23 Σεπτεμβρίου 2023

Νέο online community Web site της Deloitte

Η Deloitte λάνσαρε ένα νέο online community Web site την Τρίτη όπου μέλη της βιομηχανίας μπορούν να μοιραστούν ιδέες όσον αφορά τα business analytics και την έρευνα. Το site, με την ονομασία Real Analytics, βρίσκεται στον ιστότοπο www.realanalyticsinsights.com. Το site έχει στόχο να παράσχει ιδέες σε σχέση με την αγορά, να μοιραστεί γνώσεις και πρακτικές, και να βοηθήσει στην επίλυση προβλημάτων. Καλλιεργεί ένα περιβάλλον συνεργασίας που φέρνει κοντά ειδικούς, πελάτες, ερευνητές, ακαδημαικούς, μέσα μαζικής ενημέρωσης και άλλους.

 

“Ο στόχος της ανάπτυξης αυτής της online κοινότητας είναι να μάθουμε και να μοιραστούμε ιδέες όσον αφορά την αγορά και απόψεις όσον αφορά την αξία και τις δυνατότητες των analytics στην αγορά με απώτερο σκοπό την επίλυση δύσκολων, “πικάντικων”, εκνευριστικών προβλημάτων”, ανέφερε σε μια δήλωσή του ο επικεφαλής της Deloitte Consulting LLP, John Lucker. “Αυτό θέλουν και χρειάζονται οι οργανισμοί, αλλά θα πρέπει να υλοποιηθεί πιο αποτελεσματικά και να πραγματοποιηθεί με μια έντονη εστίαση στις συγκεκριμένες απαιτήσεις και λεπτές διαφορές των μεμονωμένων τομέων της βιομηχανίας”. Αυτό το Web site συνιστά μέρος της στρατηγικής που έχει να κάνει με την υιοθέτηση νέων εξελίξεων και ιδεών στον ταχέως αναπτυσσόμενο χώρο των analytics από τους πελάτες της Deloitte και άλλους εταίρους. Το site περιλαμβάνει πληροφορίες πάνω σε θέματα όπως τα customer analytics, financial analytics, risk analytics, supply chain analytics και workforce analytics.

 

Σύμφωνα με μια αναφορά του 2010 που είχε ανατεθεί από τη Microsoft, 70 τοις εκατό των μάνατζερ που ασχολούνται με τις προσλήψεις τονίζουν ότι είχαν απορρίψει υποψήφιους με βάση την online δραστηριότητά τους. Και 75 τοις εκατό των ίδιω . ν ατόμων ισχυρίζονται ότι η επίσημη πολιτική στα πλαίσια του οργανισμού τους απαιτεί να αναζητούν τα online ίχνη των αιτούντων. Εντούτοις, μόνο 15 τοις εκατό των καταναλωτών πιστεύουν ότι οι online ζωές τους έχουν μια οποιαδήποτε επίδραση στις υποψηφιότητές τους.

 

Τα επιχειρηματικά στελέχη ψαρεύουν τακτικά εργαζόμενους ως ένα από τα κύρια ατού τους. Σε αυτήν την περίπτωση, μια από τις μεγαλύτερες ανεκμετάλλευτες στρατηγικές παραγωγικότητας και ανάπτυξης είναι το πέρασμα από τον βασικό έλεγχο των προσόντων στην προνοητική αναζήτηση υποψηφίων που να ταιριάζουν με τα πλούσια προφίλ κορυφαίων εργαζόμενων. Τυπικοί έλεγχοι προσόντων κατά τους οποίους απορρίτπονται υποψήφιοι αποκαλύπτουν πληροφορίες όπως η εργασία, η μόρφωση, η πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων, το ποινικό μητρώο, οι αναφορές ατυχημάτων, οι λίστες τρομοκρατών, το μητρώο σεξουαλικής παρενόχλησης και πληροφορίες όσον αφορά την οικονομική κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων πτωχεύσεων, δικαιωμάτων επίσχεσης, εισπράξεων ή αντικειμένων που επηρεάζουν τους πιστωτικούς βαθμούς. Αλλά αυτές οι πληροφορίες τώρα αυξάνονται τακτικά από μια πολύ ευρύτερη ποσότητα δεδομένων που συλλέγονται και έχουν να κάνουν με τις online συνήθειες των υποψηφίων