27 Σεπτεμβρίου 2022

Η Jaspersoft BI suite γίνεται πιο διαδραστική

Η πρόσφατα ενημερωμένη έκδοση της σειράς ανοιχτής πηγής επιχειρηματικής ευφυΐας της Jaspersoft προσφέρει στους τελικούς χρήστες περισσότερο έλεγχο όσον αφορά τη μορφοποίηση αναφορών και πινάκων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας φιλτραρίσματος των αποτελεσμάτων και της απομάκρυνσης άχρηστων στηλών.

 

Η έκδοση Jaspersoft 4.7 προσφέρει, επίσης, συνδεσιμότητα με την αποθήκη δεδομένων MongoDB και, για τους τελικούς χρήστες, με τους πελάτες κινητών Android.