1 Ιουνίου 2023

Ευκαιρίες εξωστρέφειας μέσα από το μεγαλύτερο παγκόσμιο εμπορικό δίκτυο της Ariba

Το Ariba Discovery αποτελεί την cloud-based δωρεάν υπηρεσία εύρεσης νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και πελατών της Ariba. Τα μέλη του Ariba Discovery έχουν πρόσβαση σε πάνω από 17εκατ. επιχειρηματικές ευκαιρίες συνολικού ύψους $5δις. το χρόνο. Χιλιάδες αγοραστές χρησιμοποιούν καθημερινά αυτή την έξυπνη μηχανή αντιστοίχησης αγοραστών- προμηθευτών για να καλύψουν άμεσες ανάγκες τους.

Το Ariba Discovery αριθμεί ήδη πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη και 20,000 κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών, αυτοματοποιεί τον τρόπο εύρεσης πελατών και συνεργασίας με τους αγοραστές ενώ παράλληλα απλουστεύει και διευκολύνει τις διαδικασίες διαπραγματεύσεων και ολοκλήρωσης συμφωνιών.

Στην Ελλάδα, πάνω από 500 εταιρίες είναι ήδη μέλη του Ariba Discovery όπου Εταιρίες όλων των μεγεθών έχουν δυνατή on-line παρουσία, με δυνατότητες διαμόρφωσης και διαχείρισης του προφίλ τους αλλά και προβολής των προϊόντων τους.

Το Ariba Discovery ως μέρος του Ariba Network, του μεγαλύτερου παγκοσμίως εμπορικού δικτύου συνεργατών, αντλεί τα οφέλη του μοντέλου δικτυακής οικονομίας στις επιχειρήσεις. Περισσότερες από 1 εκατομμύριο επιχειρήσεις σε 190 χώρες, χρησιμοποιούν το Ariba Network πραγματοποιώντας εμπορικές συναλλαγές ύψους $465δις το χρόνο.

Εταιρίες που ηγούνται του κλάδου τους αξιοποιούν το σύνολο της πλατφόρμας Ariba. On-demand,cloud-based εφαρμογές συνδυάζονται με την κοινότητα συνεργατών και υπηρεσιών της Ariba βελτιώνοντας έτσι ολόκληρη την εμπορική διαδικασία: Αγορές- Πωλήσεις- Διαχείριση Ρευστότητας.

Όλες οι εταιρίες μπορούν να εκμεταλλευτούν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες του Ariba Discovery  ολοκληρώνοντας την εγγραφή τους στο link: https://service.ariba.com/Discovery.aw/111826/aw?awh=r&awssk=pvgbkAh9&dard=1&ancdc=1#b0, δωρεάν.

Σχετικά με την SAP


Η SAP ιδρύθηκε το 1972 και αποτελεί κορυφαίο πάροχο λύσεων και εφαρμογών επιχειρησιακού λογισμικού. Σύμφωνα με τη συνολική κεφαλαιοποίηση στη χρηματιστηριακή αγορά, η SAP είναι ο τρίτος μεγαλύτερος κατασκευαστής software στον κόσμο με πάνω από 230.000 πελάτες σε περισσότερες από 180 χώρες. Ο όμιλος της SAP περιλαμβάνει θυγατρικές στις μεγαλύτερες χώρες του κόσμου και απασχολεί πάνω από 65.000 ανθρώπους. HSAP προσφέρει στις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών όσα χρειάζονται για να λειτουργήσουν καλύτερα από ποτέ: εξειδίκευση στις κάθετες αγορές (IndustryExpertise), αξιόπιστα δεδομένα (SAP Applications), πολλαπλές πηγές πληροφόρησης με ευέλικτες υποδομές (SAP Cloud), ακριβή reports (SAP Analytics) σε πραγματικό χρόνο (SAP HANA) διαθέσιμα οποιαδήποτε στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή (SAP Mobility). Από την αποθήκη έως το κατάστημα και το διοικητικό συμβούλιο, αλλά και από τα desktop συστήματα έως και τις mobile συσκευές, η SAP προσφέρει λύσεις που ενισχύουν τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Έτσι, τους επιτρέπει να συνεργάζονται αποδοτικότερα και να αξιοποιούν καλύτερα την επιχειρησιακή πληροφόρηση, ώστε να βρίσκονται πάντα μπροστά από τον ανταγωνισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να  επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.sap.com/greece