8 Δεκεμβρίου 2022

Η έρευνα της ΙΒΜ για τις νέες τεχνολογίες και τις τάσεις

Σύμφωνα με έρευνα της ΙΒΜ σε  3000 υψηλόβαθμα στελέχη, τα ΒΙ και ΒΑ είναι τα θέματα που συγκεντρώνουν την μεγαλύτερη προσοχή των CIOs. Η έρευνα έγινε από το Οκτώβρη του 2010 έως και τον Ιανουάριο του 2011, και έδειξε επίσης την στροφή στην τεχνολογία cloud και τις φορητές συσκευές τα τελευταία δυο χρόνια. Η μέθοδος της έρευνας ήταν με face-to-face συνεντεύξεις με CIOs από διάφορες βιομηχανίες και μεγέθη επιχειρήσεων και περισσότερο από το 80% ανέφερε σαν προτεραιότητες το ΒΙ και τα analytics κυρίως σαν μέθοδοι χρήσης μεγάλου όγκου δεδομένων. Παράλληλα, πάνω από το 95% των CIOs δείχνει ότι αυτά τα πεδία χαρακτηρίζονται από αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα.

Τα επόμενα 3-5 χρόνια, οι εταιρίες που θα έχουν πιο αυξημένο ενδιαφέρον για αυτούς τους τομείς είναι κυρίως από τον κλάδο των χημικών και του πετρελαίου,των καταναλωτικών προϊόντων και της υγείας ενώ οι φορητές συσκευές θα χρησιμοποιηθούν ως φορείς αυτής της τεχνολογίας και γι' αυτό πάνω από τα ¾ των ερωτηθέντων κάνουν στροφή προς αυτές τις συσκευές. Επιπροσθέτως, 60% από τους CIOs είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στην τεχνολογία cloud και να την χρησιμοποιήσουν ως εργαλείο επέκτασης και επικράτησης έναντι του ανταγωνισμού.