28 Νοεμβρίου 2022

Έρευνα για την εφαρμογή του ΒΙ στις επιχειρήσεις από την LogicXML

Σχεδόν μισοί από τους μη-τεχνικούς χρήστες ανέφεραν δυσαρέσκεια με την εφαρμογή ΒΙ στην εταιρία τους σε μια πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη από την LogicXML. Αυτό εξηγείται από κάτι που είναι ήδη γνωστό, δηλαδή από το συνεχώς διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ του ΙΤ και των εταρικών χρηστών όσον αφορά τις προσδοκίες τους για το ΒΙ. Η γενική ικανοποίηση βελτιώνεται όταν το τεχνικό προσωπικό συμπεριλαμβάνεται αλλά η διαφορά δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Σχεδόν το 38% από τους συμμετέχοντες ανέφεραν ότι είναι δυσαρεστημένοι ή πολύ δυσαρεστημένοι με τα εργαλεία ΒΙ. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα εργάζονται σε μικρές ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Παράλληλα, περισσότερο από το 20% των εταιριών απάντησαν ότι δεν χρησιμοποιούν τεχνολογία ΒΙ κυρίως λόγω κόστους (27%) και έλλειψης προσωπικού ΙΤ (26%) που ουσιαστικά είναι οι δυο βασικοί παράγοντες στην εφαρμογή ή μη αυτής της τεχνολογίας. Οι εταιρίες που παρέχουν εφαρμογές οφείλουν να δώσουν σημασία σε αυτήν την έρευνα, καθώς όπως φαίνεται για να αυξήσουν τις πωλήσεις τους θα πρέπει να λάβουν πρωτοβουλίες και να άρουν αυτό το πρόβλημα του κόστους του ΙΤ και να βοηθήσουν τις εταιρίες να αντιληφθούν τι είναι ακριβώς αυτό που θέλουν και να βρουν μαζί την λύση.