29 Νοεμβρίου 2022

Σε πορεία πρόσληψης σε θέση big data χάρη στις κατάλληλες ικανότητες

Ο ειδικός του τμήματος προσλήψεων Matt Mueller προτείνει στους επαγγελματίες δεδομένων να ενισχύουν συνεχώς τις ικανότητές τους και την εμπειρία τους στα big data για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί σε αυτή τη βιομηχανία που αλλάζει συνεχώς.


Πόσο έχει αλλάξει η αγορά εργασίας για τους επαγγελματίες της διαχείρισης και αποθήκευσης δεδομένων εξαιτίας του κινήματος των big data;Πρόκειται για φυσική εξέλιξη για τους επαγγελματίες αυτών των τομέων το ότι πρέπει να αναλάβουν πόστα με big data. Η πλειοψηφία των εταιριών έχει υιοθετήσει τα analytics δεδομένων και πολλές σκέφτονται να αναπτύξουν εφαρμογές big data για να βοηθηθούν τη λήψη αποφάσεων όσον αφορά επιχειρησιακά θέματα. Με την σταθερή αύξηση της ζήτησης των επαγγελματιών με ικανότητες διαχείρισης δεδομένων, πολλοί έχουν την προσδοκία ότι και οι επαγγελματίες της οργάνωσης δεδομένων και άλλες σημαντικές θέσεις θα ενσωματώσουν τέτοιες ικανότητες στις προϋποθέσεις τους. Την ίδια στιγμή, η ανάγκη για επαγγελματίες παραδοσιακής ενσωμάτωσης δεδομένων, με ικανότητες απόσπασης, μετατροπής και φόρτωσης δεδομένων (ETL) ακόμη παραμένει υψηλή, αν και πολλοί θεωρούν ότι η θέσεις σιγά σιγά θα αρχίσουν να μειώνονται. Πολλοί οργανισμοί έστειλαν το τμήμα εξυπηρέτησης και συντήρησης εφαρμογών στο εξωτερικό, αλλά η διαχείριση δεδομένων παραμένει ενσωματωμένο κομμάτι της στρατηγικής τεχνολογίας μιας εταιρίας.


Οι εταιρίες βασίζονται σε επαγγελματίες δεδομένων με πολύ υψηλή μόρφωση για να «ζωντανέψουν» τα δεδομένα. Και όταν συμπεριλαμβάνονται και big data, τότε αυτό γίνεται ακόμη πιο σημαντικό. Οι ικανότητες big data έχουν γίνει αρκετά κοινότυπες, αλλά η ανάγκη για υπαλλήλους με εμπειρία σε κατασκευή και διαχείριση συστημάτων big data – τόσο για επιστήμονες δεδομένων όσο και για επαγγελματίες analytics – απλά θα αυξηθεί. Θα είναι σχεδόν αδύνατο να μεταφέρει κανείς στο εξωτερικό ολόκληρο το τμήμα των big data.


Τα big data είναι ό,τι πιο νέο, και μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, θα εμφανιστεί κάποια άλλη τεχνολογία που θα τα ξεπεράσει. Οι επαγγελματίες διαχείρισης δεδομένων μπορούν να ξεκινήσουν με την κεφαλαιοποίηση των τάσεων της βιομηχανίας τώρα με την εκμετάλλευση της ευκαιρίας να αναπτύξουν την γνώση και την εμπειρία των big data.

Πηγή: searchdatamanagement.techtarget.com