8 Δεκεμβρίου 2022

14 λόγοι όπου κάθε start-up εταιρεία θα πρέπει να επενδύει στα Business Analytics

Τα Business Analytics που ονομάζονται επίσης επιχειρηματική ευφυΐα ή BI συμπεριλαμβάνει την συλλογή και την ερμηνεία των δεδομένων για τις επιχειρήσεις. Η επιχειρηματική ευφυΐα έχει πολλούς υποστηρικτές, όπως Oracle, SAP, IBM, SAS, Micro-strategy, και Information-Builders. Επίσης υπάρχουν και κάποιοι αναδυόμενοι όπως Tableau, QlikTech, Birst και andLogic Analytics.

Τα τελευταία χρόνια οι start-ups εταιρείες λαμβάνουν υπόψιν τους τα πλεονεκτήματα των Business Analytics και κάποια από αυτά αναφέρονται παρακάτω: 

 1) Έξυπνη λήψη αποφάσεων:

Η χρήση των BI σου δίνουν σημαντικά δεδομένα και σε βοηθούν στην λήψη αποφάσεων. Επίσης, σου δίνουν την δυνατότητα να λαμβάνεις πιο γρήγορα αποφάσεις. Ειδικότερα, τα τμήματα πωλήσεων και μάρκετινγκ αναμένεται να επωφεληθούν από τα BI. Θα είσαι σε θέση να εντοπίζεις τις τάσεις, να διακρίνεις άνοδο ή πτώση των προϊόντων/υπηρεσιών, να σημειώσεις τις αλλαγές ανατρέχοντας στο παρελθόν, να παρατηρήσεις τα αγοραστικά πρότυπα των πελατών και θα μπορείς να χρησιμοποιείς εργαλεία για την μέτρηση της ανάπτυξης και της ζημίας.

2) Οπτική απεικόνιση των δεδομένων:

Η οπτική απεικόνιση των δεδομένων, η οποία βρίσκεται στο ‘επίκεντρο’ Business Analytics, θα σας δώσει σαφή εικόνα. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ολοκληρωμένα γραφήματα και διαγράμματα, ώστε να καταστήσουν την διαδικασία λήψης αποφάσεων πιο ενδιαφέρουσα. Η εικονική αναπαράσταση των δεδομένων, σας επιτρέπει να εξάγετε σχετικές και χρήσιμες πληροφορίες.

3) Μείνε ενημερωμένος:

Μόδες έρχονται και παρέρχονται και ο σύγχρονος πελάτης αλλάζει το μυαλό του πολύ εύκολα αφού επηρεάζεται από το 'νεώτερο' και τις 'καλύτερες προσφορές'. Τα BI σας δίνουν την διορατικότητα για το πως λειτουργεί και πως σκέφτεται η αγορά. Δεν είναι ασυνήθιστο μια Start-up εταιρεία να καταβροχθίζει έναν μεγαλύτερο ανταγωνιστή, απλώς ικανοποιώντας τις απαραίτητες ανάγκες του.

4) Αποτελεσματικότητα:

Τα BI μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων. Η γρήγορη συγκέντρωση και ανάλυση των δεδομένων, αλλά και η ανάλυσή τους με ελκυστικό τρόπο, ενθαρρύνει την κουλτούρα της ομαδικότητας και τις αποτελεσματικότητας, δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις ιδέες τους και να συμμετέχουν στην διαδικασία της λήψης αποφάσεων. Βέβαια και χωρίς τις ιδέες όλων των εργαζομένων, η ανάλυση θα σας δείξει τον δρόμο όσων χρειάζεται να πράξετε.

5) Self-service Business Analysis:

Τα BI σας επιτρέπει να κάνετε ad-hoc ανάλυση των δεδομένων. Θα μπορούσε να γίνεται συνεχής ανάλυση ή μόνο μια φορά. Συνήθως, όταν υπάρχει συνεχόμενη ροή δεδομένων, χρησιμοποιούμε συνεχή ανάλυση. Η Oracle χρησιμοποιεί μια πλατφόρμα που κάνει αυτή την διαδικασία, την Business Intelligence Enterprise Edition.

6) Προληπτική ειδοποίηση:

Τα Business Analytics, μπορούν να γίνουν πολύ προληπτικά. Μπορούν να σας ειδοποιήσουν όταν αλλάξει κάτι που δεν ταιριάζει με τα φίλτρα που έχετε προσθέσει. Έτσι, μπορείτε να πάρετε αποφάσεις εν ευθέτω χρόνω.

7) Διαδικτυακή ανάλυση:

Καλά εργαλεία BI όπως η Oracle, επιτρέπουν την απευθείας ανάλυση και την παρουσίαση των δεδομένων των επιχειρήσεων. Αυτό ονομάζεται OLAP στην Oracle (διαδικτυακή ανάλυση, επεξεργασία και παρουσίαση των δεδομένων). Η Oracle έχει συμβούλους, οι οποίοι αναλύουν αυτοί τα δεδομένα χωρίς να χρειάζεται να έχετε ολόκληρο τμήμα για την ανάλυση της επιχείρησής σας. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να προσηλωθείτε στην επιχείρησή σας και κυρίως εξοικονομώντας χρήματα.

