23 Σεπτεμβρίου 2023

Οι τράπεζες καταπολεμούν το οικονομικό εγκλημα με τη SAS Financial Crimes Suite

Η διάπραξη οικονομικού εγκλήματος πλέον γίνεται ακόμη πιο δύσκολη. Τα τελευταία «όπλα» του ιδρύματος της SAS Financial Crimes Suite που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό των δυνητικών ύποπτων έγιναν πιο αποτελεσματικά από ποτέ. Μια νέα λύση δέουσας επιμέλειας σε συνεργασία με την σουίτα εντοπίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις αλλαγές στο προφίλ κινδύνου του πελάτη. Ενισχυμένες τεχνικές με γνώμονα τη καταπολέμηση του ξεπλύματος χρημάτων από παράνομες δραστηριότητες και μέσω των περιπτώσεων διαχείρισης δυνατοτήτων διευκολύνει, επίσης, στο να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των απειλών οικονομικής φύσεως σε όλη τη μονάδα έρευνας του ιδρύματος.

 

«Μια ολοκληρωμένη εικόνα των πιθανών απειλών θα συμβάλει στις προσπάθειες για παρεμπόδιση των εγκληματιών από τις προσπάθειες απόκρυψης παράνομων κεφαλαίων», υποστηρίζει ο James Wester, διευθυντής έρευνας των παγκόσμιων πληρωμών στο IDC Financial Insights. «Μια τεχνολογική υποδομή με βαθμολογία κινδύνου πελατών και υψηλής απόδοσης analytics θα βοηθήσει στην ανίχνευση της ταχύτητας και της έρευνας σε όλα τα κανάλια».

 

Το αυστηρό κανονιστικό περιβάλλον σήμερα απαιτεί από τις τράπεζες να κινούνται γρήγορα και με αυτοπεποίθηση. Το SAS Financial Crimes Suite χρησιμοποιεί ένα οπτικά σχεδιασμένο σενάριο που να προτείνει τα βέλτιστα μοντέλα ανίχνευσης. Ο σχεδιαστής αξιολογεί άμεσα τις επιπτώσεις των πιθανών σεναρίων και τις αλλαγές αξιολόγησης των κινδύνων. Στην αρχιτεκτονική μνήμη επιταχύνεται η ανάλυση των περιβαλλοντικών δοκιμών σε πραγματικό χρόνο, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο την εικασία μέσω της βελτίωσης της αποδοτικότητας του μοντέλου.

 

Για τον εντοπισμό των δυνητικών ευκαιριών ξεπλύματος χρημάτων ή τους ανθρώπους που διοχετεύουν χρήματα σε τρομοκράτες, τα ιδρύματα όφειλαν να αξιολογούν συνεχώς τη δραστηριότητα του πελάτη. Η λύση της SAS Customer Due Diligence κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα, ζυγίζοντας όλα τα δεδομένα των πελατών που να ρυθμίζει τις προσδοκίες των βάσεων.

 

Οι δυνατότητες διαχείρισης δεδομένων από εξωτερικές πηγές μπορούν εύκολα να εντάξουν τα βασικά χαρακτηριστικά των πελατών και να εντοπίζουν τις ενοχοποιητικές σχέσεις. Το ρυθμιστικό περιβάλλον αναφοράς ελέγχει τόσο τη ροή εργασιών αλλά και των ερευνών. Τα Context-aware analytics παρακολουθούν και αξιολογούν τα γεγονότα για πιθανό κίνδυνο. Η προκύπτουσα αρχική βαθμολογία των πελατών μπορεί να ενημερώνεται αυτόματα με κάποια νέα βαθμολογία κινδύνου με βάση τις αλλαγές συμπεριφοράς.

 

Η λύση απλοποιεί τη διαδικασία επανεξέτασης:

 

• Κάνοντας τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να γνωρίζουν τις αλλαγές στη συμπεριφορά των πελατών πιο γρήγορα από ποτέ.

• Παροχή δυνατότητα εκτίμησης του κινδύνου, ώστε να εξασφαλισθεί η τήρηση των τυποποιημένων πολιτικών, οι διαδικασίες και οι έλεγχοι μέσω της ευέλικτη ροή εργασιών.

• Προσφέρει πλήρως και ελέγξιμη διαχείριση των υποθέσεων που εντοπίζουν αυτόματα όλες τις πτυχές των ερευνών για τη συνεπή έρευνα και των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας.

 

Ο χρόνος είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος. Το SAS High-Performance Ξέπλυμα Χρήματος παρέχει σχετικές πληροφορίες στους ανακριτές μέσα σε μόνον λίγα λεπτά και όχι ώρες. Με την προσθήκη ενισχυμένων τραπεζικών σεναρίων ανταπόκρισης στο μοντέλο δεδομένων της λύσης, η SAS ενισχύει περαιτέρω το στρώμα ανίχνευσης σε μηδέν για πιθανούς εγκληματίες. Το νέο πλέγμα σχέσεων αυτό βοηθά τους ερευνητές στο να κρίνουν θέματα γρηγορότερα μέσω της γρήγορης εκτίμησης των στοιχείων που συνδέονται με πιθανή παραβατική συμπεριφορά.

Για την αύξηση των δυνατοτήτων ανίχνευσης έχει προστεθεί ένα πρόσθετο συστατικό στο SAS High-Performance Ξέπλυμα Χρήματος, ονομαζόμενη ομαδοποίηση Peer, η οποία συγκρίνει τη συμπεριφορά μιας οντότητας κατά την ιστορική της συμπεριφορά καθώς και τη συμπεριφορά της με τους συνομήλικους της. Η ομαδοποίηση Peer έχει επίσης επεκταθεί, προσθέτοντας πολλαπλές ομάδες συνομηλίκων και αναλύσεων για την ανίχνευση ακραίων τιμών για την αναμενόμενη συμπεριφορά. Το SAS High-Performance Ξέπλυμα Χρήματος αυξάνει την αποτελεσματικότητα της παρακολούθησης και της αποδοτικότητας μέσω της ταχείας πληροφορίας από νέες δοκιμές σενάριου μέσω live δεδομένων παραγωγής.