8 Δεκεμβρίου 2022

Ανακαλύπτοντας Κρυμμένα Οφέλη με τα Big Data Analytics

Τα δίκτυα έχουν εξελιχθεί σε στρατηγικό ατού. Μαζί με πακέτα φωνής, βίντεο και δεδομένων, τα επιχειρηματικά δίκτυα περιλαμβάνουν τις σχέσεις με τον πελάτη, ευκαιρίες κερδών, λειτουργική αποτελεσματικότητα και έλεγχο εξόδων. Οι εταιρείες επενδύουν πολύ σε λύσεις ελέγχου ποιότητας για να εμποδίσουν τη δυσαρέσκεια των πελατών και τη διαρροή εσόδων ενώ, συγχρόνως, αναχαιτίζουν τα κόστη.

 

Αυτές οι λύσεις QA αιχμαλωτίζουν ένα τεράστιο ποσό λειτουργικών δεδομένων και δεδομένων πελατών και δικτύων. Οι μάνατζερ πληροφορικής συνεχώς ετοιμάζουν αναφορές με εκατοντάδες σελίδες στατιστικών στοιχείων και παρόλο που κάτι τέτοιο παρέχει μια κάποια κατανόηση όσον αφορά τις καθημερινές εργασίες, οι εταιρείες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα. Τα προηγμένα network analytics παρέχουν βαθιές γνώσεις όσον αφορά την εξέλιξη της συμπεριφοράς των πελατών, τη χρήση των δικτύων και τα ποσοστά υιοθέτησης διαδικασιών.

 

Η εις βάθος έρευνα θα αποκαλύψει κρυμμένα ζητήματα τα οποία μπορούν να διορθωθούν προτού επηρεάσουν τους καταναλωτές και γίνουν δαπανηρά προβλήματα. Τα Big Data analytics για τα επιχειρηματικά δίκτυα δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους ενός οργανισμού να λάβουν εξυπνότερες αποφάσεις και να αυξήσουν το κέρδος και από τις δυο πλευρές της εξίσωσης.