 8) Προληπτική νοημοσύνη:

Καλά εργαλεία Business Analytics έχουν λειτουργική προληπτική νοημοσύνη. Μπορούν να προβλέψουν σε πραγματικό χρόνο, πράγμα που είναι σημαντικό για μελλοντικά σχέδια. 

9) Βελτιωμένη χρηστικότητα:

Σημαντικές πληροφορίες μπορούν να παραχθούν για διαφορετικούς 'χρήστες', όπως το τεχνικό προσωπικό, τους συνεργάτες και τους διαχειριστές της επιχείρησης και όχι μόνο για τον αναλυτή. Κάθε πρόσωπο, μπορεί να προσδιορίσει τις υποχρεώσεις του και τον ρόλο του μέσα σε μια εταιρεία  κοιτώντας τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων.

10)  Ανάλυση πολλών δεδομένων (Big Data):

Αν η επιχείρησή σας είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά και η ιστοσελίδα σας λειτουργεί είναι μια βελτιστοποιημένη μηχανή αναζήτησης και έχετε ένα καλό προϊόν ή υπηρεσία, τότε δεν θα αργήσετε πολύ να δείτε μεγάλη επισκεψιμότητα στον ιστό σας. Ο χειρισμός όλων αυτών των δεδομένων είναι δαπανηρός και χρονοβόρος ακόμη και για μια start-up εταιρεία. Επίσης, η ανακρίβεια των δεδομένων που εξάγονται μπορεί να προκαλέσει την απομάκρυνσή σας από τον πελάτη, αλλά να θέσει και την εταιρεία σε κίνδυνο αν δεν τηρεί τους νόμους. 

11)  Score-Carding δυνατότητες:

Αν και οι περισσότερες start-ups εταιρείες δεν χρησιμοποιούν BΙ (business intelligence) για το score-carding, αυτό εξακολουθεί να είναι μια σημαντική λειτουργία. Σε αντίθεση με τις εκθέσεις και τους dashboards που χρησιμοποιούν analytics, τα score-card χρησιμοποιούνται για να συγκρίνουν τα αποτελέσματα με μετρήσεις.

12)  Βελτιωμένη λειτουργία της διαχείρισης (management):

Η BI δίνει στους managers πληροφορίες που μπορούν να τους βοηθήσουν να ενεργήσουν έξυπνα. Οι operation managers, HR και οι διαχειριστές θα είναι σε θέση να καταλάβουν καλύτερα την παραγωγικότητα των ομάδων και του απλού εργαζομένου. Αυτό θα οδηγήσει σε καλύτερη διαχείριση του αριθμού των εργαζομένων και την αποτελεσματικότερη κατανομή του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

13)  Βελτιωμένες διαπραγματεύσεις:

Τα δεδομένα που αντλούνται από την BI θα σας βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις σας με τους προμηθευτές, τους επενδυτές, και άλλους επιχειρηματικούς εταίρους. Για παράδειγμα, αν θέλετε να καθυστερήσετε την πληρωμή του προμηθευτή σας λόγω προβλημάτων ταμειακής ροής, ο προμηθευτής είναι πιο πιθανό να δεχτεί την καθυστέρηση, αν έχετε αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι στο μέλλον θα είστε σε καλύτερη οικονομική κατάσταση.

14)  Εξάλειψη της σπατάλης:

Ένα καλό σύστημα Business Analytics μπορεί να σας επισημάνει φθορά ή ζημία, που πιθανόν να μην έχετε παρατηρήσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχουν μεγαλύτερες διαρροές. Το BA θα αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο για να μπορεί να λειτουργεί ως μια ενιαία οντότητα, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορεί να αναλύσει τις συναλλαγές μεταξύ διάφορων τμημάτων και θυγατρικών για να εντοπίσει τομείς που είναι αναποτελεσματικοί. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα CIO, η TOYOTA το 2000 εντόπισε λάθος στις πληρωμές τις, ύψους $812.000.

Όλα τα δεδομένα σας θα είναι σε μια βάση δεδομένων. Μπορείτε να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των δεδομένων σας, χρησιμοποιώντας τεχνικές ασφάλειας DB. Επίσης, μπορείτε να νοικιάσετε ένα DBA. Αποφύγετε τον πειρασμό των υπολογιστικών φύλλων, καθώς είναι χρονοβόρα αλλά είναι πολύ πιθανό να χάσετε τυχόν τάσεις των δεδομένων σας. Θα πρέπει να προσλάβετε έναν επαγγελματία που να ξέρει από Business Analytics.

Πηγή: clapway.com