1 Δεκεμβρίου 2022

O ασφαλιστικός όμιλος P&V στηρίζει τη διαχείριση κινδύνων και τη συμμόρφωση με την Solvency II στη SAS

Τη λύση SAS Risk Management for Insurance, από την ηγέτιδα στο χώρο ανάπτυξης λογισμικού και των παροχής επιχειρηματικών λύσεων analytics, επέλεξε ο Όμιλος P&V για να εξασφαλίσει ένα κεντρικό σύστημα αναφοράς των κινδύνων, προκειμένου να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη και άμεση άποψη της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο των διαφόρων φορέων ασφάλισης, με δομημένο και ελεγχόμενο τρόπο. Με την υλοποίηση της λύσης της SAS, ο Όμιλος P&V θα είναι σε θέση να εφαρμόσει άμεσα τις νέες αλλά και τις μελλοντικές απαιτήσεις υποβολής αναφορών, συμπεριλαμβανομένων τόσο των εσωτερικών όσο και αυτών που αναφέρονται στην κοινοτική οδηγία Solvency ΙΙ. Η λύση SAS Risk Management for Insurance βοηθά τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να εφαρμόσουν το τυποποιημένο ή/και εσωτερικό (partial & internal) μοντέλο του Solvency II για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής τους επάρκειας με βάση τον κίνδυνο. Η ανάπτυξη της λύσης βασίζεται σε μία στιβαρή πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων και υποβολής αναφορών που παρέχει πλήρη ολοκλήρωση με το μοντέλο ασφαλιστικών δεδομένων της SAS. Το SAS Risk Management for Insurance είναι μια ολοκληρωμένη και επεκτάσιμη λύση που επιτρέπει στις ασφαλιστικές εταιρίες όχι μόνο να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Solvency ΙΙ, αλλά και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα λαμβάνοντας καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις με βάση τον κίνδυνο.

Σχετικά με τον Όμιλο P&V

O Όμιλος P&V είναι ένας συνεργατικός ασφαλιστικός όμιλος που δραστηριοποιείται στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο και παρέχει ένα ευρύ φάσμα ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών μέσω διαφορετικών ασφαλιστικών εταιρειών, σε ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και άλλους φορείς. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί διάφορα κανάλια, όπως μεσίτες, αποκλειστικούς πράκτορες, μια ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων  για μεγάλους πελάτες και επιχειρήσεις, καθώς και άμεσες πωλήσεις μέσω διαδικτύου.

 

Σχετικά με την SAS

H SAS είναι ηγέτιδα εταιρεία λογισμικού και υπηρεσιών Business Analytics και ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος προμηθευτής παγκοσμίως στην αγορά του Βusiness Intelligence. Οι επιχειρηματικές λύσεις της SAS βρίσκουν εφαρμογή σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας του σύγχρονου ανθρώπου, από τους δρόμους στους οποίους κινείται και τα τραπεζικά δάνεια που διαθέτει, μέχρι το συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιεί. Η SAS βοηθά τους σύγχρονους οργανισμούς και επιχειρήσεις να αντιληφθούν πλήρως την τεράστια δυναμική του πιο πολύτιμου αγαθού τους: των δεδομένων τους. Απλούστερα, οι λύσεις της βοηθούν τους οργανισμούς να αντλήσουν συγκεκριμένη και πολύτιμη πληροφορία από τα διάσπαρτα επιχειρησιακά δεδομένα για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων με στόχο τη βελτίωση της απόδοσής τους. Για το λόγο αυτό, η SAS αποτελεί τον έμπιστο συνεργάτη των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών, με τις εξειδικευμένες και κλαδικές λύσεις της να χρησιμοποιούνται σε πάνω από 50.000 εγκαταστάσεις σε περισσότερες από 100 χώρες ανά την υφήλιο, καθώς και σε 93 από τους Top-100 οργανισμούς της λίστας Global 500 του έγκριτου περιοδικού Fortune. Από το 1976 η SAS δίνει στους πελάτες της ανά τον κόσμο “Τhe Power to Know” (www.sas.com).