1 Δεκεμβρίου 2023

Πλατφόρμα για Visual Business Analytics και Business Intelligence

Δωρεάν Δοκιμή!

Η CyberStream LTD, αντιπρόσωπος για την Ελλάδα και την Κύπρο της πλατφόρμας Οπτικής Ανάλυσης Επιχειρησιακών Δεδομένων (Visual Analytics) και Business Intelligence (BI) Spotfire της εταιρίας TIBCO, ανακοινώνει τη διαθεσιμότητα του TIBCO Spotfire v4.0, της πλέον πρόσφατης έκδοσης της πλατφόρμας, η οποία συνδυάζει τη σαφήνεια της οπτικής ανάλυσης δεδομένων με καινοτόμα χαρακτηριστικά συνεργασίας για την υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων.

 

Ενσωματώνοντας δυνατότητες ανάλυσης «ελεύθερων διαστάσεων» (‘free dimensional’), τo TIBCO Spotfire 4.0 επεκτείνει τα παραδοσιακά όρια των Analytics με ισχυρά χαρακτηριστικά «Συλλογικής Ευφυΐας» (‘Collective Intelligence’), απλοποιώντας έτσι τη διαδικασία δημιουργίας και διαμοιρασμού Εφαρμογών Analytics και Dashboards.

 

Επιπλέον, υποστηρίζοντας ολοκλήρωση με το Microsoft SharePoint και το tibbr, την πλατφόρμα επιχειρηματικής κοινωνικής δικτύωσης της ίδιας της TIBCO, το Spotfire 4.0 συνδυάζει ιδανικά διαδραστικά dashboards, ανάλυση βασισμένη στο πλαίσιο αναφοράς και εργαλεία “social analytics” για να προσφέρει στους χρήστες νέες δυνατότητες ανάλυσης, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.