8 Δεκεμβρίου 2022

Η ανάθεση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων είναι πλεονέκτημα για τις αναλύσεις εκτός διαδικτυακού χώρου

Παρά τις εύκολα διαθέσιμες υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud-based), πολλές εταιρείες αναθέτουν μεγάλες ποσότητες δεδομένων σε διαχειριζόμενους φορείς παροχής υπηρεσιών και αναμένουν ότι τα αποτελέσματα θα είναι υψηλών επιδόσεων. Πώς εξασφαλίζεται το γεγονός ότι οι διαχειριζόμενοι φορείς παροχής υπηρεσιών ανταποκρίνονται σε αυτή την πρόκληση;


Αξιολόγηση των πόρων


Όπως παρατηρήθηκε στο πρόσφατο άρθρο των RCRWireless News, οι διαχειριζόμενες υπηρεσίες τεχνολογίας, που αφορούν τόσο τους παραδοσιακούς επιτραπέζιους υπολογιστές όσο και τις φορητές συσκευές, κερδίζουν γρήγορα έδαφος. Επιπλέον, θεωρούνται ότι είναι ένας τρόπος αποτελεσματικής διαχείρισης στους προϋπολογισμούς για την τεχνολογία πληροφοριών (IT budgets). Οι εταιρείες μεσαίου μεγέθους, που είναι πλέον εξοικειωμένες με συνηθισμένα και υπολογιστικού νέφους συμφωνητικά παροχής υπηρεσιών (SLAs), γίνονται επιλεκτικές όσον αφορά τους φορείς παροχής. Επιπλέον, παραβλέπουν τα  “one-size-fits-all” (ένα μέγεθος για όλα) πρότυπα χάρη στους διαχειριζόμενους φορείς παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι ορίζουν όποια τιμή θεωρούν εκείνοι κατάλληλη.

Οι εταιρείες ψάχνουν να βρουν ποιος πραγματοποιεί ουσιαστικά τις υποσχέσεις των διαχειριζόμενων φορέων παροχής υπηρεσιών. Διαθέτουν κάποιους εμπειρογνώμονες στο εσωτερικό ή προσπαθούν να προσεγγίσουν κάποιο τρίτο συμβαλλόμενο πρόσωπο; Μπορούν να
αυξηθούν, έτσι ώστε να αντεπεξέλθουν στις αυξανόμενες προκλήσεις; Ποια είναι τα στάνταρ τους για την παροχή υπηρεσιών; Ανταποκρίνονται στις C-suite προσδοκίες ή τις ξεπερνούν;

Όταν πρόκειται για ανάθεση μεγάλων ποσοτήτων των δεδομένων, οι μεσαίες εταιρείες είναι της ίδιας άποψης. Πολλοί δεν διαθέτουν ούτε τον χρόνο ούτε τους πόρους για να αντιμετωπίσουν αυτή την πρόκληση μόνοι τους και περιμένουν ένα φορέα παροχής υπηρεσιών, ο οποίος θα αναλάβει ένα μεγάλο κομμάτι αναλύσεων σαν μια προσφορά υψηλής αξίας.   


Κίνδυνοι και ανταμοιβή

Σύμφωνα με τον επικεφαλή των διαχειριζόμενων φορέων παροχής υπηρεσιών, παραπάνω από τις μισές υπάρχουσες εταιρείες μεσαίου μεγέθους διαχειρίζονται διάφορες εταιρικές (εσωτερικές) υποθέσεις που αφορούν τις αναλύσεις μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων. Για πολλούς το πρόβλημα είναι το κόστος, ενώ για άλλους ο χρόνος. Σε μερικές περιπτώσεις, οι εταιρείες δεν είναι σίγουρες από πού να ξεκινήσουν, γιατί έχουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων αλλά δεν είναι και σίγουρες με ποιο τρόπο να πετύχουν πραγματοποιήσιμα αποτελέσματα. Στο σημείο αυτό οι διαχειρίζομενοι φορείς παροχής υπηρεσιών παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Με τεχνική ειδίκευση και σύνδεση στο υπολογιστικό νέφος, αυτοί οι φορείς παροχής προσφέρουν δυο ιδιαίτερα πλεονεκτήματα: την απεικόνιση δεδομένων και την διαχείριση κινδύνων.

Η απεικόνιση των δεδομένων δίνει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για την ανάπτυξη των σχέσεων των  δεδομένων. Έτσι, τα C-suite στελέχη και οι ειδικοί της τεχνολογίας των πληροφοριών μπορούν να πάρουν δυναμικές αποφάσεις, οι οποίες βασίζονται σε προγνωστικές αναλύσεις, αλλά δεν μπορούν να ανταποκριθούν με ευκολία στις ad hoc (ειδικές) διακυμάνσεις της αγοράς. Η
διαχείριση κινδύνων στο μεταξύ ενισχύεται επίσης από το υπολογιστικό νέφος. Τα δεδομένα προστατεύονται και αποθηκεύονται σε αυτό το περιβάλλον, ενώ η πρόσβαση σε αυτά και η χρήση τους γίνονται πιο ορατά.

Οι μεσαίες εταιρείες είναι υπέρ της ανάθεσης μεγάλων ποσοτήτων των δεδομένων σε τρίτους. Γιατί ο προϋπολογισμός για τις αναλύσεις σε τοπικές στοιβάδες, όταν ο φορέας παροχής, που βασίζεται σε υπολογιστικό νέφος, μπορεί να προσφέρει χαμηλότερο κόστος και είναι υψηλότερης επίδοσης; Εν τω μεταξύ, οι διαχειριζόμενοι φορείς παροχής υπηρεσιών πρέπει να αναμένουν πολλές απαιτήσεις που τους ανατίθενται. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει εξετάζουν πιο προσεχτικά το δικό τους δίκτυο κορμού για τις αναλύσεις τους. Είτε έχουν επικεφαλείς των αναλύσεων στην επιχείρηση είτε αυτούς που προσφέρονται από την επιχείρηση, οι εταιρείες μεσαίου μεγέθους περιμένουν αυτά τα εργαλεία να έχουν ζήτηση και να προσφέρουν κριτικές απόψεις χωρίς να είναι άσκοπα πολύπλοκα.

Η επιχείρηση ΙΒΜ δημιούργησε αυτή τη θέση για την Midsize Business, η οποία επικεντρώνεται κυρίως στο να παρέχει επιχειρήσεις με ειδίκευση, λύσεις και εργαλεία, τα οποία εξειδικεύονται σε μικρές και μεσαίες εταιρείες. Επιπλέον, το πρόγραμμα της Midsize Business παρέχει επιχειρήσεις με υλικό και γνώσεις, οι οποίες απαιτούνται για να γίνουν οι κινητήριες δυνάμεις ενός πιο έξυπνου πλανήτη.


Πηγή: midsizeinsider.com