει να ληφθούν προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η κερδοφόρα ανάπτυξη, δεδομένων των επιχειρηματικών περιορισμών και των βασικών στόχων.

Οι πιο προηγμένες στο φάσμα των επιχειρηματικών αναλύσεων είναι οι καθοδηγητικές αναλύσεις που είναι σε θέση να έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στους επιχειρηματικούς στόχους  μεγάλης κλίμακας, π.χ., αυξάνοντας το κέρδος, μειώνοντας το COGS, αυξάνοντας τα επίπεδα υπηρεσιών και βελτιώνοντας την ευελιξία στην λήψη αποφάσεων.

Οι επιχειρηματικές αναλύσεις είναι ζωτικής σημασίας για τη διαχείριση και τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των επιχειρήσεων - είτε πρόκειται για την ικανότητα τους να εντοπίζουν γρήγορα τις νέες τάσεις, να προβλέπουν τη συμπεριφορά των βασικών μεταβλητών είτε για την υποστήριξη κρίσιμων επιχειρησιακών, τακτικών και στρατηγικών αποφάσεων. Αποτελούνται από τρεις τύπους αναλύσεων: την περιγραφική, την προβλεπτική και την καθοδηγητική. Καθώς οι εταιρείες προχωρούν στην χρήση των επιχειρηματικών αναλύσεων, αντλούν εκθετικά μεγαλύτερη αξία - ειδικά καθώς ο προσανατολισμός τους μετατοπίζεται από το ιστορικό τους σε μια οπτική προς το μέλλον.

Μια βαθύτερη “βουτιά” στις καθοδηγητικές αναλύσεις

Οι καθοδηγητικές αναλύσεις μεταφράζουν μια πρόβλεψη σε ένα εφικτό σχέδιο για την επιχείρηση και βοηθούν τους χρήστες να εντοπίζουν τα καλύτερα μέτρα για την εφαρμογή τους. Υπάρχουν δύο κύριες προσεγγίσεις - η προσομοίωση και η βελτιστοποίηση.

Η προσομοίωση χρησιμοποιείται καλύτερα σε καταστάσεις σχεδιασμού, όπου βοηθά τους χρήστες να εντοπίζουν συμπεριφορές του συστήματος κάτω από διαφορετικές διαμορφώσεις, και διασφαλίζει ότι όλες οι βασικές μετρήσεις απόδοσης έχουν επιτευχθεί (π.χ. χρόνοι αναμονής, το μήκος της ουράς, κλπ).

Η βελτιστοποίηση υποστηρίζει τους τρέχοντες λειτουργικούς, τακτικούς και στρατηγικούς επιχειρηματικούς σχεδιασμούς, αξιοποιεί τον γραμμικό προγραμματισμό για τον προσδιορισμό του καλύτερου αποτελέσματος για μια επιχείρηση, δεδομένου των περιορισμών και της αντικειμενικής συνάρτησης.

Όταν εφαρμόζεται σε μια ευρύτερη τακτική (π.χ. S & ΕΠ ή Ολοκληρωμένου Επιχειρηματικού Σχεδιασμού) ή στρατηγικά σενάρια σχεδιασμού, το μοντέλο βελτιστοποίησης χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των επιπτώσεων των διαφόρων προβλέψεων (μερικοί από τους κινητήρες των προγνωστικών αναλύσεων) για την επιχείρηση. Το πράττει λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις λειτουργικές πραγματικότητες, με τη μορφή των περιορισμών. Οι περιορισμοί περιλαμβάνουν:

  • Ικανότητες με τη μορφή αριθμού απασχολούμενων ή παραγωγής
  • Ρυθμιστικές απαιτήσεις
  • Εκπομπές
  • Οικονομικούς περιορισμούς, (δανεισμό ή κεφάλαιο κίνησης).

Τα προηγμένα μοντέλα βελτιστοποίησης συνδυάζουν την αλυσίδα αξίας (συμπεριλαμβανομένων των βασικών περιορισμών) με τα οικονομικά, για να παρέχουν πολύ υψηλότερης ποιότητας πληροφορίες από ένα μοντέλο πρόβλεψης στη διαδικασία, διασφαλίζοντας την εσωτερική συνέπεια των δεδομένων και τον προσδιορισμό του ανέφικτου αποτελέσματος . Επιπλέον, υποστηρίζουν τις μοναδικές αναλύσεις, όπως το περιθώριο κέρδους συμβολής, την κοστολόγηση βασισμένης στην δραστηριότητα και στις pro-forma οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες βοηθούν τους χρήστες να βρουν και να εκτελέσουν τις βέλτιστες αποφάσεις.

Πηγή: riverlogic.com