29 Νοεμβρίου 2022

Το e-commerce με το Infomaxim

Το Infomaxim, λογισμικό e-commerce για e-shops, προσφέρει στους επιχειρηματίες έξυπνα εργαλεία επαναπροώθησης για την βελτίωση των πωλήσεων, τον εξειδικευμένο έλεγχο πάνω στις πληροφορίες των προϊόντων, τον προγραμματισμό, και στην εξάλειψη των κινδύνων από την επεξεργασία του περιεχομένου σε πραγματικό χρόνο. Η δυνατότητα να επεξεργασίας των προϊόντων και των λεπτομερειών του για έλεγχο και η κατηγοριοποίηση του  λείπει από αρκετές εφαρμογές e-commerce.

Με το infomaxim επίσης μπορείς να γυρίσεις σε προηγούμενες εκδόσεις για να φτιαχτεί ένα λάθος ή να γίνει προεπισκόπηση των αλλαγών σε stage website πριν να δημοσιευτούν οι αλλαγές, γεγονός που σημαίνει καλύτερος έλεγχος και λιγότερος κίνδυνος. Νέα προϊόντα ή ειδικές προσφορές μπορούν να προγραμματιστούν και να ξεκινήσουν να εμφανίζονται δημόσια στην ιστοσελίδα σε καθορισμένο χρόνο ενώ προϊόντα με ελάχιστο ενδιαφέρον μπορούν να αφαιρούνται από το site. Παράλληλα, προσφέρονται web-mail, web analysis, ΒΙ tools, CRM tools σε ένα πακέτο για τον καλύτερο έλεγχο και την καλύτερη αποδοτικότητα.