1 Ιουνίου 2023

Η Charter Communications Inc. και η χρήση της Teradata

Η Charter Communications Inc., σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την Teradata Warehouse Appliance της Teradata Corporation για το ΒΙ, marketing και το engineering, γεγονός που θα της δώσει την δυνατότητα να πραγματοποιεί αναλύσεις και αναφορές. Παράλληλα, θα βελτιώσει τον χρόνο απόκρισης από τον υπάρχoντα φόρτο εργασίας σε συνδυασμό με ένα μεγάλο αριθμό από πολύπλοκες και δύσκολες διεργασίες, ενώ θα ικανοποιήσει την ανάγκη να συνδέσει και να αλληλεπιδράσει με τις λοιπές λειτουργικές και ΒΙ εφαρμογές.

Ο Vice President της εταιρίας ανέφερε ότι η χρήση της Teradata παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια της εταιρίας να καταλάβει τους πελάτες και τις ανάγκες τους καλύτερα, και έτσι να βελτιώσει την εμπειρία της επαφής τους με την εταιρία. Επίσης, δίνει την απαραίτητη ευελιξία να διαχειριστούν ταυτόχρονα πολυσύνθετες αναζητήσεις και αναλύσεις από διαφορετικά επίπεδα γεγονός που βοηθάει πολύ την εταιρία στην ανάπτυξη της.