1 Δεκεμβρίου 2023

VIDEO – Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Big Data, Business Intelligence και customer intelligence

Η μεγάλη πολυεθνική συμβουλευτική εταιρία McKinsey and Company παρουσιάζει σε ένα σύντομο video τον Shashi Upadhyay, CEO της Lattice Engines, να εξηγεί τη διαφορά που έχει μια Big Data προσέγγιση σε σχέση με αυτές των Business Intelligence και customer intelligence. Τονίζει πως η Business Intelligence ή customer intelligence προσέγγιση βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα ενώ αυτή με Big Data μπορεί να «φανερώσει» νέες μελλοντικές τάσεις και πληροφορίες. Η αντιμετώπιση ενός εταιρικού προβλήματος (πχ. αύξηση του conversion rate ή του cross-sell rate) δε χρειάζεται να είναι ένα μεγάλο και απαιτητικό BI project. Μία Big Data προσέγγιση με την χρήση και ανάλυση εταιρικών και εξωτερικών δεδομένων μπορεί να δώσει καλύτερα αποτελέσματα. Παρακολουθείστε εδώ το video