23 Σεπτεμβρίου 2023

Έρευνα της Gartner σύμφωνα με την ανάπτυξη στον χώρο του ΒΙ

H παγκόσμια αγορά λογισμικού ΒΙ και analytics αναπτύχθηκε κατά 13.5% το 2010 και ξεπέρασε το επίπεδο των $10 δις., σύμφωνα με έρευνες τις Gartner. H ανάπτυξη αυτή είχε κύριους εκφραστές της την SAP, Oracle και την Microsoft καθώς η οικονομική ανάκαμψη τροφοδότησε ανάλογες κινήσεις στο χώρο του ΙΤ. Το 2010, η SAP αύξησε το μερίδιο αγοράς στο χώρο του λογισμικού ΒΙ και ΒΑ κατά 16.8% και έφθασε το  22.9%, και ακολουθεί η Oracle με 15.6% μερίδιο (αύξηση της τάξης του 21.9%). Τέλος η Microsoft, έφτασε το 8.7% στο μερίδιο αγοράς με αύξηση 23.6%.

Σύμφωνα με την Gartner, που διενεργεί την έρευνα συνολικά αυτές οι τρεις εταιρίες κατέχουν περισσότερο από 60% της αγοράς του ΒΙ και αποτελούν τους βασικούς παίκτες. Η επένδυση στο ΒΙ έχει ξεπεράσει την ανάπτυξη του budget στο ΙΤ συνολικά τα τελευταία χρόνια, και είναι προφανές ότι το ΒΙ θα είναι η τεχνολογία που θα είναι στο επίκεντρο των εξελίξεων τα επόμενα χρόνια στον χώρο των επιχειρήσεων. Παράλληλα, η αύξηση των δαπανών στο ΙΤ είναι σύμφωνη με τα θετικά αποτελέσματα του πρώτου τετάρτου του χρόνου που προδιαθέτουν μια ανάλογη συνέχεια.