28 Νοεμβρίου 2022

Ανοικτό σύστημα που υποστηρίζει πηγές δεδομένων Oracle και τρίτων προμηθευτών.

Το Oracle Exalytics αποτελεί μια ανοικτή λύση, κατάλληλη για χρήση σε περιβάλλοντα ετερογενών συστημάτων IT, καθώς μπορεί να έχει πρόσβαση σε πηγές δεδομένων Oracle ή τρίτων προμηθευτών και να αναλύει δεδομένα από αυτές, είτε πρόκειται για σχεσιακές βάσεις δεδομένων, OLAP ή άλλες πηγές δεδομένων, όπως IBM DB2, IBM Netezza, Microsoft SQL Server και Analysis Services, SAP Business Information Warehouse (BW), Sybase Adaptive Server Enterprise (ASE) και Teradata Warehouse, μεταξύ άλλων, σε οποιονδήποτε συνδυασμό.

 

Το Oracle Exalytics ενοποιείται με το Oracle Exadata Database Machine και το συμπληρώνει, μέσω σύνδεσης InfiniBand 40 Gb/s, με βελτιώσεις λογισμικού που προσφέρουν απαράμιλλη απόδοση ερωτημάτων και αστραπιαία διαδραστική οπτικοποίηση σε πολύ μεγάλα σύνολα δεδομένων.