29 Νοεμβρίου 2022

Τα Business Analytics καταλύτης για κρίσιμες επιχειρηματικές αποφάσεις

H χρήση των business analytics ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική σε τρεις από τις τέσσερις επιχειρήσεις, σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg BusinessWeek, χορηγός της οποίας ήταν η SAS, ηγέτιδα στο συγκεκριμένο χώρο. Τα οφέλη των συγκεκριμένων επιχειρήσεων από τη χρήση των επιχειρηματικών analytics περιλαμβάνουν: αύξηση της κερδοφορίας, μείωση του κόστους, βελτίωση της διαχείρισης των κινδύνων, βελτιστοποίηση των διαδικασιών, ταχύτερη λήψη αποφάσεων, αλλά και σημαντική βελτίωση στην επιχειρησιακή απόδοση.

 

Σε συνέχεια παρόμοιας έρευνας που διεξήχθη πριν από δύο χρόνια, φαίνεται πλέον πως η εφαρμογή των analytics είναι πλέον διάχυτη στις επιχειρήσεις ανά τον κόσμο. Σχεδόν το 97% των συμμετεχόντων δηλώνουν ότι οι επιχειρήσεις τους έχουν υιοθετήσει τα επιχειρηματικά analytics, σε σύγκριση με 90% το 2009.

 

“Η συγκεκριμένη έρευνα αντανακλά το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων σε ολόκληρο τον κόσμο για καλύτερη και ταχύτερη λήψη αποφάσεων μέσω των επιχειρηματικών analytics,” δήλωσε ο Jim Davis, SAS Senior Vice President and Chief Marketing Officer. “Αρκετές κορυφαίες εταιρείες έχουν ήδη ‘αγκαλιάσει’ τα επιχειρηματικά analytics και απολαμβάνουν τα οφέλη μείωσης του κόστους, βελτίωσης της κερδοφορίας, αλλά και μειωμένου κινδύνου. Άλλες επιχειρήσεις ξεκινούν τώρα αυτό το ταξίδι της ανακάλυψης.”

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι επιχειρήσεις που αποκομίζουν τη μεγαλύτερη αξία από τα επιχειρηματικά analytics, μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά, όπως: η ενθάρρυνση χρήσης των analytics από τα υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη και προς την υπόλοιπη ιεραρχία, η τοποθέτηση των κατάλληλων αναλυτικών ταλέντων, η βελτίωση στη διαχείριση των δεδομένων και τη διακυβέρνηση, η εγκατάσταση των κατάλληλων αναλυτικών εργαλείων και η ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων.

 

“Με ένα σφυρί, μπορείτε να καρφώσετε ένα καρφί, αλλά για να χτιστεί ένα σπίτι χρειάζονται σχέδια και δεξιότητες. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τα εξελιγμένα analytics – τα εργαλεία από μόνα τους δε φτάνουν”, τόνισε ο Davis. “Οι επιχειρήσεις που έχουν θέσει στο κέντρο της στρατηγικής τους τα analytics, είναι αυτές που αποκομίζουν τη μέγιστη αξία από την τεχνολογία.”

 

Στα ευρήματα της έρευνας, συμπεριλαμβάνονται επίσης τα ακόλουθα:

Ø 88% των συμμετεχόντων πιστεύουν είτε ότι διαθέτουν το κατάλληλο αναλυτικό ταλέντο, ή αναγνωρίζουν ότι πρέπει να αυξήσουν τους πόρους τους στα analytics.

Ø Η μείωση του κόστους, η αύξηση της κερδοφορίας και η καλύτερη διαχείριση των κινδύνων είναι τα τρία σημαντικότερα πλεονεκτήματα χρήσης των επιχειρηματικών analytics.

Ø Η στρατηγική/σχεδιασμός, τα χρηματοοικονομικά και το μάρκετινγκ είναι οι τρεις κορυφαίοι τομείς οι οποίοι μπορούν να αξιοποιήσουν καλύτερα τα επιχειρηματικά analytics.

 

Στην έρευνα του Bloomberg BusinessWeek, συμμετείχαν 930 άτομα από την ευρύτερη βιομηχανία, εκ των οποίων το 30% αφορούσε σε υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη. Η πλήρης έρευνα είναι διαθέσιμη εδώ.

 

Η SAS φιλοξενεί μια online “δεξαμενή γνώσης” για τα business analytics, με την ονομασία Business Analytics Knowledge Exchange, που ενθαρρύνει τα συζήτηση σχετικά με τις τελευταίες τάσεις και τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο. Ειδικοί του κλάδου συμβάλλουν συχνά στη συγκεκριμένη κοινότητα με την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους, που βασίζονται στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων μέσω των τεχνολογιών των επιχειρηματικών analytics.