8 Δεκεμβρίου 2022

Τα Big Data για το κοινό καλό

Κάθε μέρα, χιλιάδες Αμερικάνοι ζητούν νέες πιστωτικές κάρτες, δάνεια, στεγαστικά ή μη. Στη λήψη αποφάσεων, οι τράπεζες χρησιμοποιούν έναν αριθμό για να δουν το οικονομικό ιστορικό ενός ατόμου και ελέγχουν την πιθανότητα αποπληρωμής του χρέους: ένα πιστωτικό σκορ. Και άλλες βιομηχανίες χρησιμοποιούν τέτοιους αλγόριθμους για να προβλέψουν τα μελλοντικά αποτελέσματα.

 

Mission Measurement

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Mission Measurement, Jason Saul, και ο κατασκευαστής του Music Genome Project  της Pandora, Nolan Gasser, δημιούργησαν το Impact Genome Project, που προσπαθεί να βγάλει φιλανθρωπικά συμπεράσματα με βάση τη σύνθεση του σχεδίου του προγράμματος.

 

Ο κύριος στόχος της καινοτομίας είναι να αναλυθούν διάφοροι παράγοντες για ένα πρόγραμμα κοινωνικής επίδρασης. Με πληροφορίες που συγκέντρωσε από αξιολόγηση προγραμμάτων η Mission Measurement, ο Saul κατασκεύασε μια βάση δεδομένων με 77.000 διαφορετικά στοιχεία. Η Mission Measurement ξεκίνησε να ταξινομεί τις πληροφορίες και εντόπισε πως υπάρχουν 130 διαφορετικοί κοινωνικοί τύποι, οι οποίοι θα διοχετευθούν σε διάφορα άλλα προγράμματα.

 

Για παράδειγμα, σε μια ανάλυση χορηγιών ΕΤΜΜ (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά), οι εταιρίες απέκτησαν γνώσεις για το πόσο επηρέασαν οι επενδύσεις τούς τους συμμετέχοντες. Με έμφαση σε προγράμματα ανάλογα με την πιθανότητα επιτυχίας αντί μέσω ετερογενών μετρήσεων, η Mission Measurement είναι ικανή να δημιουργήσει ένα πρότυπο για το συντονισμό και την συγκριτική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων.

 

Και άλλες βιομηχανίες χρησιμοποιούν τέτοιους αλγορίθμους για τον εντοπισμό των αποτελεσμάτων και την πρόγνωση του καιρού. Δείτε για παράδειγμα τις ηλεκτρικές συσκευές για την βιομέτρηση, όπως την φυσική κατάσταση, το είδος ύπνου και τις θερμίδες. Μετρώντας αυτά, οι γιατροί και οι ασφαλιστικές εταιρίες θα μπορούν να ελέγχουν προβλήματα υγείας και συμπεριφορές.

 

Η Mission Measurement καινοτομεί στην κίνηση για την αλλαγή με το Impact Genome Project. Άλλες εταιρίες όπως η Charity Navigator προσπαθούν να αξιολογήσουν φιλανθρωπικά προγράμματα. Παρόλα αυτά, η μεθοδολογία της Mission Measurement είναι μοναδική γιατί χρησιμοποιεί analytics πρόβλεψης για να υπολογίζει την επιτυχία. Εν τέλει, αναγνωρίζοντας την αξία αυτών των δεδομένων, οι εταιρίες, κερδοσκοπικές ή μη, θα αποκτήσουν έξυπνα και καινοτόμα εργαλεία για να επενδύσουν τα χρήματά τους.